تاوان وحشتناك دختر به خاطر مادر سيگاري اش (+عكس)

تري كالوسترت پس از آنكه در سن 23 ماهگي مادرش تصادفا سيگار روشن را در اتاق خواب او جا گذاشت، او دچار90 درصد سوختگي شد و از يك مرگ حتمي نجات يافت.زماني كه آتش نشان ها به صحنه حادثه رسيدند ، بدن تري را همانند يك "عروسك سوخته" ديدند. تنها بخشي از پوستش كه توسط پوشك مرطوب محافظت شده بود از سوختگي در امان مانده بود.

تاوان وحشتناك دختر به خاطر مادر سيگاري اش (+عكس)

پزشكان در واحد تخصص سوختگي هيچ اميدي به زنده ماندن تري نداشتند اما تو به طور معجزه آسايي به زندگي ادامه داد و تمام مو، بيني و پلك هايش را در اين آتش سوزي عظيم از دست داد.خانم مينتر كه آن زمان 32 ساله بود آنچنان از احساس گناه شكنجه شده و ناراحت بود كه تقريبا تمام تماس خود را با شوهر و دخترش قطع كرد. آن 2 سپس در مورد اين واقعه بحث كردند و خانم مينتر گفت كه تري او را بخشيده است.

تاوان وحشتناك دختر به خاطر مادر سيگاري اش (+عكس)

تري اكنون با پدرش پائول و مادر خوانده اش نيكي زندگي مي كند. خانم مينتر درست دو ماه بعد از حادثه خانواده را ترك كرد و تري از آن زمان متحمل به بيش از 50 عمل دردناك شده است.اين نوجوان كه اكنون از يك كلاه گيس بلوند استفاده مي كند همچنان براي بقيه زندگي اش نيازمند جراحي و پيوند پوست است. وضعيت اين دختر قلب هزاران نفر را جريحه دار كرد و كمك هاي زيادي از سراسر دنيا به سوي او سرازير شد.