بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

خروسمو مي خري يا به مامانم بگم :)

ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺪﺭﺵ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻢ ﺑﺪﻩ
ﺗﻮﭖ ﺑﺨﺮﻡ ﮔﻔﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺧﺮﻭﺳﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﻭ
ﺑﻔﺮﻭﺷﺶ ﭘﺴﺮﻩ ﺧﺮﻭﺳﻮ ﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﻪ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ
ﻧﺨﺮﯾﺪ . ﺭﻑ ﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﺩ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭﻭ
ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ.
ﭘﺴﺮﻩ : ﺧﺮﻭﺳﻮ ﻣﯿﺨﺮﯼ . ﺯﻥ ﮔﻒ ﻓﻌﻼ ﺑﯿﺎ ﺩﺍﺧﻞ . ﭘﺴﺮﻩ
ﺭﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺮﻭﺱ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻦ ﯾﮑﯽ
ﺩﺭ ﺯﺩ . ﺯﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻨﻪ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﻮ.
ﺩﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﺩﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﯿﺲ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮﺷﻪ ﻫﻨﻮﺯ
ﮔﺮﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺩﺭﻭ ﺯﺩﻥ . ﺯﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮﻣﻪ
ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻦ،ﻗﺎﯾﻢ ﺷﻮ . ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺑﻮﺩ.
ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﺧﺮﻭﺱ ﻣﻨﻮ،ﻣﯿﺨﺮﯼ ﮔﻔﺖ ﺻﺪﺍﺗﻮ ﺑﯿﺎﺭ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻨﻮﻥ .
ﭘﺴﺮﻩ : ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺩ،ﻣﯿﺰﻧﻢ.
ﻣﺮﺩ : ﺑﺎﺷﻪ،ﻗﺒﻮﻝ ﭼﻨﺪ؟
ﭘﺴﺮﻩ : ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ
ﻣﺮﺩ : ﻧﻤﯿﺨﺮﻡ ﮔﺮﻭﻧﻪ
ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﻣﺮﺩ : ﺑﺎﺷﻪ،ﺑﮕﯿﺮ ﺍﯾﻨﻢ ﭘﻮﻝ
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺴﺮﻩ : ﺧﺮﻭﺳﻮ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﯽ
ﻣﺮﺩ : ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺨﺮﯼ
ﭘﺴﺮﻩ : ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﻦ
ﻣﺮﺩ : ﺗﺎﺯﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻢ ﻓﺮﻭﺧﺘﯽ
ﭘﺴﺮﻩ :: ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﻣﺮﺩ : ﺑﺎﺷﻪ ﭘﻮﻟﻮ ﺑﺪﻩ
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ، ﭘﺴﺮﻩ : ﺧﺮﻭﺳﻮ ﻣﯽ ﺧﺮﯼ؟
ﻣﺮﺩ : ﭼﻘﺪ؟ ﭘﺴﺮﻩ : ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ
ﻣﺮﺩ : ﮔﺮﻭﻧﻪ. ﭘﺴﺮﻩ : ﺻﺪﺍﻣﻮ .....
ﻣﺮﺩ : ﺑﺎﺷﻪ ﺍﯾﻨﻢ ﭘﻮﻟﺶ
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ،: ﭘﺴﺮﻩ : ﺧﺮﻭﺳﻮ،ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﯽ؟
ﻣﺮﺩ : ﺑﮕﯿﺮ ﭘﻮﻝ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ
ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﺯﻧﻪ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻒ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺭﻓﺖ. ﭘﺴﺮﻩ
ﺭﻓﺖ ﻫﻢ ﺗﻮﭖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻢ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ. ﺧﺮﻭﺳﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ
ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪ ﭼﺸﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻗﺮﻣﺰﻩ ﮔﻔﺖ،ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺮﻭﺳﻮ
ﻣﯿﺨﺮﯼ. ﭘﺪﺭﺵ : ﭘﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺻﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺎﻓﯿﺖ
ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯﻡ ﺑﺮﺩﯼ؟
ﭘﺴﺮﻩ : ﻣﯿﺨﺮﯼ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﮔﻢ


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۲:۰۵:۴۵ توسط:sana موضوع:

عكسي جديد از خطاي ديد (چهره مخفي اين زن را ببينيد)

در اين تصوير به جز خط‌هاي عمودي سفيد و مشكي، چه تصويري را مشاهده مي‌كنيد؟
براي مشاهده تصوير پنهان در اين مطلب مي‌توانيد از مانيتور چند

قدم فاصله بگيريد حالا به ما بگوييد در اين تصوير چه مشاهده كرديد؟
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۲:۰۵:۳۳ توسط:sana موضوع:

كمياب ترين عكس هاي مقام معظم رهبري/عكس

مقام معظم رهبري در كنار آيت‌الله ميرزا مسيح مسجد جامعي


رهبر معظم انقلاب و آيت الله ميرزا مسيح مسجدجامعي و آيت الله مصطفي مسجدجامعيتصاوير رهبر معظم انقلاب به همراه سيد محمد جواد فضل الله در سفر به گيلانرهبر معظم انقلاب، شهيد بهشتي، شهيد باهنر، آيت الله موسوي اردبيلي


كمياب ترين عكس هاي مقام معظم رهبري/عكس

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۲:۰۵:۲۴ توسط:sana موضوع:

عكسي بسيار جالب از اولين ارتودنسي جهان در سالهاي بسيار دور!

عكسي بسيار جالب از اولين ارتودنسي جهان در سالهاي بسيار دور!

اين دندان‌ها متعلق به يك موميايي است كه دندانهايش را با طلا ترميم كرده و موميايي او در مصر كشف شده است...

