بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

خانم 26 ساله در 9 ماه دو زايمان كرد!
جام كشكول؛ كنار آمدن با يك نوزاد تازه متولد شده سخت است چه برسد به اينكه در 9 ماه دو نوزاد به دنيا بيايد!
پسر و دختر خانم Claire Ormrod مطمئنا در يك كلاس درس مي خوانند.
آليس، دختر اين خانم 26 ساله در 6 دسامبر 2011 در 25 هفتگي به دنيا آمد. هفت هفته بعد زايمان در يك بارداري مجدد، پسرش گرت در 29 هفتگي به دنيا آمد. اين نشان مي دهد كه خانم اورموند همزمان باردار بوده است.


نكته جالب توجه اينجاست كه خانم اورموند با وجود عوارض خطرناك در هر دو بارداري، بچه هاي سالمي به دنيا آورد.


نوزاد دختر 15 هفته و نوزاد پسر نيز 11 هفته قبل از موعد به دنيا آمد.خانم Claire Ormrod گفت: هنگامي كه متوجه شدم دوباره باردار هستم بسيار شگفت زده شدم و تصميم گرفتم آن را سقط كنم اما خودم را متقاعد كردم كه آن يك نوزاد زودرس است و از موقع سقط كردن آن نيز گذشته است. اكنون بسيار خوشحالم كه هر دو آنها هنوز با ما هستند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۳۲:۴۸ توسط:sana موضوع:

چن تا شعر كه تو بچگي ميخونديم::

چن تا شعر كه تو بچگي ميخونديم::ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺯﯾﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ
ﺳﻮﺍﺩ ﺩﺍﺭﯼ؟ﭼﻪ ﺭﺑﻄﯽ ﺩﺍﺷﺖ؟
ﻧﻮﭺ ﻧﻮﭺ
ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩﯼ؟
ﻧﻮﭺ ﻧﻮچ
... ﭘﺲ ﺗﻮ ﺧﺮ ﻣن ﻫﺴتي !!!!!!!!!!!
ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﺰﺭﺭﮒ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻼ .....!

ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯿﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎﺭﺟﯿﻪ:
ﺁر ﻣﺎر ﻧﺒﺎﺭﺍ
ﺩﻭ ﺩﻭ ﺍﺳﮑﺎجي
ﺁﻧﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﮐﻼﭼﯽ !!!!
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﺁﺧﻪ؟! ﺯﺑﻮﻥ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪﯾﯿﻤﻤﻤﻤﻢ؟؟؟؟

ﺩﻩ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻪ ﭘﻮﻧﺰﺩﻩ
ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﻮﻧﺰﺩﻩ
ﻫﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﮔﻪ ﺷﻮﻧﺮﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖ !!!!
۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍِﺩﺍﻣﺸﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻪ ﺭﺑﻄﯽ ﺩﺍﺭﻩ!!!
ﺧﺎﻟﻪ ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ !!!
ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ!
ﺑﺨﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﯾﺲ !!
ﺧﻮﺩ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﮔﺮﻭﻧﻪ
ﺩﻭﻧﻪ ﺍﯼ ﯾﮏ ﻗﺮﻭﻧﻪ !!! الاﻥ يعني اين ﮔﺮﻭﻥ ﺑﻮﺩﺍ !!

ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺭﻭﻣﻮﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﯿﻤﺶ !!
ﺍﺗﻞ ﻣﺘﻞ ﺗﻮﺗﻮﻟﻪ!
ﮔﺎﻭ ﺣﺴﻦ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﻩ !
ﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﻪ ﭘﺴﺘﻮﻥ ﺑﻌﺪ خيلي ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﯿﺮ ﻭﭘﺴﺘﻮﻥ ﺷﯿﺮﺷﻮ ﺑﺮﺩﻥﻫﻨﺪﺳﺘﻮﻥ !!
ﯾﮏ ﺯﻥ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺴﺘﻮﻥ ﻭ ﺍﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﻫﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﯾﻢﺗﺮﮐﯿﻪ !

ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ !!!
ﺣﺴﻦ ﯾﮏ
ﺣﺴﻦ ﺩﻭ
ﺣﺴﻦ ﺳﻪ
.
.
.
.
ﺣﺴﻦ ﺩﻩ
ﺣﺴﻦ ﺩﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﻩ!
ﺣﺴﻦ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﭘﺮﻧﺪﻩ!
ﺣﺴﻦ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺨﻨﺪﻩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ! ﻭ ﺑﻌﻌﻌﻌﺪ ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﻌﺠﺐ ﻭ ﻧﺎ
ﺑﺎﻭﺭﯼ!!!
ﺣﺴﻦ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ!
ﺣﺴﻦ ﻧﻮﮐﺮﻩ ﺑﻨﺪﻩ !

ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻨﺮ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻬﻢ
ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩ !!
ﯾﮏ، ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﺩﻭ، ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﺪﺍﺷﺘﻢ
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﮐﯽ !! ﺭﺑﻂ ﺩﺍﺷﺖ
ﺳﻪ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺬﺍﺭﻡ !!!!
ﭼﻬﺎﺭ، ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﭘﻨﺞ،ﭘﻨﺠﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ!
ﺷﺶ، ﺷﯿﺸﯿﻪ ﺷﮑﺴﺘﻢ !!
ﻫﻔﺖ،ﻫﻔﺘﯿﺮ ﮐﺸﻢ ﻣﻦ !
ﻫﺸﺖ،ﻫﺸﺘﯿﺮ ﮐﺸﻢ ﻣﻦ!
ﻧﻪ،ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻮﻧﻢ!
ﺩﻩ،ﺩﺭﻭﺍزﻩ ﺑﻮﻧﻢ!

ﻭﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﻤﺎﻡ شغل هاي ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﻩﻣﻄﺮﺑﯽ !!
ﯾﺎﺯﺩﻩ، ﺭيسه ميريزه!!
ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ،ﻗﺮ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ!!!
ﻣﻐﺰﻩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﺎ؟
ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻣﻮﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ ﺍﻭﻧﺎ ﻫﻢ راهموﻥﺑﺪﻥ !!
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۳۲:۳۹ توسط:sana موضوع:

✖اين متن كارت عروسي شاهكار است !! ✖

شتري است كه در خانه همه مي خوابد
در خانه ما هم خوابيد خب

حا لا مال ما يك كمي بد فرم تر بوده،
از نامزدي به ازدواج رسيد
پيش مي آيد ديگر!
شما هم خبطي مرتكب شويد،
بياييد دور هم، همديگر را مي بينيم و شوخي مي كنيم
مي خنديم،
حال مي دهد به جان شما
غذاي خوب هم سفارش داده ايم، ميوه درجه يك هم ايضاً،
فقط ما اين همه خرج كرده ايم، شما جوگير نشويد كادوي گران بخريد
همان يك سكه كافيست، البته ما به نيمش هم راضي هستيم.
در ضمن، جمع بزرگونه است
دلبندانتان فعلاً در منزل بمانند تا وقتي دلبند ما به دنيا آمد براي تولدش دعوت كنيم .

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۳۲:۳۰ توسط:sana موضوع:

صيد دندان 1000 ساله از آب دريا

ماموت يكي از حيواناتي است كه چندين هزار سال است كه منقرض شده است و ديگر اثري از آن ها نيست. تنها نسل هاي بعد آن ها تبديل به فيل هايي شده اند كه اين روزها روي كره زمين زندگي مي كنند.

