بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

خشم زن ايراني

شوهره شب دير مياد خونه،زنش دادو بيداد ميكنه ميگه اگه دو روز منو نبينى چه حسى بهت دست ميده؟

شوهره با خوشحالى ميگه خيلى عالى ميشه!

يك روز گذشت شوهره زنشو نديد

دو روز گذشت شوهره زنشو نديد

روز سوم هم گذشت بازم شوهره زنشو نديد ...

خلاصه روز چهارم ورم چشمه شوهره بهتر شد

و تونست از گوشه چشم زنشو ببينه!!

و اين است خشم زنه ايرانيانجمن تفريحي قاطي

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۴:۱۶:۵۲ توسط:sana موضوع:

سوتي هاي جالب ايراني

انجمن تفريحي قاطي
يه روز دوستم يه جايي زنگ زد ميخواست بگه سلام خسته نباشيد يهو گفت الو خلام
* * *
با دامادمون باهم نشسته بوديم كه موبايل دامادمون زنگ خورد بهم گفت گوشيو بردار بهش بگو فلاني رفته گوشيشو جا گذاشته ..منم گوشيو برداشتم بعد از گفتگو خواستم بهش بگهم ..بخشيد به فلاني بگم كي زنگ زده بود …بهش گفتم بگم مزاحم كي بود؟؟؟
* * *
يه روز داشتم با كامپيوترم كار ميكردم و به پسر خالم گفتم كه تازگيا ويروسي شده.وقتي مادر بزرگم حرف من را شنيد ماسكش را زد به صورتش به سرعت برق از اتاق من رفت بيرون.هنوز هم وقتي اين ماجره را با پسر خالم تعريف ميكنيم تا يك ساعت ميخنديم.
* * *
من تقريبا دو هفته پيش به رئيس ادارمون زنگ زدم گفتم (آقاي مهندس شما تا كي اداره ايد كه من تشريف بيارم خدمتتون)
وقتي كمي مكث كرد فهميدم كه چي گفتم .
* * *
يادم تازه رانندگي ياد گرفته بودم اومدم ماشين رو بزنم توي كوچه بغل كوچه يك تير برق بود كه بغل ماشين گرفت به تير برق
بعد ماشينو زدم توي كوچه و از ترس بابا نصف شب بيدار شدم به صورت خاموش ماشين رو هل دادم بيرون بعد دوباره ماشينو از اونور زدم توي كوچه به طوري كه بغلش كه داغون شده بود اونور باشه
صبح زود با صداي بابام از خواب بيدار شدم كه داشت سر و صدا ميكرد
منم گفتم نميدونم
شايد يكي بهتون زده و خدتون خبر ندارين
بعد بابام گوشم رو گرفت و برد بيرون و روي تير برق رنگ اضافي ماشين رو نشونم داد
اين بزرگترين سوتي عمرم بود
* * *
يه بار خونه مامان بزرگم بوديم كه خاله و دختر خالمم اومدن بعدا همه رفتن بيرون فقط ما مونديم دختر خالم گفت مي خواي ازت عكس بگيرم گفتم باشه….
بعد نشستم روي مبل و ژست گرفتم محدثه (دختر خالم)هي مي گفت نه بابا اينجوري نكن،،،چرا اينجوري مي خندي،،دستاتو اينجوري بذار خلاصه ۳ ساعت داشتم خودمو درستمي كردم
حالا كه ازم عكس گرفت ديدم از اونور گرفته و من اصلا توش نيستم…از شدت عصبانيت داشتم مي پوكيدم كه دختر خالم روي زمين پخش شده بود و مي خنديد
* * *
يه روز تو دهنم افتاد بود كه ديگه سوتي ندم بعد به رفيقم گفتم بيا ديگه سوتي نديم گفت از كي گفتم از هر كي
* * *