نام: 201739-270x180.jpg نمايش: 7 اندازه: 7.7 كيلو بايت

اين دندان‌ها متعلق به يك موميايي است كه دندانهايش را با طلا ترميم كرده و موميايي او در مصر كشف شده است.
در گذشته براي ترميم دندان‌ها از طلا استفاده مي‌كردند و با سوراخ كردن دندان‌ها سيم‌هايي از جنس طلا را در بين دندان‌ها جاي مي دادند.
پژوهش‌ها نشان مي‌دهد اين روش درماني اگرچه براي مدت زمان كوتاهي باعث بهبودي دندان ها و مشكلات دهان مي‌شد اما پس از مدتي بر اثر عفونت فرد جان خود را از دست مي‌داد.


نام: cb3644cc4aeddf9c2d75f2eee4e949de.jpg نمايش: 7 اندازه: 39.7 كيلو بايت

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۲:۰۵:۱۶ توسط:sana موضوع:

دخترا لپتونو بيارين جلو

دخترا لپتونو بيارين جلو

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
شـپــــــــــــــــلللللل للللللللللللللللللـــــــ ــــــقققققق


اينو زدم تا ديگه نخوايد از من بوس بگيريد
شخصيتم حدي داره....
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۲:۰۳:۲۵ توسط:sana موضوع:

عكس جديد ريحانا در كاليفرنيا در كنار پدرش!

عكس جديد ريحانا در كاليفرنيا در كنار پدرش!ريحانا خواننده 26 ساله اين روزها را در كنار خانواده اش سپري مي كند...

ريحانا خواننده 26 ساله اين روزها را در كنار خانواده اش سپري مي كند.
او در سانتا مونيكا در ايالت كاليفرنيا و هنگام بيرون رفتن با پدرش ديده شده است.
با اينكه ريحانا جز سرشناس ترين خواننده هاي دنيا به شمار ميرود اما هميشه اوقاتي را به بودن در كنار خانواده اش اختصاص مي دهد


منبع:
http://www.seemorgh.com/entertainment/2418/201660.html

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۲:۰۳:۱۵ توسط:sana موضوع:

كشف بطري هاي حاوي ادرار انسان در رستوران سرشناس! + عكس

كشف بطري هاي حاوي ادرار انسان در رستوران سرشناس! + عكسماموران بهداشت در رستوراني در عربستان، بطري هاي پرشده از ادرار انسان كشف كردند.ماموران بهداشت و نظارت بر بازار در شهرداري "خميس مشيط" دراستان عسير عربستان، ديروز در بازديد از يكي از رستوران هاي فست فود...ماموران بهداشت در رستوراني در عربستان، بطري هاي پرشده از ادرار انسان كشف كردند.ماموران بهداشت و نظارت بر بازار در شهرداري "خميس مشيط" دراستان عسير عربستان، ديروز در بازديد از يكي از رستوران هاي فست فود در منطقه "الرصراص" با بطري‌هاي پلاستيكي كه با "ادرار انسان" پرشده بود، مواجه شدند.
روزنامه "الوطن" عربستان به نقل از منابع بهداشتي اين استان نوشت: يكي از كارگران اين رستوران، در توجيه اين اقدام مدعي شده كه به علت نبود سرويس هاي بهداشتي در نزديك رستوران، آنان اقدام به اين كار كرده اند تا در فرصت مناسب آنها را دور بيندازند.

مسفر الوادعي شهردار "خميس مشيط " در گفتگو با اين روزنامه، صحت اين خبر را تاييد و از انجام چنين اقدامي توسط كارگران ابراز تاسف كرد.وي گفت: تحقيقاتي كه برخي از نهادهاي دولتي انجام داده اند، نشان مي دهد كه ادرار انسان در شيشه هايي مخصوص ريخته شده است.الوادعي افزود: دو كارگر كه تابعيت ترك دارند، در دو مغازه كه يكي رستوران و ديگري آجيل فروشي است، كار مي كنند و اين شيشه ها در نزد آنان يافت شده است.رستوراني كه ادرار ذخيره مي كند.

به گفته وي، برخي سنگ هاي عجيب هم در نزد آنان كشف شده و مشاهده اين اشياء عجيب باعث شد كه نمايندگان نهادهاي امنيت و مركز امر به معروف و نهي از منكر، صورتجلسه اي را درخصوص اين حادثه تهيه كند و آن را تحويل مسئولان ذيربط دهد.شهردار "خميس مشيط" تاكيد كرد كه اين اولين بار نيست كه چنين مواردي مشاهده مي شود و ماموران شهرداري پيش از اين نيز با موارد مشابه روبرو شده اند و يك كارگر زن بنگلادشي به خاطر نگهداري شيشه هايي با همان محتويات (ادرار) بازداشت شده بود.تحقيقاتي كه از اين زن بنگلادشي به عمل آمد، نشان مي دهد كه وي از ادرار انسان براي ساخت مشروب استفاده مي كرده است. پايگاه هاي شبكه هاي اجتماعي ديروز در سطح گسترده به انتشار عكس ها و تصاويري دراين باره اقدام كردند و شماري از شهروندان، اين اقدام را محكوم كردند و از شهرداري خواستند كه نظارت خود را توسعه دهد و متخلفان را به سزاي اعمال خود برساند.
اين اقدام رستوران هاي خاص با درخواست صاحبان رستوران و با هدف جذب مشتري انجام مي شود. كارگران و آشپزهاي خارجي اين رستوران ها، بويژه كساني كه از چين و هند و كشورهاي اطراف آنها مي آيند، روش هاي سنتي و خاصي براي تهيه خوراكي هايي با طعم و خواص ويژه دارند كه يكي از آنها استفاده از محتويات همين بطري هايي است كه در خبر به آن اشاره شده.

