متن آهنگ حس خوب از امير تتلو

متن آهنگ حس خوب از امير تتلو

من دلم سفر ميخواد اگه همسفرم تو باشي
خونه قصر و پادشاهش من و تاج سرم تو باشي
دلم دردسر ميخواد اگه درد سرم تو باشي
من لم بدم جلوي شومينه و اگه در بزنم تو پاشي

دلم يه حس خوب ميخواد
حس خوب يعني صداي پات تو خونه
سرت رو پام تو حياط
و بهم بگي ستاره هات كدومه

حس خوب يعني طعم لب هات
كه مثل هميشه خوب و داغ
حس خوب همون عطر عشقت
كه ميپيچه تو اتاقت

حس خوب
يعني تو يعني من
يعني بفهمي آدما كلا اينن
يك سري رو ترجيح ميدم خب نبينم
ولي يك سري مثل تو خوردني اند

♫♫♫

حس خوب
يعني تو يعني دوستات
يعني آرامش يعني بوسات

حس خوب
يعني من اوستا
و تو تنها شاگرد اون سال

حس خوب
يعني كار پول ساز
چشم رنگي مثل مال روسا

حس خوب
يعني من و تو و دخترمون
تو مزرعه شمال روستا
حس خوب
يعني نقشه بچيني
يك شب در ميون خواب بچه ببيني

ولي حس خوب
يعني حرف بي ني ني
يعني با كله بري تو ظرف فيريني

سر صبح پا شديم از خواب و دوست نداريم از جامون پاشيم
حال ميكنيم و فقط باهم چون ضد دنيا و قانوناشيم
چه خوب من با تو شبم صبح كنم
از كوره در برم و تو كني كنترلم
چه خوب پيش تو من روزام بگذرونم
شبا چشاي نارت خواب من بپرونند

تو بذاري چايي رو دم
زيرش كم كني بدويي بياي پيشم
من كه با يه خنده سياه ميشم
پس ديدن تو خوب نيست زياديشم

تو دنبال آرامشي
دوست نداري درگير كارا بشي
وقتش بكني از همه و واسه شروع جديد آماده شي

حس خوب
يعني تو يعني من
يعني بفهمي آدما كلا اينن
يك سري رو ترجيح ميدم خب نبينم
ولي يك سري مثل تو خوردني اند

حس خوب
حس خوب

ترانه سرا : امير تتلو