هر از چند گاهي ممكن است استخوان هاي اين حيوانات پيدا شود اما در يكي از اتفاقات بسيار جالبي كه تا به تازگي رخ داده است دو ماهي گير انگليسي يك دندان از اين حيوانات باستاني صيد كرده اند.
اين دندان كه با بررسي هاي بيشتر كاملا مشخص شده است كه مربوط به يك ماموت با قدمت 1000 ساله است كه در گذشته در نزديكي قاره آمريكا زندگي مي كرده است اما بعد از اين مدت به انگلستان رسيده است.

اين دو صياد گفتند كه از روي عصب هايي كه در انتهاي ان وجود دارد شك كرده بودند كه اين شي حتما بايد باستاني و با قدمت بالا باشد و به همين جهت آن را سريعا به مركز تحقيقات رسانده بودند.
اين ماهي گيران كه برادر نيز هستند "پدي و مايك اندرسون" نام دارند. آن ها ابتدا شك كرده بودند كه اين جسم يك دندان مي تواند باشد اما چه حيواني است كه دندان 15 سانتي متري داشته باشد؟

اين دندان پس از انجام تحقيقات حال به موزه رفته است و براي مردم به نمايش عمومي به دست آمده است.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۳۲:۲۰ توسط:sana موضوع:

خوردن لباس عروس توسط مهمان ها

شايد تا كنون هزينه زيادي بابت خريد لباس عروس متحمل شده ايد.اگر جيبتان خالي بوده تصميم گرفته ايد لباس عروس را كرايه نماييد.لباسي كه تنها براي يك شب كارايي دارد و پس از آن يا بايد تحويل داده شود و يا اينكه در كنج خانه به يادگار بماند.

اما لباسي كه اين بار توسط يك دختر 6 ساله دانش آموز طراحي شده در نوع خود بي نظير و تا كنون مشابه آن را در جايي نديده و حتي نشنيده ايد.حنا ميلينگتون با الگوگيري از لباس مادرش لباس عروسي را طراحي نمود كه قابل خوردن است.

تعجب ننماييد!سرتاسر اين لباس يك مترو هشتاد سانتي متري از شيريني مخصوص كيك ساخته شده است.لباسي كه به راحتي پوشيده مي شود و در پايان ميهمانان جشن عروسيتان قادر به خوردن آن خواهند بود.اين لباس نحصر به فرد توانايي پذيرايي از 2 هزار ميهمان را دارد.

اين لباس شيرين از 17 لايه كيك و مقدار زيادي مرواريدهاي زينتي و گل رز شيك ساخته شده است.خانم دونا مادر دانش آموز مي گويد:"لباس فوق را تصميم داريم در نمايشگاه مد لباس در معرض ديد علاقمندان قرار دهيم هزينه خربد اين لباس منحصر به فرد 6 هزار يورو مي باشد."

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۳۲:۱۱ توسط:sana موضوع:

ايا ميدانيد چرا نماد عاشقي قلبي هست كه به وسطش تير خورده ؟

سلام ..در باور يونانيان باستان هر پديده اي خدايي داشت همه خدايان هم يك خدا يا پادشاه بزرگ داشتند كه اسمش زئوس بود يكشب به مناسبتي زئوس همه خدايان را به جشني در معبد كوه المپ دعوت كرده بود*******ديوانگي و جنون هم خدايي داشت بنانم مانيا ** مانيا چون خودش خداي ديوانگي بود طبيعتا عقل درست و حسابي نداشت و بيش از حد شراب خورده بود **ديوانه باشي /مست هم كرده باشي . چه شود..!!!؟خدايان از هردري سخن ميگفتند تا اينكه نوبت به آفريديته رسيد كه خداي عشق بود **حرفهاي خداي عشق به مذاق خداي جنون خوش نيامد واين ديوانه عالم ناگهان تيري در كمانش گذاشت واز آن سوي مجلس به سمت خداي عشق پرتاب كرد تير خداي جنون به چشم خداي عشق خورد و عشق را كور كرد .هياهويي در مجلس در گرفت و خدايان خواستار مجازات خداي جنون شدند زئوس خداي خدايان مدتي انديشه كرد و بعد به عنوان مجازات اين عمل دستور دادكه چون خداي ديوانگي چشم خداي عشق را كور كرده است پس خود هم بايد تا ابد عصا كش خداي عشق شود از آن زمان به بعد عشق هركجا ميخواهد برود جنون دستش را ميگيريد وراهنماييش ميكند به همين دليل است كه ميگويند عشق كور است و عاشق ديوانه و مجنون ميشود پس تير قلب و نقش اين دل تيرخورده اي كه ميبينيد ريشه در اسطوره هاي يونان باستان دارد **بعدها روميان باستان آئين و اسطوره هاي يونانيان را پذيرفتند وتنها نام خدايانشان را عوض كردند در افسانه هاي روم باستان زئوس را ژوپيتر ***خداي جنون را***ارا ****و خداي عشق را ونوس مي ناميدند در نتيجه به باور آنها اراي ديوانه چشم ونوس بيچاره را كور كرد عشق واقعا جنون است اما اگر دوطرف و اقعي باشد لذتي دارد كه مپرس ولي عشق يك طرفه انسان را پريشان و خار و حقير ميكند /با تشكر

