يه پسرايي هستن كه . . .

صداي خنده هاشون تو خيابون ميپيچه

شلواراشون نه خيلي براشون بزرگه نه خيلي كوچيك

ابروهاشون فابريك خودشونه

همونايي كه شايد لكسوز و كمري نداشته باشن


...
اما مـرام دارن

چشمشون همه جا كار نمي كنه

و دنبال موي بلوند و چشم آبي نيست

پسرايي كه موزيكـ هاي خارجي رو بدون معني كردن حفظ نميكنن


پُــــز نميـــــــدن

پاتوق شون مهموني و شيشه و انواع مشروبي جات نيست

آره رفيـق . . .

اونايي كه تكيه كلامشون معرفته

بي ريا، با خدا، مهـربون و با مسئوليتن

آدم ميتــونه بهشون تكيه كنه


كنارشـون آرامش داري

كنـارش باشي يا نباشي حواسش به بقيه دخترا نيست

و آدم ها رو مثل هـم نمي بينن

خيلي شوخن و جنگولكـ بازي در ميـارن

ولي احساس شون قويه

آه كه بكشن خدا دنيا رو واسشون زير و رو ميكنه . . .اين جور پسرا خيلي مـردن


خيلي تكن، خيلي خاص....