يه بار امتحان زيست داشتم و اصلا هم لاي كتابو باز نكرده بود بخاطر همين تو زنگ تفريح داشتم تندتند از روي كتاب ميخوندم كه يه سوتي باحال دادم كه اونم اين بود:
متن اين بود كه قلب تلمبه ايست ك…. ولي من خوندم قلب قلمبه ايست كه!!!!سريع و بلند خونده بودم كه يهو ديدم همه با اون استرسي كه داشتن زدن زير خنده…منم بعد از چند دقيقه تجزيه تحليل تازه فهميدم چيشده و از هرچي تلمبه و قلمبه بدم اومد!!!
* * *
يادمه كلاس دوم ابتدايي ميخواستم معلمو صدا كنم كه بلند داد زدم:مامان بزرگ! كه بچه ها كلي بهم خنديدن.
* * *
يه روز تو مدرسه يه معلم داشتيم هي با صندليش بازي ميكرد يعني صندلي شو عقب جلو ميكرد.
يه بار داشت درس ميداد منم داشتم با بغليم حرف ميزدم.ديدم كه فهميد دارم حرف ميزنم.
همون موقع داشت با صندليش بازي ميكرد به من گفت آقاي عزيز آقاي محترم…يهو صندلي چپه شد.با مخ افتاد زمين.ما از خنده نيمكتا رو گاز گرفتيم.
* * *
يه شب با يكي از دوستام رفتيم سوپر ماركت كه چي بخرم دوستم زودتر رفت تو من همي كه خواستم برم تو گوشيم زنگ خورد وقتي كه صحبتم تموم شد رفتم تو سرم پايين بود با صداي نسبتا بلند گفتم سلام حاجي.
چشمتون روز بد نبينه تا سرمو كردم بالا از خجالت اب شدم فروشند مرد نبود يه زن با دوتا دختربود خيلي خجالت كشيدم اونها هم با تعجب داشتن نگام ميكردن بدش سريع رفتم بيرون.
* * *
من تو موسسه حسابرسي كار ميكنم
يه روز به يه مدير عامل زنگ زدم كه تعداد كاركنان موقت و دائمشو بپرسم.
زنگ كه زدم زبونم نچرخيد گفتم تعداد كارمناي دالم و ملقتتون چند نفره.
يارو پشت تلفن داشت قه قه ازم ميخنديد.
* * *
يه روز مامانم ازم خواست برم مغازه چند تا چيز بخرم شلوارمو عوض كردم و سوار موتور شدم و رفتم بعد از كلي اين مغازه و اون مغازه رفتن, بر گشتم خونه شلوارمو عوض كردم ديدم شلوارم كامل پاره است و حواسم نبوده !!!!!!! بعد از اون تا يه هفته از خونه نرفتم بيرون
* * *
يه روز تو خوابگاه بوديم با بچه ها چند نفري نقشه كشيديم كه هر كس از در مياد داخل روش جشن پتو بگيريم و بزنيمش
همه آماده بودن يكي از بچه پشت در پتو رو توي دستش گرفت و منتظر شد بقيه هم زير تخت ها مخفي شديم
در باز شد و پتو رو انداختيم روي طرف و تا جايي كه ميتونستيم زديمش
بعد كه پتو رو برداشتيم فهميديم سرپرست خوابگاه زير پتو بوده!!!!!!!سرپرست هم از هممون تعهدنامه كتبي گرفت
* * *
يه بار توي خيابون يه نفر رو ديدم مثله دوستم بود از پشت رفتم و تند زدم توي كمرش وقتي بر گشت فهميدم اشتباهي گرفته بودمش
طرف هم چند تايي ما رو زد!!!!!!
* * *
يه روز خالم تو بيمارستان بستري بود منم گوشي رو گرفتم زنگ زدم به موبايلش كه حالشو بپرسم… ديدم گوشي رو خواهر شوهرش برداشت بعد گفت شما ؟ منم حول شدم گفتم من شوهر خواهرشون هستم.
مادرمو داداشم از خنده تركيدن