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۳۲:۰۲ توسط:sana موضوع:

سلامتي اونيكه اومد بغضشو قورت بده

سلامتي اونيكه اومد بغضشو قورت بده
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گوزيد
نخند خب بهش فشار اومده ديگه =))
*********************************
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻩ
.
ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮﯼ ؟
ﮔﻔﺘﻪ:ﺑﻠﻪ
ﺩﺧﺘﺮ:ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮﯼ؟
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﻠﻪ
ﺩﺧﺘﺮ:ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﯽ؟
ﺩﻭﺳﺘﻢ:ﺑﻠﻪ
ﺩﺧﺘﺮ:ﺷﺮﻣﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﯽﮎﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺻﺖ پـَـَـ نــه پـَـَــــ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ
!!ﺟﻮﻭﻧﺎ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺮﻥ
*********************************

ديشب يه نفر اشتباهي زنگ زد گفت الهام هنوز نيومده خونه!؟؟
گفتم:نه
.
گفت اومد زنگ بزن خبرم كن!!!
هنوز نيومده خونه!! نگرانشم!!
الهام اگه اين پستُ ميبيني برو خونتون!!!

*********************************

ﺷﻤﺎ ﺍﮔﻪ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ “ ﻗﺮﻗﺮﻭﺕ ” ﻭ ﯾﺎ
” ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ ”
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ “ ﻟﻮﺍﺷﮏ ﺗﺮﺵ” ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻫﻢ “ﺁﺏ
ﺯﺭﺷﮏ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻮ” ﺧﻮﺩﺵ …
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﻭﻝ ﮐﻦ

ﺁﺏ ﺩﻫﻨﺘﻮ ﻗﻮﺭﺕ ﺑﺪﻩ ﺑﻌﺪ
*********************************


ﻻﻣﺼﺐ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺭﺍﻫﯽ ﻭ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻫﺎﯼ
ﻣﺴﺠﺪ ...
ﺍﺭﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﯿﻪ ...
ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﻻﻣﺼﺒﺎ
ﺑﻌﻀأ ﺁﺩﻡ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻮﺍﺕ
ﺩﻝ ﺍﻧﮕﯿﺮ ﺭﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪﻭﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺪﻧﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ! :|
*********************************
.

