بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

معماي كره ماه


معماي كره ماهانجمن تفريحي قاطي


همه ما مي دانيم كه اگر شما خودتان را روي كره ماه وزن كنيد, وزن كمتري نسبت به روي زمين خواهيد داشت. آيا مي توانيد چيزي را نام ببريد كه روي كره ماه وزن بيشتري نسبت به روي زمين دارد؟
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
جواب معما :
يك بادكنك پر شده با گاز هليوم يا هر گازي كه از هوا سبك تر است( روي كره ماه سنگين تر خواهد بود.)
اتمسفر موجود در جو اطراف زمين سبب مي شود بادكنك پر شده با هليوم در فضا معلق باشد؛ به همين دليل امكان وزن كردن آن نيست. اما روي كره ماه، به دليل كم بودن تراكم جو؛ بادكنك پر شده با گاز هليوم روي سطح مي نشيند و امكان وزن كردن آن وجود دارد. البته كه وزن آن خيلي كم نشان داده مي شود اما در هر صورت سنگين تر از بي وزني روي زمين خواهد بود.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۵۶:۱۹ توسط:sana موضوع:

معماي كاشف بي باك


معماي كاشف بي باك

انجمن تفريحي قاطي
كاشف بي باكي قصد دارد پياده از دل بياباني خشك و بي آب و علف بگذرد . اگر عبور از اين بيابان شش روز طول بكشد و او بتواند هر تعداد كه مي خواهد همراه با خود ببرد ، در صورتي كه خود او و هر كدام از همراهانش قادر به حمل آذوقه كافي براي چهار روز يك نفر باشند .
وي با ياري چند تن مي تواند به خواسته اش برسد ؟
راهنمايي: كساني كه فرد را همراهي مي كنند مي توانند در بين راه برگردند.
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
¤¤¤
پاسخ:
كاشف مي تواند مسافت شش روزه را به ياري دو همراه به پايان برساند .
سه مرد در حالي كه هر كدام ذخيره ي آب و غذاي چهار روز را حمل مي كنند به راه مي افتند. در پايان نخستين روز يكي از همراهان جيره يك روز را به هر يك از دو مرد ديگر تحويل دهد و خود به نقطه ي شروع سفر برمي گردد . در پايان روز بعد همراه دوم جيره ي يك روز ديگر را به كاشف تحويل مي دهد و خود نيز به نقطه ي آغاز بر مي گردد . اكنون كاشف ، آب و غذاي كافي در اختيار دارد و مي تواند سفر چهار روزه ي باقيمانده را به تنهايي به پايان برساند.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۵۶:۰۲ توسط:sana موضوع:

•.• نبيـــــن و انتخاب كن:| تقلب ممنوع:) •.•

ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻧﯽ ﺍﺯ 1 ﺗﺎ 37

ﯾﻪ ﻋﺪﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻠﯿﺖ ﺑﺪﻩ

ناموسا" نخونياانجمن تفريحي قاطي

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-1ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ

-2ﺧﯿﻠﯽ ﺁﻗﺎﯾﯽ!!

-3ﻋﺸﻖ ﻣﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ!!!

-4ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟

-5ﺍﻟﻬﯽ ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ

-6ﺍﺯﺕ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ!

-7ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪﻡ؟؟

-8ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮﯼ.

-9ﺑﭽﻪ ﭘﺮﺭﻭﻭﻭﻭﻭ!

-10ﺑﻮﺱ ﺍﺯ ﻟﭙﺎﺕ!!

-11ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ

-12ﻫﻮﺱ ﭘﻔﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟؟

-13ﻋﺠﺐ ﺟﯿﮕﺮﯼ !!

-14الاف وبيكار

-15عاشقتم رواني

-16ﭼﺸﺎﺕ ﺗﻮ ﺣﻠﻘﻢ !!

-17ﭼﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻗﯿﺎﻓﺶ !!

-18ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪﻣﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ !؟

-19ﺑﺮﻭ ﻗﺮﺻﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ !!!

-20ﮐﺪﻭﻡ ﺁﺩﻡ ﻋﻮﺿﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺗﻮ قاطي ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺁﺧﻪ !!؟

-21ﺗﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﯼ ، ﺍﻣﺎ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻭ ﺧﺮﯼ !!

-22ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﯿﺸﻢ!!

-23ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ!!

-24ﺑﺮﯾﻢ ﻓﺸﻢ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺸﻢ!!

-25ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ!!

-26ﺭﻗﺼﻢ ﺑﻠﺪﯼ؟؟

-27ﺍﻻﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﺎﻟﯿﻤﯿﺸﻪ!!

-28ﺍﻭﻝ ﺁﺷﻐﺎﻻ ﺭﻭ ﺑﺰﺍﺭ ﺩﻡ ﺩﺭ!!

-29ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﯽ!

-30ﺍﺻﻼً ﺑﯿﺎ ﺳﻨﮓ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ!

-31ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺒﺮﻣﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ!

-32ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ!

-33ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﻟﻮﺍﺳﺎﻥ ﻣﯿﺎﯼ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺎﻥ؟

-34ﺑﯿﻨﯿﺖ ﺭﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﯼ ؟

-35ﻗﺒﻼ ﺧﻮﺷﮕﻠﺘﺮ ﺑﻮﺩﯼ!

-36ﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺩﻡﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﻢ

-37ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺭﻭيي ... ﭘﺎﺷﻮ ﺳﻔﺮﻩ ﺭﻭﺟﻤﻊ ﮐﻦ


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۵۵:۴۷ توسط:sana موضوع:

اندر حكايت شيخ و مريدان

انجمن تفريحي قاطي
اندر حكايت شيخ و مريدان

مريدي روشن فكر جمله اي زيبا از چارلي چاپلين نقل نمودي شيخ خشمگين گرديده شمشير از بر كشيده مرد را به دونيم تبديل نمودندي و آنگاه ديگر مريدان را ندا دادندي:

مگر نه اينكه خواجه چاپلين لال بوده و هرگز در هيچ فيلمي سخني نگفته، پس چگونه است اين مرد از وي نقل قول ميكند؟!!

مريدان چون هميشه با شنيدن استدلال شيخ رم نموده، زير جامگان جر و واجر داده و چون چاپلين قدم برداشته به سوي مقصدي نامعلوم ناپديد گرديدند...

"المنطق الشيخ في اصابة بالروشنفكري


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


روزي شيخنا و مولانا اندر مراتب تعصب نقل مي كردند كه كه ابن شكاك و همسرش تا نيمه شب در ميهماني بودند و چون به منزل شدند ابن شكاك ابتدا كليد را بر در بيانداخت و خود داخل شد و بلافاصله همسر ايشان پس از وي به منزل شد.
ابن شكاك كه در شك كردن شهره آفاق بودي يقه زن را بگرفت كه: "تا به حال در كدامين گور بودي و اينك چه وقت آمدن است"!!!
مريدان چون اين روايت بشنيدند در دو راهي خنده و گريه چنان ماندند كه بهترين راه را نعره و بيابانگردي تشخيص داده و چنان كردند


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


روزي شيخ ز آسمان صدايي شنيد بس هولناك.

مريدي را ندا در داد كه اين چه صدا بود ؟

مريد گفت : يا شيخ طياره روسي است كه در آسمان ذكر خدا همي گويد؟

شيخ فرمود : نيك است ، لكن ترسم كه اين ذكر به سجود افتد.

و مريدان نعره ها زدند و همي گريستند!!


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


روزي شيخ در اينترنت به صفحات فيلتر شده مي نگريست و مي فرمود : در اينجا چيزي مي بينم كه شما نمي بينيد.
گفتند چه چيز مي بيني يا شيخ؟
فرمود : آزادي مطلق !
و مريدان گريستند.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

شيخ را گفتند نياز به مسكن كم شده.
شيخ بگفت : و نياز به قبر زياد !
و مريدان گريستندي.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

روزي شيخ را گفتند چرا هواشناسي دماي هوا را كم اعلام همي كردندي ؟
گفت : از براي اينكه مردمان خنك تر گردند.
و مريدان نعره زدند و از هوش رفتند.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

گفتند قيمت زرد آلو آذربايجان 5500 است.
گفت خب نخريد.
مريدان سر به ديوار كوفتندي.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

روزي پرسيدند فزودن قيمت گاز از براي چيست ؟
فرمود از براي رونق نساجي و هاكوپيان.
و مريدان همي گريستند.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

روزي شيخ از بازار گذر كردي ، گوسفند مذبوحي را ديد در قصابي آويزان و مردمان هيچ يك توان و ياراي خريد نداشت. شيخ فرمود : عمر اين گوسفند بعد از مرگ درازتر است از عمرش قبل مرگ.
و مريدان مدهوش گشتند و نعره ها زدند.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

شيخ روزي با مريدان از بازار ميوه فروشان گذر كرد و گيلاسي ديد كه كرمي در آن لوليده و به ولع تمام گيلاس همي خورد.
شيخ گريست و فرمود : خوشا به آن كرم و توانگريش . عمري زيستم و نتوانستم چاركي گيلاس بخرم.
دست ما كوتاه و خرما بر نخيل
آسمان و زمين بر ما شده بخيل
و مريدان رم كردند و سر به بيابان گذاشتند.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

روزي از شيخ پرسيدند اگر زنان همه چادري و تمام حجاب شوند ديگر چه چيز مردان را فاسد كند ؟
گفت : دماغ زنان !
و مريدان فغان كردند و نعره ها زدند.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

در ظهر تابستاني شيخ فرمود : هوا بس ناجوانمردانه گرم است.
و مريدان گريستند.
شيخ گفت : زقنبوت ! هرچه كه من مي گويم كه نبايد بگريستيد !
و مريدان غش غش خنديدند !

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

مريدي پرسيد:
مولاي من كدام گروه از مومنين زودتر از ديگران به بهشت ميروند
شيخ فرمود نقل است از ابوي بزرگوارم كه سه گروه زودتر از ديگران به بهشت ميروند:
گروه اول،گروه دوم و گروه سوم...
مريدان پس از استماع گفتار شيخ مدتي به‌يكديگر خيره گشته آنگاه به سه گروه تقسيم شده نعره كشان نعلين خويش به دندان بگرفتندي و عازم بيابان گرديدندي

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

مريدي از براي چاپلوسي پشت ديوار پنهان گرديد و تا شيخ بدانجا رسيد از پشت ديوار بيرون جست و نعره برآورد: سلااام!!!!
آورده اند شيخ پس از تهي شدن قالب مباركشان تا پايان عمر همچون استيون هاوكينگ بزيستندي

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۵۵:۳۴ توسط:sana موضوع:

معماي بشقاب و آب و كبريت


معماي بشقاب و آب و كبريت

انجمن تفريحي قاطي
مردي وارد رستوران شد و از پيشخدمت خواست يك ليوان، يك بشقاب غذاخوري، آب، كبريت و يك برش ليمو به او بدهد. مرد پس از گرفتن آن ها، مقداري آب داخل بشقاب ريخت تا پر شود. سپس به پيشخدمت رو كرد و گفت: اگر بتواني بدون دست زدن و تكان دادن بشقاب، آب داخل آن را به ليوان منتقل كني به تو 100 هزار تومان جايزه مي دهم، البته مي تواني از كبريت و برش ليمو براي اين كار استفاده كني!
چند دقيقه بعد پيشخدمت با خوشحالي در حالي كه يك تراول چك 100 هزار توماني در دستش بود از ميز دور شد.
پيشخدمت چطور اين كار را انجام داد؟
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
پيشخدمت ابتدا چوب كبريت ها را داخل برش ليموترش فرو كرد تا مستقيم بايستند. سپس كبريت ها را روشن كرد و همراه با برش ليمو آن را وسط بشقاب آب گذاشت سپس ليوان را وارونه روي برش ليمو و چوب كبريت هاي روشن قرار داد.
با سوختن چوب كبريت ها اكسيژن موجود در ليوان مصرف شده و حالت خلاء ايجاد مي شود. اين فشار منفي (وكيوم) سبب انتقال آب بشقاب به ليوان شد. به اين صورت پيشخدمت بدون تكان دادن بشقاب، آب را به ليوان منتقل كرد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۵۵:۲۱ توسط:sana موضوع:

معماي كاشتن درخت


معماي كاشتن درخت

انجمن تفريحي قاطي
چه جوري مي شه 10 تا درخت رو توي 5 رديف كاشت به طوري كه در هر رديف 4 درخت وجود داشته باشه؟
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
∞∞
پاسخ معما:
به صورت ستاره

انجمن تفريحي قاطي
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۵۵:۰۵ توسط:sana موضوع:

معماي هواپيما ربايي


معماي هواپيما ربايي

انجمن تفريحي قاطي
مردي اقدام به ربودن هواپيمايي كرد كه حامل مسافر و كالاي بسيار ارزشمندي بود؛ او پس از برداشتن كالاي ارزشمند، از خدمه پرواز تقاضاي 2 چتر نجات كرد. پس از دريافت دو چتر، او يكي از آنها را پوشيد و ديگري را باقي گذاشت و همراه با كالاي ارزشمند به بيرون پريد.
به نظر شما چرا او تقاضاي دو چتر نجات كرده بود؟
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
جواب معما :
او با درخواست 2 چتر نجات از كادر پرواز هواپيما اين تصور را به وجود آورد كه تصميم دارد به همراه يكي از مسافران (به عنوان گروگان) از هواپيما به بيرون بپرد. خدمه پرواز نيز طبيعتاً براي حفظ جان گروگان، 2 چتر نجات سالم به او دادند و او با اطمينان از اين كه چتر نجاتها درست كار مي كنند؛ يكي از آنها را باقي گذاشت و با ديگري به بيرون پريد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۵۴:۵۰ توسط:sana موضوع:

~!~ سلام ~!~

سلام همگي
من تازه اين جا عضو شدم
اميد وارم بتونم كاربر خوبي باشم و كلي دوست جديد پيدا كنم ^_^

انجمن تفريحي قاطي

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۵۴:۳۷ توسط:sana موضوع:

شعـ ـ ـر برايــ ـ ـ ـ قاطـ ـ ـي:)

دَر گير كـآمنتـ توامـ

مَنو دوبارهـ لايكـ كنـ


فيسبوكـ اگهـ تنهـآتـ گذاشتـ


قاطي رو انتخــآبـ كنـ


دلتـ از پستايـ منـ انگـآر با خبر نبود


حتي تو پستايـ منـ لايكـآتـ بيـ اثـر نبود


خواسمـ بهتـ پيـ امـ ندمـ


تا با چشمـآمـ خوآهشـ كنمـ


پيجمو بستمـ روتـ تا احساسـ آرآمشـ كنـــــــــــــمـ


***با ريتمـ نخونيـ خريـ

*** *****بهـ افتخـــآرهـ شـآدمهر*****

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۵۴:۲۴ توسط:sana موضوع:

ستايش فراهي

انجمن تفريحي قاطي


ستايش فراهي دخترك معصومي كه درسي بزرگ به انسانيت انسان داد و داغي هم براي ابد در دل پدر و مادر جوانش نهاد...

فروردين 93 براي ستايش جوجه كوچكي خريدند و اين طفل معصوم در حياط منزل مشغول بازي بود كه ناگهان بي خبر پايش روي جوجه رفت وجوجه مرد.

ستايش نازنين بعد از اين قضيه از شدت ناراحتي و عذاب وجدان تشنج كرد و ناباورانه به كما رفت!!!

و بالاخره بعد بيست و اندي روز درگذشت

ستايش اين فرشته كوچك كه ناخواسته باعث مرگ جوجه اي شد اينگونه عذاب وجدان گرفت و پر پر شد , حالا هستند ميليونها انساني كه شايد حتي سر سوزني از وجدان و معصوميت اين كودك نازنين را هم ندارند و هر روز عامدانه باعث مرگ و نابودي انسانهاي ديگر ميشوند. هر روز مي كُشند پاره پاره مي كنند اما روز به روز خوشحال تر از ديروزند

يكي از بستگان ستايش تعريف ميكرد عيد امسال در جائي ستايش يكي از خانمهاي فاميل را از جايش بلند كرد تا مورچه اي كه در حال حركت از آن مسير بود راحت عبور كند!!!

واقعا بايد داستان معصوميت اين فرشته كوچك را دهان به دهان گرداند تا بعضيها خجالت بكشند و كمي انسان باشند...

رفتار ستايش آنقدر قابل ستايش هست كه تا ابد درسي باشد براي انسانيت...

ستايش زمين جاي تو نبود

اينجا در زمين با اُردكها بازي نمي كنند آنها را مي كُشند

با جوجه اُردك خود در آسمانها بازي كن

گاهي هم با اُردكت به زمن بيا و براي انسانها گريه كن ...

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۱۲:۵۴:۰۹ توسط:sana موضوع:

چت باکس


صفحات وبلاگ

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ]

RSS

POWERED BY
sitearia.ir

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت / اپلود عکسکورد پاتوق / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / چت روم