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۴:۱۶:۴۱ توسط:sana موضوع:

فقط يه لحظه فكر كن

انجمن تفريحي قاطي

انجمن تفريحي قاطي
انجمن تفريحي قاطي

.انجمن تفريحي قاطي

.
آهاي آدم.... دكتري؟ مهندسي؟ خوشگلي؟ پولداري؟؟؟؟؟
آهاي آدم مغروري كه گردنتو جلوي خدات دراز كردي و بنده هاشو تحقير ميكني: آهاي تو..... اينو ببينو فقط يه لحظه پيش خودت فكر كن ...فقط يه لحظه...

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۴:۱۶:۳۰ توسط:sana موضوع:

تغييرات علم ژنتيك در آينده...!

+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۴:۱۶:۱۹ توسط:sana موضوع:

از ما گفتن بود

پسر بايد انقدر عصبي و خشن باشه ك وقتي اخم كرد دوس دخترش لال بشه!!!

نه اينكه دختره بش بگه:

جوجو اخم نكن بت نمياد ...


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۴:۱۴:۳۳ توسط:sana موضوع:

مكالمه دو جنين (حتما بخوانيد)

درباره اين عكس گفته شده كه توي نشريات خارجي چاپ شده و
خيلي مورد استقبال قرار گرفته بودهانجمن تفريحي قاطي
مكالمه ي دو جنين:

ترجمه متن:
- داداشي به نظر تو زندگي بعد از تولد وجود داره؟
آيا تو به وجود مامان اعتقاد داري؟

- نه من يك روشنفكرم، به اين اراجيف اعتقادي ندارم
مگه تو تا حالا مامانو ديدي؟


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۴:۱۴:۲۳ توسط:sana موضوع:

*مهم* تاپيك جامع اگه نفر قبليت

سلام عرض شدانجمن تفريحي قاطي
قانون: بالا آورن تاپيك هاي زير و مشابه آن ها به طوري كه باعث زياده رويو خراب شدن آخرين ارسالات بشه ممنوع هست و به كاربر خاطي در مرحله اول تذكر و در صورت رد تذكر به ايشون اخطار داده ميشه.

دوستان اون جور كه متوجه شدم تمامي تاپيك هايي كه به سبك (اگه نفر قبليت) هستن دارن خاك ميخورن
و واقعا حيفه همچين تاپيك هايي هست كه دور از چشم كاربرا باقي بمونه
به همين دليل تصميم بر آن شد يه تاپيك جامع اگه نفر قبليت بزنم و تمامي پست هايي كه با اين موضوع و عنوان تو انجمن زده شده رو
بزارم تو همين تاپيك و لينكشون رو هم بدم كه خيلي سريع و بي دردسر بتونيد بهشون دسترسي پيدا كنيدانجمن تفريحي قاطي
البته تشكر اين تاپيك رو بايد از مريم عزيز(دختر بارون)كنيد چون تمامي تاپيك هارو ايشون برام پيدا كردنانجمن تفريحي قاطي

لطفا اونايي هم كه از اين دسته تاپيك ها ميزنن بيان تو اين تاپيك لينك رو بدن تا اضافه كنم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خب اينم لينك هاانجمن تفريحي قاطيروي هر كدوم كه خواستيد فقط كليك كنيد)