طرف ميره تركيه،جيبشو ميزنن.
ميگه :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
واگذارتون كردم به همون كليد اسرار
*********************************

داييمون بعد 1ماه زنگ زده بهم ميگه دلم برات تنگ شده بي معرفت

خونه تنهام بيا اينجا

منم 1000 فكر باحال كردم كه چه سوپرايز خوبي برام داره يعني چه چيزي انتظارمو ميكشه!ا ؟

رفتم اونجا ديدم بنايي دارن !ا

بهم ميگه پسر چرا انقدر دير كردي؟

اين قدر كه بيل و كلنگ زدم دستام تاول زده :|
*********************************

من وقتي كوچيك بودم
.
فكر ميكردم پوران درخشنده اسم يه سفيد كنندس!!!
به همين بركت
*****************
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺍﯾﻦ ﺳﻮﭖ ﺭﻭ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺧﯿﺮﻩ ﺍﯾﺸﺎﻻ ، ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺍﺭﻩ ؟
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺍﮔﻪ ﺳﺮﺩﻩ ﺑﮕﻢ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻦ
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻢ
ﺩﺍﺭﻩ ﺑﮕﻮ
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ، ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ . ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﮔﻮﺵ
ﺑﺪﻩ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﭽﺸﻤﺶ .. ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺱ ؟

ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺍﻫﺎ !! ؟ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺳﺖ ! كصافططططططططط
*********************************

به انگليـــــــسي بگو:
.
"برو تـــــــو اتاق"
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

خب ممنون ديگه حرفــــــي ندارم!!!
*********************************

سَلامتيِ اونايي كه تا ميان دِخالَت كُنَن هَمه بِهِشون ميگن
..

تو يِكي‌ ديگه خَفه شو..!!
*********************************

من تعجب ميكنم، چرا قضيه اي كه با دعوا حل ميشه
..

اينقدر در موردش حرف ميزنن؟!!
*********************************

آقا ديروز بابام داشت كارتون نيگاه مي كرد...
.
بش گفتم اين چيه بابا بزن فيلم سينمايي رو ببينيم

يه هو از جاش بلند شد

جووووووووووووووري زد تو گوشم
.

كه ديگه تصميم گرفتم هيچوقت با كودك درونش شوخي نكنم...
*********************************

داشتم با يه انگليسي چت ميكردم وسطش انگليسيم ته كشيد
.
گفتم too rohe Ammat

گفت يعني چي؟

گفتم يعني Love u

گفت So too rohe ammat too

بيچاره عمم...
..

هميشه چوب ندونيم كاري هاي منو ميخوره!!

*********************************
ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺗﻮﻭ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﮐﺎﻣﭙﻴـــــــﻮﺗﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟـﺎ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻣﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻨﺎﺭﯼ !!!

ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ﻭﺭ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﮐِﻴﺲ ﺭﻭ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻴﮑﺮﺩ و ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺍ!

ﻳﻬـــﻮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﻴﺸﻪ؟؟؟

ﮐﻠﻴﺪ ﭘﺎﻭﺭ ﮐﻴﺲ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﺵ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻡ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ:|
ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻨﺪﻡ ﻳﺎ ﮔﺮﻳﻪ ﮐﻨﻢ

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭﺳﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ!!!
*********************************

نصف جذابيت دخترا به ترسو بودنشونه

دختري كه سوسك بكشه به درد زندگي نميخوره !

والا به خدا دختر بايد از سوسك بترسه از ترس بياد تو بغل آقاش
*********************************

ﯾﻪ ﺭيش تراش ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺧﺮﯾﺪﻡ. ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺭﯾﺸﻢ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ،
ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪش
.
.
.
.
.
.
.
.
هرﭼﯽ ﻭﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻡ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﺍﺯ
پشت بغلم ﮐﻨﻪ ﻭ ﺩﺳﺖ به صورتم ﺑﮑﺸﻪ........!!

