قبل از اينكه يك مرده متحرك بشويد اين متن را بخوانيد!


سخنان بزرگان جهان, مرده متحرك, پينگ پونگ

با آدم ضعيف تر از خودتون تا حالا پينگ پونگ بازي كرده ايد؟ منظورم اينايي هستن كه تازه راكت بدست شده اند و چند ساعتي مربي داشته اند و تازه از استايل واليبال اومده اند تو تنيس روي ميز (با راكت اسبك ميزنند) خيلي عجيبه كه اينها چون بد بازي ميكنند ، نميتوني ببريشون و اصلا هم مهم نيست مهارتت ! طرف عملا يه بازي ديگه ميكنه و توهم زده كه پينگ پونگ داره بازي ميكنه...من و تو هم عملا تو اين توهم وقتمون حروم ميشه واتفاق بدتر اينه كه وقتي با يه آدم حسابي ميشيني پاي بازي ميبيني مهارتت خيلي كم شده و طول ميكشه تا برسي به سطح بازي اصلي خودت!


اينها را نوشتم تا بگم حرف اصليم را وقتي با يه آدم كم فهم معاشرت ميكني يا آدمي كه خودش را به نفهمي ميزنه وقتي با يه آدم خاله زنك دم به دم ميشي وقتي با آدم احمق دمخور ميشي كه قضاوتهاي عجيب غريب و خرافي داره و تحملش ميكني ، وقتي با يه آدم روبرو ميشي كه دغدغه هايش (مسكن ورستوران و لباس برند و...) ديگه انتظار نداشته باش كه از حروم شدن وقتت غصه بخوري


از درجا زدنت هم خجالت نميكشي
از تجمع برنامه اي نصفه عمل شده و كارهاي نيمه تمامت هم ككت نميگزه
از نخواندن آخرين مقاله تخصصي رشته ات، بهت بر نميخوره
يا نديدن فلان دانشمند و بلد نبودن مفاهيم بلند حافظ و مولوي و ....دردت نمياره
داري بي غيرت ميشي عزيزم
به مردنت ادامه بده
يا مثل يه بزرگمرد از اين وضعيت بيا بيرون و نذار زنده به گور بشي و بشي يه مرده متحرك...
دكتر عليرضا شيري