اگه نفرقبليت ساعت2 شب بهت اس بده چي بهش ميگي
☵♥ܓ★ اگه نفر قبليت يه ساعت ديگه قرار باشه بميره چيكار ميكني؟☵♥ܓ★
اگه جادوگر بودي نفر قبليتو به چي تبديل ميكردي؟؟
•●:☼:•● اگه نفر قبليت بوست كنه چيكار ميكني؟•●:☼:•●
اگه نفر قبليت گريه كنه......؟
☵♥ܓ★ اگه نفر قبليت پشت در خونه تون باشه چيكار ميكني؟☵♥ܓ★
☂ اگه نفر قبليت زيره بارون تنها و بدون چتر وايساده بود... ☂
گه نفر قبليت محتاج پيوند عضو بشه و فقط تو بتوني بهش اهدا كني چيكار مي كني؟
اگه بخواي با نفر قبليت شوخي كني ...
اگه نفر قبليت بميره(البته دور از جونش) بري سر قبرش چي كار ميكني؟
اگه نفر قبليت از جلو چشات رد بشه!!!
•●:☼:•●اگه قبلي شمارتو بخواد•●:☼:•●
اگه گوشي نف قبليت رو پيدا كني چيكارش ميكني؟؟؟
اگه نفر قبليت بگه بي تو ميميرم چي بهش ميگي؟
اگه نفر قبليت در حال گريه كردن باشه بهش چي ميگي؟
اگه نفر قبليت درحال كتك خوردن باشه چي كار ميكني؟
اگه نفر قبليت تو پارك بشينه كنارت چي كار مي كني؟
اگه نفر قبليت باهات قهر كنه چيكار ميكني؟...
ا يه چوب سحر اميز نفر قبلي رو به كدوم1از اينا تبديل ميكني.
Heart جــــزيره آدمـــــــــخواران✖
اگر جلو اسم نفر قبليت يه مساوي باشه چي مينويسي؟؟؟
اگه نفرقبليت خواست خودشوازبرج ميلادپرت كنه پايئن چيكارميكني؟
✚ ✚ اگر قاضي باشي براي نفر قبليت چه حكمي صادر مي كني ✚ ✚
اگه يه جعبه مداد رنگي داشتي نفر قبليتو با چه رنگايي ميكشيدي؟؟؟
اگه يه ماژيك داشتي پشت لباس نفر قبليت چي مينوشتي؟
اگه نفرقبليت وقتي كه تو خوابي اب سرد بريزه رو صورتت چي كارش ميكني؟؟؟؟
اگه نفرقبليت وقتي كه تو خوابي اب سرد بريزه رو صورتت چي كارش ميكني؟؟؟؟
اگه نفرقبليت صدات بزنه چي ميگي؟؟؟؟؟؟؟
اگه نفرقبليت شام بياد خونتون چيكار ميكني؟
اگر نفرقبليت پشت درخونتون باشه....
اگه نفر قبليت بميره(البته دور از جونش) بري سر قبرش چي كار ميكني؟
اگه نفر قبلي همسايه ي ديوار به ديوارت بشه...؟
☵♥ܓ★اگر به زور با نفر قبلي دوستت كنن كدوم گزينه رو انتخاب ميكني؟ ☵♥ܓ★
اگه قرار باشه با قبليت بري بيرون كجا ميري؟؟
اگه پادشاه بودي چه پستي به نفر قبليت ميدادي؟
اگه نفر قبليت بد جوري دلتو برده باشه؟
اگه معلم مدرسه بودي و قبلي شاگردت باهاش چكار مي كردي ؟ ؟
اگه كارگردان بودي چه نقشي به نفر قبليت مي دادي؟
☵♥ܓ★ اگه نفر قبليت يه هو بپره بغلت چيكار ميكني؟☵♥ܓ★
☵♥ܓ★ اگه نفر قبليت صدات بزنه چي جوابشو ميدي؟☵♥ܓ★
☵♥ܓ★ اگه يه روزي از دست نفر قبليت ناراحت بشي چه جوري ادمش ميكني؟☵♥ܓ★
پيش فرض اگه نفر قبليت عاشقت بشه چي كار ميكني؟
اگه نفر قبليت رو برق سه فاز بگيره كدم يك از اين كارها رو ميكني؟؟
☵♥ܓ★اگه عروسي نفر قبلي باشه چي بهش كادو ميدي؟☵♥ܓ★
☵♥ܓ★اگه تولد نفر قبلي باشه چي بهش كادو ميدي؟☵♥ܓ★
اگه نفر قبلي همسايه ديوار به ديوارت بشه..؟؟
اگه نفر قبلي شماره موبايلتو بخواد چه جوابي ميدي؟؟؟
اتــــاق بـــاز جـــويي
***گشت ارشاد (بياين تو، بازيه) ***
اگه نفر قبلي تو چشات زل بزنه وعاشقانه بهت بگه دوستت دارم...چي كار ميكني؟؟؟
اگه به زور با نفر قبلي دوستت كنن كدوم گزينه رو انتخاب ميكني؟
اگه نفرقبليت دلش گرفته باشه...
اگه شماره نفر قبلي رو داشته باشي ....
اگه نفر قبليت بزنه تو رو چيكارش ميكني؟
اگر نفر قبليت رو تا حد مرگ شكنجه بدن....تو چيكار ميكني؟