آنها از اين مواد، براي كارهاي مختلف، از جمله تخمير يا تحليل مواد اوليه غذا يا ايجاد طعم ويژه استفاده مي كنند. بطور مثال ماده اصلي غذايي با نام "تانگزي دان" تخم مرغ آب پز شده در ادرار پسر بچه ها است. آنها در پوست تخم مرغ ترك هايي ايجاد مي كنند تا تركيبات و چاشني هاي موجود در معجوني كه با ادرار، سويا، سركه و سس مخصوص تهيه شده وارد تخم مرغ شود و معتقدند اين غذا حرارت بدن را طوري تنظيم مي كند كه شخص در هواي به شدت گرم و آفتابي، احساسي بهاري داشته باشد.

منبع:
http://www.seemorgh.com/entertainment/2429/202600.htmlبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۲:۰۳:۰۴ توسط:sana موضوع:

حاشيه هاي ازدواج پسر 9ساله با زن 62 ساله! + عكس

حاشيه هاي ازدواج پسر 9ساله با زن 62 ساله! + عكسدانش اموز 9 ساله جوانترين داماد دنيا براي دومين بار ازدواج مي نمايد. او سال سال گذشته در خواب ديده بود كه پدر بزرگ متوفيش به او گفته ازدواج نمايد.خانواده دانش اموز براي اينكه روح اجدادشان ناراحت نشوند ...دانش اموز 9 ساله جوانترين داماد دنيا براي دومين بار ازدواج مي نمايد. او سال سال گذشته در خواب ديده بود كه پدر بزرگ متوفيش به او گفته ازدواج نمايد.خانواده دانش اموز براي اينكه روح اجدادشان ناراحت نشوند براي فرزندشان مراسم ازدواج نمادين برگزار نمودند.
اما داماد عزم خود را جزم نمود تا به صورت رسمي از نامزد چند دهه بزرگتر خود خواستگاري نمايد.
دانش اموز 9 ساله اهل افريقاي جنوبي در حالي كه نامزد 62 ساله خود را در اغوش گرفته است مي گويد شايد به نظر برخي افراد ازدواجمان اشتباه باشد اما من همسرم را خيلي دوست دارم.دانش اموز 9 ساله در پي اين اقدام لقب جوانترين داماد جهان را به خود داده است."سانيله ماسيللا"سال گذشته خبر ازدواج نمادين خود را با نامزد 62 ساله خود كه صاحب 5 فرزند 28 تا 38 ساله است اعلام نمود.سانيله در حالي كه لباس دامادي نقره اي رنگ خود را به تن نموده است دست نامزدش هلن شبانگو را گرفته و قرار است براي دومين بار ازدواج رسمي انها در همين هفته برگزار گردد.
مراسم ازدواج رسمي همين هفته در منزل شوهر قبلي عروس خانم الفرد شبانگو 66 ساله برگزار مي گردد.از اتفاقات نادر مراسم حضور شوهر قبلي خانم در مراسم ازدواج نمادين سال گذشته بود.

وي در ان زمان گفته بود از اينكه خانمش با پسر 9 ساله ازدواج مي نمايد ناراحت نيست و برايش هم مهم نيست مردم چه فكر مي كنند.هر دو خانواده بسيار خوشحالند كه سنت هاي خانوادگي را انجام دادند.خانواده داماد سال گذشته يكبار مبلغ 500 پوند و بار ديگر مبلغ 1000 پوند به داماد كمك نمودند.
داماد هنوز مراسم رسمي ازدواجش برگزار نشده مي گويد هنگامي كه به سن قانوني برسد قرار است با خانمي هم سن و سال خود ازدواج مجدد نمايدسانيه مي گويد"من شخصا به مادرم گفتم تصميم ازدواج دارم.از اينكه با هلن نامزد كرده ام بسيار خوشحالم.اما من چيز مهمتري دارم و ان تحصيل است.من بايد به جد درس بخوانم و هنگامي كه بزرگتر شدم با دختري هم سن و سال خود ازدواج نمايم.من هلن را دوست دارم اگر چه اكثر اوقات كنار يكديگر نيستيم.خانم هلن با مادرم در انباري كار مي كرد و در انجا بود كه با وي اشنا شدم.

خانم هلن در حالي كه لباس عروسي نمادين سال گذشته خود را به تن نموده است مي گويد:"از اينكه پسربچه مرا انتخاب نموده خيلي خوشحالم.خانواده هم خوشحالند به خاطر اينكه انها ميدانند هدف ازدواج راضي نگه داشتن اجدادمان است. من مي دانم كه سانيله روزي ازدواج خواهد كرد اما همه اين مراسم فقط به خاطر اجدادمان است.

خانم پيشنس ماسيللا 47 ساله مادر دانش اموز مي گويد:پسرم خيلي خوب و سرحال است و مي داند كه چكار مي نمايد.او اصلا خجالتي نيست.وي مي افزايد پس از ازدواج نمادين سال گذشته انها خيلي از مردم از من مي پرسيدند كه ايا انها با هم زندگي مي كنند و ارتباط جنسي دارند؟آيا بچه دار شده اند؟
و من در جوابشان مي گفتم ان فقط يك مراسم نمادين بود و همه چيز به روال قبلي برگشته است.سانيله به وندا مي رود تا زبان جديدي را بياموزد.اما انها با هم خيلي صميمي هستند.خانواده ما و عروس خانم هم با هم خيلي روابط نزديكي داريم.ما با اين كار روح اجدادمان را شادتر خواهيم نمود.اگر اين كار را انجام نمي داديم معلوم نمي بود چه اتفاق ناگواري براي خانواده ما بوجود مي امد.
منبع:
http://www.seemorgh.com/entertainment/2429/203120.html


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۲:۰۲:۵۰ توسط:sana موضوع:

اطلاعات كامل درمورد هتل‌ ها و انواع آنها

شايد اين پرسش براي شما بارها پيش آمده باشد كه اصطلاحاتي كه آژانس هاي مسافرتي درباره هتل ها به كار مي برند به چه معنايي ميباشند؟ تفاوت FB با All در چيست؟ تفاوت تخت Twin با King در چيست؟ Resort به چه معني ميباشد؟ سعي كرديم در اين پست به تمامي ابهامات شما پاسخ بدهيم تا با اطلاعات كامل تري نسبت به انتخاب هتل خود اقدام نماييد. با ما همراه باشيد :
متل Motel:
متل تلفيقي است از دو واژه Motor و Hotel و اساساً ماهيت بين راهي داشته و معمولاً خارج از شهرها قراردارد . در تعريف متل مي توان گفت كه هتلي است كه در آن مسافران مي توانند با خودروي شخصي وارد شده و حتي خودرو را مقابل درب اتاق خود پارك نمايند . يكي از مشخصه هاي اصلي متل ها عدم وجود لابي در آنهاست چرا كه ميهمانان به مجرد وارد شدن به متل بدون نياز به پياده شدن كليد اتاق خود را از رسپشن دريافت نموده و مستقيماً به سمت اتاق خود رانندگي مي نمايند.

هتل پانسيون Hotel Pension:
درشهرواقع شده و تعدادي اتاق ، سالن غذاخوري ـ به اندازه اي كه بتواند غذاي ساكنان اتاقها را تأمين نمايد ـ كتابخانه و سالن مطالعه و اتاق تلويزيون درآن پيش بيني وآماده شده است. پانسيون معمولاً اتاق را به صورت ماهانه و يا سالانه اجاره داده و مشتريان ديگري را از خارج هتل براي صرف غذا نمي پذيرد . بر همين اساس معمولاً سالن غذاخوري پانسيون فقط به اندازه احتياج اتاق ها در نظرگرفته مي شود . درپانسيون ها مقرارت خاصي وجود دارد و مسافران مي بايست در ساعات معيّني براي صرف صبحانه ، نهار و شام سرميزحاضرشوند وتا ساعت مشخصي نيز درب ورودي پانسيون باز است.

ريزورت هتل Resort Hotel:
به هتل هايي اطلاق مي شود كه معمولاً نزديك چشمه هاي مواد معدني و يا ساحل قرار دارند. (هتل هاي مخصوص استراحت )

هتل آپارتمان Apartment Hotel:
هتل مكانى است براى اقامت تا در آن از مسافر پذيرايى شود. حال اگر امكان پذيرايى در هتل كاهش يابد ، هتل آپارتمان شكل مي گيرد . در هتل آپارتمان ها وسايل آشپزى وجود دارد و نيازى به رستوران احساس نمى شود . اقامت در هتل آپارتمان بسيار شبيه به اجاره آپارتمان است با اين تفاوت كه قرارداد اجاره اي وجود ندارد و مسافر هر وقت بخواهد مي تواند با هتل تسويه حساب نموده و آنجا را ترك نمايد . بر خلاف هتل ها كه داراي شرايط سختي هستند هتل آپارتمانها داراي انعطاف پذيري بالائي بوده و انواع بسيار متفاوتي دارند . معمولاً شبيه هتل ها ساخته مي شوندو داراي تعداد زيادي آپارتمان مي باشند . دوره اقامت در آنها بسيار متفاوت بوده و از چند روز تا چند ماه متغير است .معمولاً قيمت آنها از هتل هاي هم رديف پايين تر است مسافريني كه در آن اقامت مي گزينند آنرا به مثابه خانه خود انگاشته كه موقتاً از محل اصلي زندگي آنها به دور است . بنابراين هرآنچه كه در خانه فراهم است ممكن است در هتل آپارتمان نيز فراهم باشد

انواع هتلها بر حسب ستاره
هتل هاي 2 ستاره :
تميزي و راحتي و دكوراسيون منظم و هماهنگ از الزامات اين هتل ها مي باشد . ارائه رتبه دو ستاره مستلزم داشتن بعضي و نه همه موارد زير مي باشد:

خانه داري بسيار خوب ، دكوراسيون جذاب و وجود تلويزيون رنگي در تمام اتاقها ، مبلمان با كيفيت، داراي رستوران با قابليت ارايه سرويس در هر وعده غذايي ، استخر شنا ، خدمات رساني به اتاق ها ، ورودي هتل با ظرفيت مناسب ، تخت هايي با اندازه معمولي و بزرگتر ، سرويس حمام خوب و زيبا ، قفسه هاي كافي ، امكانات تفريحي ، حوله و صابون با كيفيت بالا ، پرسنل آموزش ديده و لاندري و روم سرويس .

هتل هاي 3 ستاره :
در هتل سه ستاره خدمات به طور كامل ارايه مي گردد و به طور شايسته مديريت مي شود ، اين نوع هتل ها داراي چشم انداز زيبا و امكانات گسترده اند . ارائه رتبه سه ستاره مستلزم داشتن بعضي و نه همه موارد زير مي باشد :

نظافت و خانه داري و نگهداري عالي ، هال ورودي بزرگ با طراحي جذاب ، فضاي پذيرش فعال 24 ساعته ، اتاق هاي بزرگ و راحت ، بدون سر و صدا با نور كافي و فضاي نشيمن با دكوراسيون جذاب و گاهي نقاشي روي ديوار، مبلمان با كيفيت بالا ، سيستم مركزي تهويه هوا و سيستم حرارتي ، اتاق هاي مفروش شده با كيفيت بالا و داراي تشك هاي عالي ، ترموستات كنترل درجه دما ، سرويس حمام زيبا كه بعضي از آنها داراي وسايل آرايشي ، صابون وحوله با كيفيت عالي است ، داراي سوئيت اتاق لوكس ، محدوده زماني گسترده جهت سرويس دهي به اتاق ها ، وجود دو دستگاه تلفن در اتاق يكي كنار تخت و ديگري در حمام يا روي ميز ، استخر شنا در محوطه ساختمان يا نزديك آن ، خدمات بيدار كردن ، وجود بيش از يك رستوران با غذاي عالي ، امكانات تفريحي براي ميهمان از قبيل سونا ، گلف و . . . ارايه خدمات ويژشه از قبيل اتاق ملاقات ، پارك اتومبيل توسط مستخدم .

