اين سنجاق سينه مي تواند هديه به ياد ماندني براي كودكتان باشد، و با توجه به اينكه خودتان اين سنجاق سينه را درست مي كنيد ارزش هديه چند برابر مي شود. در ضمن كودكتان را با درست كردن كاردستي آشنا مي كنيد.وسايل لازم

نمد صورتي
نمد طوسي
نمد سياه
نمد سفيد
نخ صورتي
نخ طوسي
نخ رنگي
مهره مشكي دو عدد
سنجاق قفلي
سوزن
قيچي
گچ
چسب حرارتي

مراحل ساخت

1. وسايل لازم براي شروع كار را تهيه كنيد.2. با گچ روي نمد طوسي، شكل يك خرس را بكشيد. روي نمد صورتي، لباس و دو عدد قلب و روي نمد سفيد، پوزه خرس را بكشيد. سپس با قيچي آن ها را جدا كنيد.3. لباس خرس را روي نمد طوسي كه بدن عروسك است بگذاريد و دور تا دور آن را با نخ صورتي مانند عكس بدوزيد.4. چشم هاي عروسك را با دو عدد مهره مشكي و نخ و سوزن روي نمد طوسي و سر جاي مناسب بدوزيد. روي نمد سفيد كه پوزه خرس است، با نمد مشكي براي عروسكتان بيني و با نخ مشكي دهان بگذاريد.5. دور تا دور كار را با نخ طوسي بدوزيد و فقط فضاي كوچكي براي پر كردن عروسك از پنبه باقي بگذاريد.6. با چسب حرارتي، يك تكه نخ رنگي را به دست خرس بچسبانيد و داخل خرس را از پنبه پر كنيد.7. قلب ها روي هم بگذاريد و دور تا دور آن ها را با نخ صورتي بدوزيد، فضاي كوچكي را خالي بگذاريد و داخل قلب را از پنبه پر كنيد. در مرحله قبل، به دست عروسك يك تكه نخ رنگي چسبانديم كه سر ديگرش آزاد است. سر آزاد نخ را با نخ و سوزن، به قسمت پاييني قلب بدوزيد.8. پشت خرس و پشت قلب را با چسب حرارتي، سنجاق قفلي بچسبانيد.