اگه ميتونستي نفر قبليتو به هرجا كه ميخواي تبعيد كني!!!به كجا ميفرستاديش؟
دوست داري نفر قبليت الان تو چه موقعيتي باشه؟؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نفر قبليتو.......
نفر قبلي...
به نفر قبليت كدوم يك از اين تيپا بيشتر مياد؟
نفر قبليت شبيه كدومه؟
از نفر قبليت چي ميخواي؟؟
اسم نفر قبليتو چي ميذاري؟
˙·٠•●✿دستتو بكن تو جيب نفر قبلي, بگو چي پيدا ميكني؟ ✿●•٠·˙
هر كي بگه نفر قبليش چه مزه ايه ؟؟؟
˙·٠•●♥برا نفر قبليت شايعه بساز♥●•٠·˙
•● نفر قبليت اطلاعات با ارزشي رو در اختيار داره، چه جوري...
˙·٠•●♥با نفر قبليت چيكار ميكني؟♥●•٠·˙
از امضاي نفر قبليت چه برداشتي ميكني ؟؟؟
حست رو با شكلك به نفر قبلي بگو!!!
نفر قبليتو با كدوم يكي از اينا ميزني؟
دوس داري به نفر قبليت چي بگي؟
نفر قبليو با چي عوض ميكني؟؟؟
اسم نفره قبليت چندتا نقطه داره؟؟؟؟؟
بيا تو به نفر قبليت يه تيكه بنداز...!!!
دليل افرنيش نفر قبليت جيه؟!؟!؟؟!
يه ايراد و فقط يك ايراد از اواتار نفر قبلي بگير!
☵♥ܓ★ نفر قبلي مال تو ، مي خوان ازت بخرنش ، چند مي فروشيش؟☵♥ܓ★
احساست نسبت به نفر قبليت چيه؟؟؟؟ღ☃ ೋღ☃ღೋ
☵♥ܓ★نفر قبليت رو دارن تو خيابون كتك ميزنن چيكار ميكني؟ ☵♥ܓ★
·▪▪••●●۞ تو عروسي نفر قبليت چيكار ميكني؟۞♥●•٠·˙
دوست داري چه بلايي سر نفر قبلي بياري؟
بيايد تو يه يادگاري واس نفر قبليتون بزاريد...!!!
نفرقبليت شبيه كدوم گله؟
با نفر قبليت توي يه كلبه وسط جنگل...
به اواتار نفر قبليت نمره بده
نفر قبليتو چطور تصور مي كني؟(چه شكليه)
نفر قبليتو چطوري بيدار ميكني؟
☵♥ܓ★ دوست داري به نفر قبليت چه پيشنهادي بدي؟؟؟☵♥ܓ★
☵♥ܓ★ دوس داشتي چيه نفر قبليت باشي؟☵♥ܓ★
به اخلاق نفر قبليت از 1 تا 20 نمره بده
☵♥ܓ★ يه دروغ شاخدار در مورد نفر قبليت بگو!!!☵♥ܓ★
به نفر قبلي كدوم علامت رو نشون ميدي؟
كدوم خونه رو براي نفر قيليت انتخاب ميكني؟
به نفر قبليت چي ميدي؟
نفر قبليت كدوم يكي از ايناست؟
نفر قبليت شبيه كدوم شخصيت تروله؟
بدو بدو!از 1تا 30 يكي واسه نفر قبلت بزار...
*****فكر كن با نفر قبلي بايد بري مهموني ******
به نفر قبليت....
آواتار نفر قبليت...
بازي اسم نفر قبلي
نفر قبلي...
چه شغلي به نفر قبليت مياد؟
***به نفر قبلي چه ماشيني مياد؟***
نفر قبليت كدوم يكي ازيناست؟
❤ به نفر قبليت چه خلافي مياد؟ ( ويژه ي بچه هاي خفن! )
نظرت در مورد آواتار و امضا نفر قبل چيه ؟!
*ஜ*يه عكس قشنگ و ديدني به نفر قبليت هديه كن*ஜ*
واسه بيدار كردن نفر قبلي چيكار ميكني ؟!
با نفر قبليت توي چه شغلي شريك ميشي؟؟؟
از چشــم نفر قبليت معلومه كه...
به نفر قبليت چه جوري ابراز علاقه ميكني؟
░┤نظرت درباره ي نفره قبليت چيه├░
دوست داري توكدوم ازاين نوشيدنيها با نفرقبليت شريك بشي؟ ( پست اول خوانده شود )
چه لباسي ب نفر قبليت مياد؟

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۴:۱۴:۱۴ توسط:sana موضوع:

صرفا جهت اطلاع روشنفكراي متمدن

انجمن تفريحي قاطي
در تصوير هاي حكاكــي شده برسنگهاي تـخـت جـمـشـيـد:


هيچ مردي گوشواره به گوش و ابرو برداشته نيست


هيچ پيكر خانوم و آقايي برهنه و بد حجاب نيست


يادمان باشد كه چه بوديــم و چه شديــم!


اينا رو صرفا جهت اطلاع روشنفكراي متمدن ميگم!!!


همان كاسه هاي داغ تر از آشي كه براي غير از خدا سجده ميكنند


همان مرداني كه ابرو برداشته اند و بر طبل نژاد آريايي خود ميكوبند


همان زناني كه مقلد مد هاي نيمه عريان غربيان هستند و بر تمدن خود ميبالند


همان هايي كه از حقوق ملل كوروش دم ميزنند بعد شديدا نژاد پرستي و عرب ستيزي ميكنند!!!