هتل هاي 4 ستاره :
اين هتلها نه تنها بايد كليه خدمات لازم را ارائه دهند بلكه بايد از خود هويتي داشته باشند . تأمين راحتي و آسودگي ميهمانان هدف اصلي كاركنان مي باشد ، آنها آموزش ديده، كارآمد و آگاه و مؤدب مي باشند اين نوع هتل ها داراي امكانات متنوعي هستند . ارائه رتبه چهار ستاره مستلزم داشتن بعضي و نه همه موارد زير مي باشد :

خانه داري و نگهداري فوق العاده از هتل ، اتاق و فضاي سبز ، طراحي ساختمان بصورت خاص و جالب ، هال ورودي لوكس، مبلمان بسيار خوب ، فضاهاي عمومي ، آثار هنري ، كيفيت بالاي فرش و گل تازه ، چشم انداز محيط طبيعي و فوق العاده ، فضاي مناسب و دكوراسيون جذاب براي پذيرش ، رزوراسيون بسيار سريع و كارآمد ، كاركنان متعهد با يونيفرم ، وجود دربان ، مديريت متخصص ، تجهيزات عالي رستوران و غذاهاي متنوع ، خدمات رساني عالي به اتاقها ، وجود اتاقهاي بزرگ با نور كافي و مبل مناسب و زيبا ، داراي تلويزيون و دكوراسيون عالي و تزئين شده با كارهاي هنري ، دو تلفن يكي در كنار تخت و ديگري روي ميز ، داراي تشك راحت و پتوي اضافه و تخت هاي بزرگ و معمولي، سرويس دهي بصورت دو مرتبه در روز به اتاق ها ، حمام بسيار تميز با صابون وسايل آرايش و حوله ، جعبه كمك هاي اوليه ، آيينه مناسب جهت اصلاح و آرايش، سيستم خشك كن دست ، در اختيار قرار دادن لباسهاي راحت به ميهمانان ، سيستم روشنايي هوشمند در حمام و اتاق خواب و ساير امكانات مثل حمل و نقل ، روزنامه رايگان و ...

هتل هاي 5 ستاره:
اين نوع هتل ها در رديف اول قرار دارند . قوانين واستاندارد مربوط به هتل پنج ستاره و كيفيت آن همواره بايد ثابت نگه داشته بشود . ارائه رتبه پنج ستاره مستلزم داشتن بعضي و نه همه موارد زير مي باشد :

معماري و دكوراسيون زيبا و منحصر به فرد ، نگه داري و خانه داري منحصر به فرد و مستمر ، داراي بيش از 100 اتاق ، هال ورودي ، اتاق مهمان ، فضاي عمومي تزئين شده با كارهاي هنري ، مفروش شده با كيفيت بالا ، لابي بسيار زيبا ، دفتر پذيرش بسيار منظم در فضاي كافي و آرام ، داراي نگهبان و سرويس 24 ساعته ، پرسنل آموزش ديده و متعهد ، تزئين اتاقها با استفاده از اشياء عتيقه ، داراي 3 تلفن ( كنار تخت ، روي ميز و داخل حمام ) ، تميز كردن اتاق بصورت دو مرتبه در روز ، سرويس حمام زيبا و مدرن ، داراي رستوران عالي و غذاهاي متنوع و سرويس غذا دهي ، امكانات رستوران جذاب ، سرويس حمل و نقل ، مغازه و فروشگاه پوشاك ، يخچال در داخل اتاقها با انواع .

كاركنان در هتل 5 ستاره : بسيار مرتب و يونيفرم پوشيده با لباسهاي شيك ، مؤدب وآگاه و كارآمد و روابط عمومي خوب ، نسبت به رفع نيازهاي مهمانان متعهد هستند و بسيارعالي سرويس مي دهند . داراي مدير حرفه اي و متخصص ، سازگاري و هماهنگي سرويس ها ، تداوم نگهدارى وخانه داري بي عيب و نقص اجزاء اصلي و اساسي براي حفظ درجه 5 ستاره مي باشند .

نكته مهم : نكته مهم درباره ستاره هتل ها و هتل آپارتمان ها اينست كه « هتل ها را از يك تا 5 ستاره طبقه بندي مي نمايند در حالي كه مهمانپذير ها، مهمانسراها و هتل آپارتمان ها را از يك تا 3 ستاره طبقه بندي مي نمايند . به تعبيرى ديگر هتل آپارتمان 3 ستاره با هتل 5 ستاره برابرى مى كند و اين دو نوع از مراكز اقامتى از نظر كيفيت و خدمات دهى در گروه خودشان بهترين هستند.»

