بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

پيدا كردن شماره تلفن خود با ماشين حساب

ابتدا يك ماشين حساب آماده كنيد تا با هم پيش رويم.ماشين حساب موبايل هم مي شود
.۱.هفت رقم شماره ي تلفن خود را در نظربگيريد.
۲.حالا سه رقم اول آن را وارد ماشين حساب كنيد.يعني اگر تلفن شما ۱۲۳۴۵۶۷ باشد ۱۲۳ را در ماشين حساب وارد كنيد.
۳.حالا اين سه رقم را در ۸۰ ضرب كنيد و حاصل را با ۱ جمع كنيد.
۴.عدد به دست آمده را در ۲۵۰ ضرب كنيد
۵.حالا چهار رقم پاياني تلفن خود رابا عدد به دست آمده جمع كنيد. يك بار ديگر چهار رقم پاياني شماره ي خود را با آن جمع كنيد
۶.عدد 250 را از حاصل به دست آمده كم كنيد.
۷.حالا حاصل را تقسيم بر ۲ كنيد.حالا اين شماره براي شما آشنا نيست؟
خيلي با حال بود نهانجمن تفريحي قاطي

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۳۸:۰۷ توسط:sana موضوع:

كدوم رنگش؟!

قاطي چه رنگي بهش مياد؟!

آبي آسماني:
انجمن تفريحي قاطي

قرمز:
انجمن تفريحي قاطي

سبز:
انجمن تفريحي قاطي

بنفش:
انجمن تفريحي قاطي


قهوه اي:
انجمن تفريحي قاطي

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۳۷:۵۳ توسط:sana موضوع:

YouTube باز شد !!!

درود . اولش بگم كه فكر نكنم اين پستي باشه كه غير قانوني باشه و اسپمي باشه ! و باعث ف ي ل . . ت .... ر شدن انجمنم نميشه .

انجمن تفريحي قاطي
يوتوب كه بزرگترين سرويس اشتراك گذاري فيلم و ... هستش ، چندين سال ف ي @$@! ل ت ر بودش . اما حالا باز هستش و ايراني ها و هم وطنان ميتونن استفاده كنن .

لينك

توجه : اگه نميتونيد وارد بشيد بايد يا History رو پاك كنيد يا كش مرورگر رو با Ctrl + F5 پاك كنيد .

موفق باشيد .

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۳۷:۳۹ توسط:sana موضوع:

ﻋــــﺎﻗــــﺎ ﻣﻴﮕﻦ Eminem ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺁﺭﻣﻴﻦ ...

:Eminem ﺳﻼﻡ ﺁﺭﻣﻴﻦ ...
ﺁﺭﻣﻴﻦ : ﺍﻟــــﻮ ...
:Eminem ﺳﻼﻡ ...
ﺁﺭﻣﻴﻦ : ﺍﻟــــﻮ ... ﺳﻼﻡ ... ﺻــــﺪﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﻱ؟؟؟ ...
:Eminem ﺁﺭﻣﻴﻦ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻨﻘﺪ ﻣﻮﺯﻳﮏ ﻭﻳﺪﺋﻮﺗﻮ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻦ
ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻱ؟؟؟ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﮐﺮﺩﻱ؟؟؟
ﺁﺭﻣﻴﻦ : ﻫــــــﻴـــﺲ ﻫﻴــــﻴﭽـــﻲ ﻧـــﮕـــﻮ ﺗﺎ ﻧﻴـــﻮﻣــﺪﻡ
ﺯﻧﺪﻩ
ﺑـــــﻪ ﮔـــﻮﺭﺕ ﻧــــﮑـــﺮﺩﻡ !!!
:Eminem !!!!??? |:
ﺁﺭﻣﻴﻦ ﭼﺮﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﮑﻨﻲ؟؟؟ ﺁﺭﻣﻴﻦ؟؟ ﺁﺭﻣﻴﻦ؟؟
ﺁﺭﻣﻴﻦ : ﻫــــــــﺎ ﭼﻴـــــﻪ ﺑــــــﺪ ﺻــــــﺪﺍ ﻣﻴــــﮑﻨــــﻲ
ﻃﻠﺒــــــﮑﺎﺭﻱ؟؟؟
:Eminem ﻭﻳﺪﺋﻮﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻩ ... ﻣﺠﻴﺪ
ﺧـــﻮﺏ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ...
ﺁﺭﻣﻴﻦ : ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺒﻴﻦ ﮐﻪ ﭼﻘﺪ ﻓﺲ ﻓﺴــــــﻲ !!! ﺑﺪﺑﺨﺖ
ﻗﻴﺎﻓﺘﻮ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺮﮐﻴﺪﻱ !!!
:Eminem ﻭﻳﺪﺋﻮﺕ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻣﻨﻪ ... ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﻡ ﺷﺪﻳﻢ؟؟؟
ﺍﺻﻦ ﭼـــﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮐﭙـــﻲ ﮐﺮﺩﻱ؟؟؟
ﺁﺭﻣﻴﻦ : ﻣﺴﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍﺱ ... ﺑﺎﺷـــﻪ ... ﺗﻮ ﺧﻮﺑﻲ
ﺍﺻﻦ ﺗﻮ ﺭﺍﺱ ﻣﻴﮕﻲ ﭼــــــﻴﻪ ... ﻓﮏ ﮐﺮﺩﻱ ﻣﺚ ﺗﻮ
ﮐﭽـــــﻠﻢ ...
:Eminem ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﻣﻮ ﺑﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﺠﻴﺪ
ﺁﺭﻣﻴﻦ : Director ﺟﺪﻳﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺷﻪ ... ﺍﺻﻦ ﻣﮕﻪ
ﻣﻴﺸﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻪ
ﺁﺭﻣﻴﻦ <----- ﻣﺠﻴﺪ : ﺭﻓﺘــﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﻴﺪﻭﻧﺴﺘﻲ ...
ﺗﻮﺭﻭ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻤﻮ ﺭﻭ ﻫﻴﭻ Directori ﻧﻲ ﺍﻭﻥ
ﺣﺴـــﻲ ...
ﻣﺠﻴﺪ : ﺁﺭﻣﻴﻦ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻓﮏ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﻧﺪﻳﺪ ﺑﺪﻳﺪﻡ ﻭﻟﻲ ﻣﻦ
ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ Eminem ﻧﺪﻳﺪﻡ
ﺁﺭﻣﻴﻦ : ﺁﺧـــﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﭼﻄﻮﺭ؟ ﺑﺎ
Eminem ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻢ ﻣﭽﺘﻮ؟؟؟ ﺑﺮﻭ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ
ﺑﺎﻫﺎﺵ ...
ﻣﺠﻴﺪ : |: |: |:
ﺁﺭﻣﻴﻦ : ﭘـــﺲ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﻧﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﻴﻤﻮﻥ ﮐﺸﺶ ...
ﺗﻮﺍﻡ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﮑﺶ
ﻣﺠﻴﺪ : ﺁﺭﻣﻴﻦ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺧﻮﺏ ... ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺑﻪ؟؟؟
ﺁﺭﻣﻴﻦ : ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﻨﻲ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻣﻴﭙﺮﺳﻲ ... ﺣـــﺎﻝ
ﺧــﻴــﺎﻧﺖ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯﻳﻦ ﺑـــﻬﺘـــﺮ ﻧﻤﻴــﺸـــﻪ؟؟
ﻣﺠـــﻴــﺪ ﺑﺮﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﻪ ﻗﻴﺪﺗﻮ ﺯﺩﻡ ﺩﻳﮕﻪ ﺁﺭﻣﻴﻨﺘﻢ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻦ ﺑﺎ ﻳــﻪ
ﺧﺪﺍﻓﻈﻲ

انجمن تفريحي قاطي

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۳۷:۲۷ توسط:sana موضوع:

لطفا با لبخند وارد شويد / چرا؟


انجمن تفريحي قاطي

لبخند جذابتان مي كند. همه ما به سمت افرادي كه لبخند مي زنند كشيده مي شويم.انجمن تفريحي قاطي