شما كوروش رو نشناختيد و نخواهيد شناخت

فقط براي اثبات روشنفكر بودنتون اسم كوروشو مياريد

كاش قد يك سر سوزن به ارزش هاي كوروش احترام ميذاشتيد

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۴:۱۴:۰۲ توسط:sana موضوع:

امون از دست خودمون:ي

- فيزيك خيلي آسونتر مي شد، اگه به جاي سيب خود درخت رو نيوتن افتاده بود

- يكي از شاخص ترين مزيت هاي سيم كارت هاي اعتباري اينه كه مي توني به بعضيا كه حوصله شونو نداري بگي «شارژ ندارم»


- هيكل يارو شبيه نيم رخ چنگاله، بعد هر موقع مي پرسي كجا بودي ميگه باشگاه!


- روانشناسي معكوس : سر سفره ديدم غذا خيلي شور شده به مامان گفتم چرا اينقد غذا بي نمكه؟ گفت: اتفاقا من كلي نمك خالي كردم تو غذا ... گفتم هاااااااا ! اگه الان مي گفتم غذات شوره مي گفتي ما اصلا يك ماهه نمك نداريم تو خونه!

- امروز همون روزي هستش كه هميشه قراره توش رژيم بگيريم و درس بخونيم و مرتب و منظم بريم سر كلاس درس و سركار. بعله امروز همون شمبه ننگين است!
- من يكي كه مشكل مالي ندارم، چون اصلا مالي ندارم كه بخوام مشكلشو داشته باشم!

- وقتي به زوج هاي عاشق ميگن مرغ عشق، به زوج هاي مشكل دار هم بايد بگن انگري بردز

- يكي از فانتزيام اينه كه يكي از اين دختر مايه دارا گرفتارم بشه. بعدش باباش بياد يه چك بنويسه بده بهم بگه پاتو از زندگي دختر من بكش بيرون .... منم قبول كنم!

- يكي از تفريحات سالمم اينه كه گوشيمو بذارم جلو اسپيكر تا sms كه مياد، نويز بندازه، دو ثانيه زودتر بفهمم ذوق كنم!

- يه سوالي ذهنمو مشغول كرده، بچه هايي كه از سال 1400 تا 1409 به دنيا ميان دهه چندي حساب مي شن؟/ بايد چطوري خطابشون كرد؟/ دهه صفري؟/ دهه جديد؟/ شروعي دوباره؟/ دهه ناشناخته؟/ تغيير را احساس كنيد؟

- قديما ايفون معمولي بود، مي گفتيم كيه؟ طرف مي گفت منم!/ الان كه تصويري شده هركي زنگ ميزنه ژست ميگيره بعد زل ميزنه به افق!

- چندتا از دروغ هاي مشهورمون :

. فقط امضاي رئيس مونده
. اين لباس جنسش ترك اصله
. به چشم خواهري ميبينمش
. همه بچه ها خوشگلن
. از فكر تو تا خود صبح بيدار بودم
. اين آخرين سيگاريه كه ميكشم
. منو تو جوونيام نديدي
. اين بهترين كادوييه كه تو زندگيم گرفتم
. مرسي من نميخورم، رژيم دارم
. از اين همه يه دونه مونده، همش رو فروختم
. عموم فوت كرده بود نتونستم بيام
. مادر نزاييده كسي رو كه چپ نگام كنه
. خونه رو تخليه كنين پسرم ازدواج كرده
. شما فرم رو پر كنين ما باهاتون تماس ميگيريم
- يه روزي دوستاي مامانم با دختراشون اومده بودن خونمون. همه داشتند پرتقال پوست مي كندند كه من وارد شدم. بر خلاف انتظار شما هيشكي دستشو نبريد!

- فقط اينجاست كه وقتي راننده ميخواد دنده عقب بگيره همه سر نشينان هم بر ميگردن و به عقب نگاه مي كنن!

- ما آدم ها مشكل بينايي داريم، هركس به ما زياد نزديك شود، ديگر ديده نمي شود

- بارندگي ها شروع شد، دوستاني كه از مترو استفاده مي كنن از فردا لباس و وسايل شنا فراموش نشه

- عامل اصلي گرايش من به تحصيلات عاليه جمله تشويق آميز بابام مبني بر «اشكال نداره بابا جون جامعه حمّالم مي خواد» بود.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۴:۱۳:۵۳ توسط:sana موضوع:

دوره ي نكن ها در زندگي پسرا:|

مراحل زندگي پسرها به ۱۰ دوره تقسيم ميشه، كه شامل مراحل زيره :
.
شش سال اول زندگي:
- گريه نكن
- شيطوني نكن
- دست تو دماغت نكن
- تو شلوارت پي پي نكن
- مامانت رو اذيت نكن
- روي ديوار نقاشي نكن
- انگشتت رو تو پريز برق نكن
- شب ها تو جات جيش نكن
- با اون پسر بي تربيته بازي نكن
- اسباب بازي ها رو تو دهنت نكن.
دوره دبستان:
- موقع رفتن به مدرسه دير نكن
- پات رو تو جاميزي نكن
- ورق هاي دفترت رو پاره نكن
- مدادت رو تو دهنت نكن
- تخته پاك كن رو خيس نكن
- حياط مدرسه رو كثيف نكن
- گچ رو پرت نكن
- تو راهرو سروصدا نكن
.
.
دوره راهنمايي:
- ترقه بازي نكن
- تو كوچه فوتبال بازي نكن
- با مامانت كل كل نكن
- اتاقت رو شلوغ نكن
.
.
دوره دبيرستان:
- با كامپيوتر بازي نكن
- تقلب نكن
- با دوستات موتورسواري نكن
- عصرها دير نكن
- با دختر همسايه صحبت نكن
- با بابات دعوا نكن
- مردم آزاري نكن
- نصف شب سر و صدا نكن
- وقتت رو با مجله تلف نكن
.
.
دوره دانشگاه:
- سر كلاس درس غيبت نكن
- با دختر همسايه دل و قلوه رد و بدل نكن
- خيابون ها رو متر نكن
- تو سياست دخالت نكن
- شب براي شام دير نكن
- با مامور پليس كل كل نكن
- چراغ قرمز رو عشقي رد نكن
- موبايلت رو Reject نكن
- حذف پزشكي نكن
- آستين كوتاه تنت نكن
- همه رو دودره نكن
.
.
دوره سربازي:
- موهات رو بلند نكن
- روت رو زياد نكن
- از اوامرسرپيچي نكن
- فرار نكن
- با اسلحه شوخي نكن
- غيبت نكن
- به آينده فكر نكن
- درگيري ايجاد نكن
- به فرمانده بي احترامي نكن
.
.
دوره شوهر بودن:
- با زنت شوخي نكن
- زنت رو با دختر شمسي خانوم مقايسه نكن
- با دوستانت الواتي نكن
- تو فيــ ـس بوك خودت رو مجرد معرفي نكن
- موبايلت رو قايم نكن
- از عكس هاي قبل از ازدواجت نگهداري نكن
- پولت رو خرج دوستات نكن
- رفتار دوران مجردي رو تكرار نكن
- بدون اجازه زنت هيچ كاري نكن
.
.
دوره پدر بودن:
- بچه رو تنبيه نكن
- به بچه بي توجهي نكن
- به بچه توهين نكن
- بچه رو از بازي منع نكن
- بچه ت رو كتك نزن
- بچه دختر شمسي خانومو تشويق نكن
- بچه رو محدود نكن
- به مادر بچه بي توجهي نكن
- بچه رو به هيچ چيز مجبور نكن
.
.
دوره پيري:
- براي بچه ها مزاحمت ايجاد نكن
- نوه هات رو لوس نكن
- با پيرزن هاي ديگه حرف نزن
- هوس جووني نكن
- از رفتن به خانه سالمندان احساس نارضايتي نكن
- لباس شاد تنت نكن
- به بيوه شدن دختر شمسي خانوم توجه نكن
- تو وصيتنامه، هيچكس رو فراموش نكن
- به هر كي رسيدي، نصيحت نكن
.
.
دوره پس از مرگ!
- حالا ديگه دوره نكن تموم شد!
حالا هر كاري دلت مي خواد بكن. فقط لطفا با روح دختر شمسي خانوم كاري نداشته باش!

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۴:۱۳:۴۲ توسط:sana موضوع:

چت باکس


صفحات وبلاگ

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ]

RSS

POWERED BY
sitearia.ir

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت / اپلود عکسکورد پاتوق / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / چت روم