انواع هتل:
هتل تجارتى Commercial Hotel
هتل حومه شهر Sub-urban Hotel
هتل شهرى Urban Hotel
هتل با فضاى بازميانى Atrium Hotel
هتل بزرگ Meca Hotel
هتل گرد همايى Convention Hotel
هتل فرودگاه Air port Hotel
هتل مسكونى براى مهمانانى كه اقامت طولانى دارند Lodging Type Hotel
هتل بازيهاى شبانه Night Clup Hotel
هتل سوپر لوكس Super Lux Hotel
هتل تمام سوئيت Suite Hotel
هتل باسوئيت هاى يك طبقه هاى پراكنده BungalowSuite Hotel
متل بين راهى Motel
متل متوسط ميان راه Motor inn
هتل ارزان قيمت Budget inn
هتل تفريحى Resort Hotel
هتل آپارتمان Apartment Hotel
هتل مالكيت زمانى مشترك Time Sharing Hotel
هتل مالكيت مشترك Condominium Hotel
پانسيون Boarding House
مهمانسرا Guest House
مسافر خانه، استراحتگاه Hostel
خوابگاه Dormitory
هتل كازينو Hotel Cazino
انواع اتاق هاي موجود در هتلها
سوئيت اداري Office Suite
سوئيت كنفرانس Conference Suite
سوئيت كوچك Mini Suite
سوئيت معمولي Junior Suite
سوئيت دو لوكس Deluxe Suite
سوئيت دوبلكس Doublex Suite
سوئيت مسافرين مهم Vip Suite
سوئت مجلل Imperial Suite
سوئت محصور Pent house Suite
سوئت ماه عسل Fiesta Suite
سوئيت ماه عسل (براي اقامت ) Dolcevita Suite
سوئيت يك نفره Single Suite
كابانا Cabana
استوديو Studio
آپارتمان Apartement
بنگلو Bungalow
اتاق هاي دور Remote Function
اتاق هاي تو در تو Connected Room
اتاق با بالكن Balcony Room
اتاق با استخر خصوصي Room With Private Pool
اتاق ضيافت Banquet Room
اتاق خانواده Family Room
واحد هاي فاميلي Family Units
اتاق معمولي با حمام Room With Bath
اتاق با چشم انداز جنگل Woods View Room
اتاق معمولي بدون حمام Room Without Bath
اتاق نشيمن يا سالن پذيرايي Parlor

انواع اتاق
اتاق يك نفره : اتاق يك نفره كه سينگل ناميده مي شود . داراي يك تخت مي باشد و اختصاراً با علامت SGL نشان داده مي شود .

اتاق دو نفره : اتاق دو نفره كه دبل يا توئين ناميده مي شود . دبل يعني اتاقي كه يك تخت دو نفره به هم چسبيده دارد و توئين اتاقي است كه دو تخت مجزا دارد و اختصاراً با علامت DBL نشان داده مي شود .

اتاق سه نفره :اتاق سه نفره كه تريپل ناميده مي شود . داراي 3 تخت تك نفره و يا يك تخت تك نفره و يك تخت دونفره به هم چسبيده مي باشد و اختصاراً با علامت TPL نشان داده مي شود .

سوئيت Suite: به اتاقي گفته مي شود كه قسمت جلوي آن مختص پذيرايي و پشت آن اتاق خواب قرار گرفته است ، در بعضي از هتل ها قسمت پذيرايي در پايين و چند پله بالاتر اتاق خواب و حمام قرار دارد ( دوبلكس ) البته مي توان در سوئيت يك آشپزخانه كوچك نيز داير نمود .

آپارتمان Apartment :عبارت است ازيك هال و پذيرايي با يك ، دو و يا سه اتاق خواب كه هر كدام داراي دو تخت است . در صورتي كه دواتاقه باشد، معمولاً يك اتاق ( دبل ) يك تخت دو نفره و اتاق ديگر توئين، دو تخت يك نفره خواهد داشت .هر آپارتمان يك حمام مشترك دارد و يك آشپزخانه كوچك.معمولاً در قسمت پذيرايي به تعدادكافي صندلي يا مبل راحتي وجود دارد.

استوديو Studio : به اتاقهايي گفته مي شود كه در بدو ورود به شكل اتاق پذيرايي ديده مي شود ولي در صورتي كه مبلها يا كاناپه ها را به صورت تختخواب در آورند حكم اتاق خواب را خواهد يافت، از اين رو روزها اتاق پذيرايي و شبها اتاق خواب است .البته كاناپه ها طوري ساخته شده اند كه مي توان بالش و پتو و ملحفه را داخل آن جاي داد. اتاق استوديو حمام نيز دارد، استوديو مي تواند آشپزخانه كوچكي نيز داشته باشد .

كانكتد روم Connected Room : دو اتاق تودرتو را مي گويند، هر دو اتاق به راهرو اصلي هتل راه دارد و هر كدام به تنهايي يك اتاق كامل است و حمام جداگانه اي هم دارد، اين دو اتاق به وسيله يك در از وسط به هم متصل است. چنانچه يك خانواده چهار نفره ، چنين اتاقي را درخواست نمايد ، بچه ها در يك اتاق و پدر و مادر در اتاق ديگر اقامت خواهند نمود ، بدون اين كه درب راهرو اصلي را باز كنند، دو اتاق از درب وسط مي توانند با هم در ارتباط باشند.
كابانا Cabana :اتاقي است هم كف، كه پنجره آن به محوطه اي باز مي شود كه متصل به استخر شناست. ساكن چنين اتاقي مي تواند براي تعويض لباس از اتاق مخصوص خود استفاده نمايد .

فيستا سوئيت Fiesta Suite : اين نوع سوئيت ها معمولاً در هتل هائي قرار دارند كه داراي سالن عروسي است و پس از پايان مجلس عروسي ، براي استراحت و خواب در اختيار عروس و داماد قرار مي گيرد . معمولاً مخارج اين سوئيت قبلاً جزو هزينه هاي مجلس عروسي منظور گرديده و حساب جداگانه اي ندارد .

اتاقهاي ديگري هم در هتلها و متلها وجود دارند كه بنا به علاقه وتمايل مسافران دراختيار آنان گذاشته مي شود كه عناوين آنها در جدول "انواع اتاق " آورده شده است .

انواع تخت در هتل
تخت سالن پذيرايى- كاناپه قابل تبديل به تخت Bed- parlor
كاناپه تبديل به تخت Bed-Studio=Convertible Sofa
كاناپه تبديل به تختخواب Convertible Couch
مبل تختخوابشو Sleeping Couch
تخت ديوارى Folding-up bed
تخت تاشو Roll-A-Way-Bed
يك تخت يكنفره Single
دو تخت جداى تكنفره Twin
يك تخت دونفره Double
يك تخت دونفره و دو تخت تكنفره Twin Double
تخت دونفره بزرگ Queen Size
تخت بزرگ King Size
تخت دوبل دوبله Double- Double Bed
تخت با تشك آبى Water Bed
تخت دو طبقه Bunk Beds

انواع تخت هاي موجود در اتاق هاي هتل در جدول "انواع تخت " آورده شده است ليكن در اينجا لازم است مسافرين با تخت اضافه و تخت بچه بيشتر آشنا گردند .

اكسترا بد Extra Bed ـ تختخواب تاشو
چون تعداد افراد بعضى از خانواده ها زياد و بيش از تعداد تختخوابهاى اتاق است، ناچار استفاده از تخت اضافى ناگزير خواهد بود . تختخوابهاى اضافى را اكسترابد مى نامند. اين تختها در طبقات هتل وجود دارد و براساس فرمى كه رسپشن به خانه دارى مى دهد، در اختيار اتاقها گذاشته مى شود. اين تختها از نوع تاشو مى باشند و علت اين كه بايستى طى صدور فرمى تحويل شود اين است كه بابت تخت اضافى، وجه اضافى از مسافر دريافت مى شود كه به حساب اتاق منظور مى گردد. از اين فرم نسخه اى نيز به كشير (صندوق ) مى رود تا وجه تخت اضافى به حساب اتاق نوشته شود .

تختخواب بچه
مسافرينى كه بچه همراه مى آورند، معمولاً نياز به تختخواب بچه دارند، زيرا تختخوابهاى مسافرين براى بچه مناسب نيست و احتمال دارد بچه از روى تختهاى معمولى و مخصوص بزرگسالان به زمين بيافتد . اين نوع تختها هم طى فرمى كه قبلاً اشاره شد به اتاق ، اضافه مى شود و وجه اضافى نيز به حساب منظور مى گردد. تختخواب بچه ،رو تشكى مشمع نيز دارد كه مانع از رسيدن رطوبت از بچه به تشك مى شود.

انواع سرويس در هتل ها
O.R) Only Room): يعني اتاق جهت اقامت بدون هيچگونه وعده غذائي.

B.B) Bed Breakfast): يعني اتاق جهت اقامت همراه با يك وعده صبحانه در روز.

H.B) Half Board): يعني اتاق جهت اقامت همراه با يك وعده صبحانه و يك وعده نهار يا شام. مثلاً سرويس H.Bدر دبي معمولاً به يك وعده صبحانه و يك وعده نهار اطلاق گرديده در حالي كه همان سرويس در تركيه (منطقه آنتاليا و منطقه درياي اژه) به يك وعده صبحانه و يك وعده شام اطلاق مي گردد.

F.B) Full Board): يعني اتاق جهت اقامت همراه با يك وعده صبحانه ، يك وعده ناهار و يك وعده شام. در بعضي از هتل ها اين سرويس بصورت سرويس Full board plus يعني اتاق جهت اقامت همراه با يك وعده صبحانه ، يك وعده ناهار ، يك وعده شام هنگام صرف ناهار و شام ارائه مي گردد .

ALL ) َAll Inclusive): يعني اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده هاي غذائي شامل صبحانه ، ناهار ، عصرانه و شام و . اين سرويس معمولاً در هتل هاي واقع شده در شهرهاي ساحلي نظير كوش آداسي ، بودروم ، مارماريس ، آنتاليا و . . . ارائه مي گردد و بسته به نوع ارائه شده مثلاً توليد داخل يا خارج كشور و اينكه در چه ساعاتي از شبانه روز ارائه مي گردد داراي واژه هاي متفاوتي است نظير Ultra All Inclusive و Maximum All Inclusive. در بعضي از هتل هائي كه چنين سرويسي ارائه مي گردد استفاده رايگان از ورزشهاي آبي از قبيل جت اسكي ، اسكي روي آب ، غواصي ، ماساژ و . . . براي يكبار در طول اقامت جزئي از سرويس مي باشد .

اصطلاحات مربوط به سن مسافر
بزرگسال Adult : به افراد بيش از 12 سال اطلاق مي گردد و با علامت اختصاري ADL نشان داده مي شود .

اطفال 2-6 سال Child: كودكاني هستند كه معمولاً در هتل ها به آنها تخت اختصاص نمي يابد و با علامت اختصاري CHD2-6 نشان داده مي شود .

اطفال 6-12 سال Child: كودكاني هستند كه معمولاً در هتل ها به آنها تخت از نوع سفري اختصاص مي يابد و با علامت اختصاري CHD6-12 نشان داده مي شود .

نوزاد Infant: به كودكان زير دوسال اطلاق مي گردد كه معمولاً در هتل ها به آنها تخت اختصاص نمي يابد و با علامت اختصاري INF نشان داده مي شود .

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۲:۰۲:۳۹ توسط:sana موضوع:

زن انگليسي موتور سوار در ايران


زن انگليسي موتور سوار در ايران
يك زن موتور سوار انگليسي در دو سال گذشته به مدت دو ماه تمام مناطق ايران را از طريق موتور سيكلت پيموده است.

لوييز پريس موتور سوار حرفه اي ، گردشگر و نويسنده انگليسي در سال هاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ دو بار و در مجموع ۶۰ روز ، مسافتي معادل ۳ هزار مايل ( ۴۸۰۰ كيلومتر) را از شمالي ترين نقاط تا كوير مركزي و شهرهاي اصفهان، شيراز و يزد و.. را با موتور پيموده است.

اين موتور سوار انگليسي در گزارش هايي كه درباره سفر به ايران نوشته ، مردم ايران را مردمي بسيار مهربان و ميهمان نواز خوانده و تصويري كه از ايران ديده است را كاملا مغاير با آنچه كه در تبليغات منفي از ايران در رسانه هاي جهان تصوير مي شود، دانسته است.

پريس در گزارش هاي خود بر رانندگي زنان در ايران ولي عدم صدور گواهي نامه موتور سواري براي آنان و نيز به مساله بالا بودن آمار مرگ و مير در جاده هاي ايران تاكيد كرده است.


تصاوير زير را لوييز پريس از نقاط مختلف ايران در سايت خود منتشر كرده است .پريس در كوير مركزي “دشت لوت ” ايران به سمت شهر قديمي يزد

نام: 140711124734-motorcycling-iran-dasht-e-lut-desert-horizontal-gallery.jpg نمايش: 15 اندازه: 95.5 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

ديدار پريس با “عيسي اميدوار” موتور سوار حرفه اي ايران كه در دهه ۱۹۵۰ دور دنيا را با موتور پيموده است

نام: 140711125831-motorcycling-iran-meeting-explorere-issa-omidvar-horizontal-gallery.jpg نمايش: 15 اندازه: 76.4 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

استقبال گرم در يك هتل در شيراز؛ پريس مي نويسد عليرغم دولت افراطي مردم ايران همواره دوستانه و مهمان نواز بودند

نام: 140711125933-motorcycling-iran-shiraz-hotel-staff-horizontal-gallery.jpg نمايش: 15 اندازه: 73.5 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

پريس در ميدان فلسطين تهران و در كنار نقاشي ديواري در بزرگداشت ياد و خاطره جنگ تحميلي

نام: 140711130047-motorcycling-iran-tehran-military-mural-horizontal-gallery.jpg نمايش: 14 اندازه: 84.4 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

اين موتور سوار انگليسي مي نويسد: در جاده هاي ايران بيشتر تابلوها تنها به زبان فارسي است و اين براي جهانگردان مساله زا است

نام: 140711124811-motorcyling-iran-farsi-road-sign-horizontal-gallery.jpg نمايش: 13 اندازه: 83.3 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت
رشته كوههاي برفي البرز در شمال تهران


نام: 140711124150-motorcycling-iran-alborz-mountains-horizontal-gallery.jpg نمايش: 14 اندازه: 88.1 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

نقاشي هاي ديواري، پوستر و آگهي ها از مقام معظم رهبري و امام خميني (ره) در طول خيابان ها، پارك ها و ساختمان هاي عمومي مشاهده ميشود


نام: 140711124329-motorcycling-iran-ayatollahs-mural-horizontal-gallery.jpg نمايش: 14 اندازه: 68.8 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

هرآنچه شما نياز داريد در بازارهاي تودرتو ايران يافت ميشودنام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

چادرها در مناطق عمومي ايران مورد استفاده قرار ميگيرد

نام: 140711124550-motorcycling-iran-chadors-horizontal-gallery.jpg نمايش: 15 اندازه: 67.8 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

خيابان ايران با نقاشي هاي ديواري تزئين شده، از موضوعات نظامي تا موضوعات جهاني.

نام: 140711124843-motorcyling-iran-folk-art-horizontal-gallery.jpg نمايش: 13 اندازه: 77.1 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

دو چيزي كه در در ايران بسيار ديده ميشود:

تصاوير شهداي جنگ در ديوارها و پيكان، وسيله نقليه اي كه بعنوان ارابه ايراني شناخته ميشود


نام: 140711125112-motorcyling-iran-kashan-car-martyr-horizontal-gallery.jpg نمايش: 13 اندازه: 84.9 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

فروشندگان دوره گرد كه بساط خود را در خيابان هاي خاكي يزد پهن ميكنند

يزد در مركز ايران و احاطه شده توسط كوير ميباشد جائيكه براي صنايع دستي نفيسش مشهور است.


نام: 140711130245-motorcycling-iran-yadz-fabrix-salesman-horizontal-gallery.jpg نمايش: 13 اندازه: 78.8 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

باغ فين كاشان، قديمي ترين باغ ايران كه در سال ۱۵۹۰ به تكميل شد

نام: 140711125227-motorcyling-iran-kashan-garden-horizontal-gallery.jpg نمايش: 13 اندازه: 80.7 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

در خارج از كاخ شاه، تنها پاهاي مجسمه عظيم وي كه در طول انقلاب اسلامي سال ۱۹۷۹ سرنگون شد باقي مانده است.

نام: 140711125722-motorcyling-iran-legs-of-the-shah-vertical-gallery.jpg نمايش: 13 اندازه: 48.3 كيلو بايت

نام: 140711125722-motorcyling-iran-legs-of-the-shah-vertical-large-gallery.jpg نمايش: 13 اندازه: 92.5 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

راننده خوشحال كاميوني در ايران ؛ تجربيات پريس از ايرانيان ، اكنون بسيار زياد شده است

نام: 140711125943-motorcycling-iran-truck-youarverynice-horizontal-gallery.jpg نمايش: 13 اندازه: 78.7 كيلو بايت

نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت
شب هاي تهران
نام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

چاي قند پهلو در بازار تبريزنام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت

ويزاي ايرانينام: fgbf.gif نمايش: 14 اندازه: 2.5 كيلو بايت
...و تصاوير ديگر

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۲:۰۲:۱۲ توسط:sana موضوع:

چت باکس


صفحات وبلاگ

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ]

RSS

POWERED BY
sitearia.ir

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت / اپلود عکسکورد پاتوق / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / چت روم