لبخند يك كشش و جذبه فوري ايجاد ميكند كه دوست داريم نسبت به آنها شناخت پيدا كنيم.انجمن تفريحي قاطي

لبخند حال و هوايتان را تغيير مي دهد. دفعه بعدي كه احساس بي حوصلگي و ناراحتي كرديد، لبخند بزنيد. لبخند به بدن حقه مي زند.انجمن تفريحي قاطي

لبخند مسري است. لبخند زدن برايتان شادي مي آورد. با لبخند زدن فضاي محيط را
هم شادتر مي كنيد و اطرافيان را مانند آهن ربا به سمت خود مي كشيد.انجمن تفريحي قاطي

لبخند زدن استرس را از بين مي برد. وقتي استرس داريد، لبخند بزنيد.
با اينكار استرستان كمتر مي شود و مي توانيد براي بهبود اوضاع وارد عمل شويد.انجمن تفريحي قاطي

لبخند زدن سيستم ايمني بدن را تقويت مي كند. به اين دليل عملكرد ايمني بدن
تقويت مي شود كه شما احساس آرامش بيشتري داريد.


انجمن تفريحي قاطي

با لبخند زدن حتي از ابتلا به آنفولانزا و سرماخوردگي جلوگيري كنيد.


انجمن تفريحي قاطي

لبخند زدن فشار خونتان را پايين مي آورد. وقتي لبخند مي زنيد، فشارخونتان به طرز
قابل توجهي پايين مي آيد. لبخند بزنيد و خودتان امتحان كنيد.


انجمن تفريحي قاطي

لبخند زدن اندورفين، سروتونين و مسكن هاي طبيعي بدن را آزاد مي كند.
تحقيقات نشان داده است كه لبخند زدن با توليد اين سه ماده در بدن باعث
بهبود روحيه مي شود. مي توان گفت لبخند زدن يك داروي مسكن طبيعي است.


انجمن تفريحي قاطي

لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان مي دهد. عضلاتي كه براي لبخند زدن استفاده مي شوند
صورت را بالا ميكشند. پس نيازي به كشيدن پوست صورتتان نداريد، پس هميشه لبخند بزنيد.


انجمن تفريحي قاطي

لبخند زدن باعث مي شود موفق به نظر برسيد. به نظر مي رسد افرادي كه
لبخند مي زنند اعتماد به نفس بالاتري دارند و در كارشان بيشتر پيشرفت مي كنند.


انجمن تفريحي قاطي

لبخند زدن كمك مي كند مثبت انديش باشيد. لبخند بزنيد.


انجمن تفريحي قاطي

حالا سعي كنيد بدون از بين رفتن آن لبخند به يك مسئله منفي فكر كنيد.
در اينصورت انجام اينكار خيلي سخت بنظر مي رسد. درست است ؟!


انجمن تفريحي قاطي

وقتي لبخند مي زنيم بدن ما به بقيه بدن پيغام مي فرستد كه "زندگي خوب پيش مي رود".
پس با لبخند زدن از افسردگي، استرس و نگراني دور بمانيد.


بشنو و باور كن :


لبخند بزن
بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا
و بدان كه همين دنيا روزي آن قدر شرمنده مي شود
كه به جاي پاسخ به لبخندهايت
با تمام سازهايت مي رقصد
باور كن!

انجمن تفريحي قاطي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۳۷:۱۵ توسط:sana موضوع:

اگ غيرت ايراني داري بيا تو

دوستان رو لينك زير كليك كنيد به خليج فارس راي بديدخليج فارس
نبينم خليج عربي جلو بيوفته ها

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۳۶:۵۹ توسط:sana موضوع:

* نوســتالــژي هــاي دهــه شصــتي هــا ( 10 تصوير خاطره انگيز )

پسره ۸ سالشه از باباش تبلت ميخواد
والا ما ۸ سالمون بود دستمونو گاز ميگرفتيم
كه جاش بمونه شبيه ساعت مچي بشه
به قدري كيف ميكرديم انگار ساعت سواچ دستمونه
.
.
.
.
.
.