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺭﻥ به آدم ﺩﺭﻭﻍ ميگنا..!
*********************************

+18
.
.
.
.
.
.
.
.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
-16×9/8= 18
چيه ؟ دارم رياضي ياد ميگيرم
حتما كه +18 بي ادبي نيست. :)))
شماها همش دنبال جوكهاي بي ادبي هستين.
اين بود آرمانهاي عمام ؟؟؟؟ :))))
بريد ذهنتون رو پاك كنيد. خخخخخخخخخ
*********************************
ديشب يه پشه منو گزيد افتادم دنبالش گوشه ي اتاق خفتش كردم
تا اومدم بكشمش بهم گفت بــــــابــــا

ديدم راست ميگه خونِ من تو رگهاش بود بغلش كردم تا صبح دونفري گريه كرديم
*********************************

واقعيت اينه كه دخترا واسه همديگه آرايش ميكنن وگرنه پسرا متوجه تفاوت آرايش خوب و بد نميشن
همين كه سيبيل نداشته باشي كافيه

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۳۱:۵۴ توسط:sana موضوع:

ساعتي كه ترسناك بيدارتان مي كند!

ساعتي كه ترسناك بيدارتان ميكند

بيدار شدن پس از يك خواب راحت يكي از سخت ترين كارهاي دنياست از اين رو طراحان هر روز ساعت هاي خاصي مي سازند تا انسان ها را به سبك هاي متفاوت از خواب بيدار كند.
ساعت هاي بسياري هستند كه اين روزها مي توانيد در بازار مشاهده كنيد. ساعت هاي شك دار، ساعت هايي كه از شما سوال مي پرسند و ... از جمله مهمترين ساعت هايي هستند كه صبح ها افراد خواب را به طريق مختلف بيدار مي كند.

به تازگي يك گروه طراح لوازم خانگي ساعتي را ابداع كرده اند كه به شما زمان مرگتان را اعلام مي كند تا با ترس خاصي از خواب بيدار شويد و بيشتر به دنبال كارهاي خود باشيد. اين ساعت اين روزها محبوبيت خاصي پيدا كرده است.

اين ساعت مي تواند با استفاده از Wi-Fi به اينترنت متصل شده و اطلاعات سلامت بدن شما را با استفاده از پرونده هايي كه در موسسات پزشكي داريد بدست مي آورد سپس تخمين هايي را زده و زمان مرگتان را به شما اطلاع مي دهد. اين باعث مي شود تا بيشتر به فكر زندگي باشيد.

اين ساعت اين روزها نمونه هاي ابتدايي خود را تست كرده است و احتمالا تا 20 روز ديگر به توليد انبوه مي رسد. هم اكنون بسياري به دنبال پيش خريد كردن اين ساعت عجيب هستند و فكر مي كنند اين بهترين ساعت براي بيدار كردن آنهاست.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۳۱:۴۲ توسط:sana موضوع:

8 چيزي كه اتفاقي اختراع شدند!

اتفاقي در عصر اختراعات پي در پي شايد متوجه نشويم كه برخي از اختراعات پس از سالهاي تلاش و تحقيق بدست آمده و برخي از پيشرفتها تنها به واسطه يك اتفاق حاصل شده است و اختراع به عنوان ماحصل اتفاق و زمان مناسب پديده آمده است.

خوشبختانه همه آزمايشهاي علمي براساس برنامه دانشمندان پيش نمي روند، در غير اين صورت برخي از بهترين اختراعات بشريت اتفاقي حاصل نمي شدند.

لاستيك ولكانيزه


در اواسط دهه 1800، لاستيك طبيعي براي ساخت اشيا بسياري چون چكمه هاي ضد آب استفاده مي شد اما اين مواد در مقابل هواي بسيار داغ يا سرد مصونيت نداشتند. توليد كنندگان از استفاده از لاستيك دست كشيدند، اما يك نفر در اين ماده يك نيروي بالقوه براي تبديل شدن به ماده اي بهتر مشاهده كرد. چارلز گودير با انجام آزمايشهاي مختلف لاستيك را مقاوم تر كرد اما اين اتفاق تا روزي كه وي به طور تصادفي تركيب لاستيك خود را در يك اجاق داغ رها نكرده بود رخ نداد، از آن روز به بعد وي به فرايند ولكانيزاسيون دست يافت.فرآيند ولكانيزاسيون لاستيك را مقاوم و ضد آب مي كند. گودير آنقدر زنده نماند كه از مزاياي اكتشاف خود برخوردار شود و با 200 هزار دلار بدهي درگذشت اما ميراث وي در شركت تاير گودير و رابر زنده ماند.