جمعه يعني تلويزيون سياه سفيد ۲۱ اينچ پارس ، گزارش هفتگي ، بوي نم ، مشق هاي ننوشته …
اين تعريف از جمعه هيچوقت از سرم بيرون نميره !
.
.
.
يكي از وحشتناك ترين لحظه هاي دوران مدرسه اين بود كه صبح دير برسي مدرسه و ببيني هيچ كسي توي حياط نيست …
.
.
.
.
.
.
شما يادتون نمياد ، دبستان كه بوديم وقتي معلممون ميگفت “يه خودكار بديد به من” ؛ زير دست و پا همديگه رو له و لورده ميكرديم تا زودتر برسيم و معلم خودكار ما رو بگيره …
.
.
.
ﻣﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﯿﻢ ﺗﻮﭖﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺩﻭﻻﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢﻭﺍﻣﯿﺴﺎﺩﯾﻢ ﯾﻪ ﺗﻮﭘﯽ ﺳﻮﻻﺥ بشه و ﭘﺎﺭﻩ ﺵ ﮐﻨﯿﻢ … ﺍﻭﻧﺎيي ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥﺩﻭﺗﺎ ﺗﻮﭖ ﻧﻮﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻦ ﯾﮑﯿﻮ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ !!!
.
.
.
.
.
.

يادش بخير بچه كه بوديم از اين فرفره كاغذيا درست ميكرديم و ميدويديم تا بچرخه ؛ بعضي وقتا هم كه ديوارو نميديديم و با سر ميرفتيم توي ديفال …
.
.
.
“بي سرو صدا ، وسايلتونو جمع كنين با صف بيايد بريد توو حياط ؛ معلمتون نيومده”
يكي از ناگهاني ترين و سورپرايز كننده ترين جملات دوران مدرسه …
.
.
.
.
.
.
شما يادتون نمياد اونوقتا شعر “قسم به اسم آزادي” از تلويزيون پخش ميشد باهاش غلط غلوط ميخونديم تا ميرسيد به جاي “همه به پيش … به يكصدا …”
يه دفعه به تقليد از خواننده هاش اوج ميگرفتيم و با شور داد ميزديم “جامدادي عزيز ما” !
.
.
.
يادش بخير قديما تلويزيون كه كنترل نداشت يكي مجبور بود پايين تلويزيون بخوابه با پاش كانالها رو عوض كنه …
.
.
.
.
.
.
يادش بخير ، اون قديما وقتي چسب نواري كم مياورديم از جلد كتابامون مي كنديم …
.
.
.
مامانم كه شيشه پاك كن ميخريد ، لحظه شماري ميكردم تا اون ماده ي داخلش تمومه بشه بعد توش آب پر كنم بازي كنم …
اين بلند مدت ترين برنامه ريزي بود كه تو بچگي انجام ميدادم !!!
.
.
.
.
.
.

يادش بخير يه برگ از درخت ميكنديم ميذاشتيم رو دستمون با اون يكي دست محكم ميزديم روش ميتركيد كلي حال ميكرديم !
.
.
.
يادتونه قديما موقع پخش فوتبال ميگفتن “كساني كه تلويزيون سياه سفيد دارن بازيكناي مثلا پرسپوليس رو به رنگ تيره ميبينن” ؟؟؟
.
.
.
.
.
.

كيا يادشونه وقتايي كه معلم ميخواست سوال بپرسه پاك كنمونو مينداختيم زير ميز كه بريم بياريمش و تو تيررس نگاه معلم نباشيم ؟
.
.
.
بچه كه بوديم هرجا خوابمون ميبرد ، صبح توي تخت خودمون بيدار ميشديم …
.
.
.
.
.
.
ﺷﻤﺎ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﺑﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ، ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﻭ ميشمرديم ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺨﻮﺭﻳﻢ …
ﻳﻪ ﺷﻴﺸﻪﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﻛﻪﺗﺎﺳﺮﺵ ﻳﺦ ﺑﺎﺷﻪ .
.
.
.
يادش بخير اون موقعي كه شلوار مكانيك مد شده بود و همه پسرا ميپوشيدن …
.
.
.
.
.
.
بچگيا تفريحمون اين بود كه وقتي جوراب مي پوشيديم و پامو روي فرش مي كشيديم و به يه نفر ديگه دست ميزديم تا جرقه بزنه !!!
.
.
.

يادش بخير قبل از برنامه كودك كه ساعت پنج بعد از ظهر شروع ميشد ، اول بيست دقيقه عكس يك گل رز بود با آهنگ بعد اسامي گمشدگان بود با عكساشون كه وحشتي توي دلمون مينداخت كه اين بچه ها چه بلايي سرشون اومده ؟
آخر برنامه هم نقاشي هاي فرستاده شده بود كه همش رنگ پريده بود و معلوم نبود چي كشيدن … تازه نقاشي هارو يه نفر با دست ميگرفت جلوي دوربين ، دستش هم هي ميلرزيد !
آخرش هم : تهران وليعصر خيابان جام جم ساختمان توليد طبقه دوم ، گروه
كودك و نوجوان …

انجمن تفريحي قاطي


انجمن تفريحي قاطي

انجمن تفريحي قاطي

انجمن تفريحي قاطي

انجمن تفريحي قاطي

انجمن تفريحي قاطي

انجمن تفريحي قاطي

انجمن تفريحي قاطي

انجمن تفريحي قاطي
انجمن تفريحي قاطي

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۳۶:۴۴ توسط:sana موضوع:

زندگي عاشقانه و باورنكردني يك زوج!!

انجمن تفريحي قاطي
بيش از پنجاه سال پيش، «ليو» كه يك جوان ۱۹ ساله بود، عاشق يك زن ۲۹ ساله بيوه به نام «ژو» شد. در آن زمان عشق يك مرد جوان به يك زن مسن‌تر،غيراخلاقي بود و پسنديده نبود. براي جلوگيري از شايعات اين زوج تصميم گرفتند، فرار كنند و درغاري در استان ژيانگ‌جين زندگي كنند. در اول زندگي مشترك آنها بي‌چيز بودند، نه دسترسي به برق داشتند و نه غذايي، طوري كه مجبور بودند از گياهان و ريشه درختان تعذيه كنند و روشنايي خود را با يك چراغ نفتي تأمين كنند.در دومين سال زندگي مشترك، «ليو»، كار خارخ‌العاده‌اي را شروع كرد، او با دست خالي شروع به كندن پلكان‌هايي در دل كوه كرد، تا همسرش بتواند به آساني از كوه پايين بيايد، او اين كار را پنجاه سال ادامه داد. نيم قرن بعد در سال ۲۰۰۱، گروهي از مكتشفين، در كمال تعجب اين زوج پير را همراه شش هزار پله كنده شده با دست پيدا كردند.
سال گذشته «ليو» در ۷۲ سالگي در كنار همسرش فوت كرد. «ژو» روزهاي زيادي در كنار تابوت همسرش سوگوار بود.
دولت چين تصميم گرفته كه «پلكان عشق» و محل زندگي اين زوج را حفظ كند و آن را تبديل به يك موزه كند.

انجمن تفريحي قاطي

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۳۶:۳۰ توسط:sana موضوع:

►توبه خانه بچه هاي قاطے◄

سلام
اينجا از بعضي كارهاتون كه گناه يا اشتباهه تو به كنيد و قول بديد ديگه ازتون سرنزنه
اگه خواستين بگين از چي توبه ميكنين
.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۳۶:۱۶ توسط:sana موضوع:

☼كــلــمــه سازے☼

بسم الله ارحمن الرحيم
با حرف اخر كلمه نفر قبلي يه كلمه جديد بگين

كلمه خودم:اب

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۳۶:۰۲ توسط:sana موضوع:

چت باکس


صفحات وبلاگ

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ]

RSS

POWERED BY
sitearia.ir

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت / اپلود عکسکورد پاتوق / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / چت روم