در طي پديده ولكانيزاسيون لاستيك اكسيده مي ‌شود و سولفور كاهش يافته و به سولفيد تبديل مي ‌شود. البته اين عمل در دماي 110 درجه سانتيگراد تهيه مي ‌شود. نتيجه اين كشف توليد مواد لاستيكي مثل لاستيكهاي توپر و پوتين است.

تفلون


تفلون و يا آنچه كه دانشمندان پلي تترافلوئورواتيلن مي نامند به طور اتفاقي در سال 1938 وقتي كه روي پلانكت، درحال تحقيق روي راه هاي ساخت يك سردكن جديد بدون استفاده از مواد شيمايي چون آمونياك و اكسيد سولفور بود كشف شد.يك روز وي جعبه محتوي نمونه هاي خود را باز كرد و متوجه شد گازي كه انتظار داشت مشاهده كند از بين رفته است، به جاي آن نوعي صمغ لغزنده باقي مانده كه نسبت به گرما مقاوم است. ما از اين ماده امروز روي ظروف آشپزي نچسب خود استفاده مي كنيم.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۳۱:۳۱ توسط:sana موضوع:

100% فمينيستي (آقايون نخونن)

چرا مردها داراي وجدان پاكي هستند؟
به اين دليل كه هيچ گاه از آن استفاده نمي كنند

چرا روانكاوي مردها خيلي سريع تر نسبت به خانم ها انجام مي پذيرد؟
زيرا هنگاميكه زمان بازگشت به دوران كودكي فرا مي رسد، مردها همان جا قرار دارند

شباهت آقايون با آگهي هاي بازرگاني چيست؟
شما نمي توانيد يك كلمه از حرف هاي آنها را باور كنيد و هيچ چيز براي زماني بيش از 60 ثانيه دوام نمي آورد

ورزش كنار درياي آقايون چيست؟
هر موقع خانمي را مي بينند شكم هايشان را تو مي دهند

به يك مرد با نصف مغز چه مي گويند؟
با استعداد

خدا بعد از خلق مرد ها چه گفت؟
من مي تونم كارمو بهتر از اين انجام بدم

در آمريكا به يك مرد باهوش و با استعداد چه مي گويند؟
توريست

يك وضعيت غير قابل كنترل چيست؟
صد و چهل و چهار مرد در يك اتاق

براي درست كردن پاپ كُرن به چند مرد نياز است؟
سه تا، يك نفر ماهيتابه را بر روي گاز نگه ميدارد و دو نفر ديگر گاز را تكان مي دهند تا گرما به تمام سطح ماهيتابه برسد

آقايون لباس هايشان را چگونه دسته بندي مي كنند؟
"كثيف" و " كثيف اما قابل پوشيدن"

تنها يك مرد مي تواند يك ماشين ارزان قيمت 2 ميليون توماني بخرد و
يك سيستم صوتي 4 ميليون توماني بر روي آن نصب كند

شما به مردي كه همه چيز دارد چه مي دهيد؟
زني كه به او نشان دهد چگونه مي تواند از آنها استفاده كند

چرا مردان تنها در نيمي از زندگي خود با بحران مواجه هستند؟
زيرا آنها در تمام طول زندگي خود در دوران نوجواني به سر مي برند

آينده نگري يك مرد چگونه مشخص مي شود؟
به جاي يك كيلو سه كيلو مي خرد

فرق يك شوهر جديد با يك هاپوي جديد در چيست؟
بعد از يك سال هاپو هنوز هم از ديدن شما به هيجان مي آيدبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۱:۳۱:۲۰ توسط:sana موضوع:

چت باکس


صفحات وبلاگ

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ]

RSS

POWERED BY
sitearia.ir

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبچت رومطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا