بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

شما يادتون نمياد!!!

شما يادتون نمياد، كاغذ باطله و نون خشكه ميداديم به نمكي ، نمك بهمون ميداد بعدش هم نمك يد دار اومد كه پيشرفت كرده بود نمك يد دار ميداد، تابستونها هم دمپايي پاره ميگرفت جوجه هاي رنگي ميداد.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد، آخر همه فيلم ويدئو‌ها شو ضبط ميكردن.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمي ياد، بچه كه بوديم مي خواستيم بريم حموم بايد 1 ساعت قبل بخاري تو حموم روشن ميكرديم.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد، كيك مي خريديم پونزه زار. كاغذ زيرش رو هم مي جويدم!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد آسياب بشين ميشينم، آسياب پاشو پاميشم، آسياب بچرخ ميچرخم، آسياب پاشو،پا نميشم؛ جوون ننه جون، پا نميشم؛… جوونه قفل چمدون،پاميشم..آسياب تند ترش كن، تندتر تندترش كن!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد موقع امتحان بايد بين خودمون و نفر بغلي كيف ميزاشتيم رو ميز كه تقلب نكنيم.
شما يادتون نمياد؛ جمعه شبا سريال جنگجويان كوهستان رو، فرداش همه تو مدرسه جوگير بوديم.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد ، پيك نوروزي كه شب عيد ميدادن دستمون حالمونو تا روز آخر عيد ميگرفتن !
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد، اون قايق ها رو كه توش نفت ميريختيم و با يه تيكه پنبه براش فتيله درست ميكرديم و بعد روشنش ميكرديم و ميگذاشتيمش تو حوض. بعدش هم پت پت صدا ميكرد و حركت ميكرد و ما هم كلي خر كيف ميشديم..!!!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد اونجا كه الان برج ميلاد ساختن، جمعه ها موتورهاي كراس ميومدن تمرين و نمايش. عشقمون اين بود كه بريم اونا رو ببينيم. راستي چي شدن اينا؟
شما يادتون نمياد، اين چيه اين چي چيه؟ كفش نهرين بچه ها, شما هم ميخواين؟ بـــــله..
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد سريال آيينه ، دو قسمتي بود اول زن و شوهر ها بد بودند و خيلي دعوا ميكردند بعد قسمت دوم : زندگي شيرين مي شود بود و همه قربون صدقه هم مي رفتند. يه قسمتي بود كه زن و شوهر ازدواج كرده بودند همه براشون ساعت ديواري اورده بودند. بعد قسمت زندگي شيرين ميشود جواد خداياري و مهين شهابي براي زوج جوان چايي و قند و شك…ر بردند همه از حسن سليقه اين دو نفر انگشت به دهان موندند و ما بايد نتيجه ميگرفتيم كه چايي بهترين هديه عروسي مي تونه باشه.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد: ستاره آي ستاره پولك ابر پاره، به من بگو وقتي كه خواب نبودي بابامو تو نديدي؟
ديدمش از اونجا رفت اون بالا بالاها رفت بالا پيش خدا رفت
خدا كه مهربونه پيش بابام ميمونه
گريه نميكنم من كه شاد نباشه دشمن
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد چرخ فلكي كه چرخو فلكش رو مياورد 4 تا جا بيشتر نداشت و با دست ميچرخوندش.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد، هميشه كفش پاشنه بلنداي مامانمونو مي پوشيديم و احساس بزرگي بهمون دست ميداد.
شما يادتون نمياد چكمه پلاستيكي كه مامانا از كفش ملي ميخريدند پامون ميكردند.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد… فيلم ويدئو كه يواشكي زيرپيرهنمون قايم مي كرديم؛بعدم مي گفتيم كيفيتش آينه س!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد…جنازه از ويدئو راحت تر جا به جا مي شد!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد شيشه هاي همه خونه ها چسب ضربدري داشت.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد…تا پليس ميديدم صداي ضبط ماشين رو كم ميكرديم!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد كه چه حالي ازت گرفته مي شد وقتي تعطيلات عيد تموم داشت تموم مي شد و يادت مي آمد پيك نوروزيت را با اون همه تكاليفي كه معلمت بهت داده رو هنوز انجام ندادي واقعا كه هنوزم وقتي يادم مي ياد گريم مي گيره.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد،انگشتامونو تو هم كليد ميكرديم يكيشونو قايم ميكرديم اينو ميخونديم: بر پاااا…
.بر جاااا…. كي غايبه؟ مرجاااان…دروغ نگو من اينجااام…
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد، چقدر زجر آور بود شنيدن آهنگ مدرسه ها وا شده اونم صبح اول مهر.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد، توي سريال در پناه تو وقتي باباي مريم سيلي آبداري زد به رامين چقدر خوشحال شديم!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد, سريال روزي روزگاري كه پخش ميشد تيكه كلام رايج بين مردم شده بود “التماس نكن”
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد، تو بلفي و ليليبيت.. عمو دكتره هميشه مست و پاتيل بود! دماغش هميشه قرمز بود و بطزي مشـ.روبـش دستش!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد، زنگ آخر كه مي شد كيف و كوله رو مينداختيم رو دوشمون و منتظر بوديم زنگ بخوره تا اولين نفري باشيم كه از كلاس ميدوه بيرون.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد، خانواده آقاي هاشمي رو كه ميخواستن از نيشابور برن كازرون، تو كتاب تعليمات اجتماعي.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد ولي سره كلاس انشاء كه ميشد اگه نوشته بوديم دل تو دلمون نبود معلم صدا بزنه ولي اگه ننوشته بوديم زنگ استراحت دل درد ميگرفتيم!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد يك مدت از اين مداد تراش رو ميزي ها مد شده بود هركي از اونا داشت خيلي با كلاس بود.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد، بازي اسم فاميل. ميوه:ريواس. غذا:ريواس پلو…..!
شما يادتون نمياد دبستان كه بوديم معلم بهداشت يه ساعتايي مي اومد با مدادامون لاي موهامونو نگاه مي كرد.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد! روي فيلماي عروسي، موقعي كه دوماد داشت حلقه رو توي انگشت عروس مي كرد؛ آهنگ يه حلقه طلايي معين و مي ذاشتن.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد:قبل از شروع برنامه يه مجري ميومد اولش شعر مي خوند بعد هم برنامه ها رو پشت سر هم اعلام مي كرد…آخرشم مي گفت شما رو به ديدن برنامه ي فلان دعوت مي كنم..
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦شما يادتون نمياد♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
شما يادتون نمياد تو فيلم سازدهني مرده با دوچرخه توكوچه ها دور ميزدو ميخوند:دِريااااااا موجه كا كا.. دِريا موجه.
منبع:shahin1.parsfa.com


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۳۴:۰۲ توسط:sana موضوع:

با اين بابانوئل هاي دست ساز درخت كريسمس تان را زيباتر كنيد


پارچه هاي مثلث شده را به شكل مخروطي به هم وصل كرده و آنها را با نخ مي دوزيم و نكته ي مهم آن است كه بايد پائين پارچه را تا كرده يا اصطلاحا پهن تو بگذاريم .در نهايت سه كلاه كشيده و مخروطي شكل داريم.
ما در اينجا چگونگي درست كردن سه نمونه بابانوئل تزئيني با كاج و آويزان كردن آنها ازشاخه ي درخت را براي شما توضيح داده ايم. اين درخت تزئيني و زيبا متناسب با ايام كريسمس مي باشد كه درست كردن آن كاري بسيار راحت است.

لوازم مورد نياز :
سه تيكه پارچه ي يك اندازه از جنس نمد يا گوني و به رنگ كرم
سه عدد كاج زيباي هم اندازه
مقداري روبان سفيد
مقداري پنبه يا پشم سفيد
سه عدد توپ بزرگ چوبي
سه عدد توپ كوچك چوبي
چسب تفنگي يا چسب چوب
نخ و سوزن براي دوختن پارچه ها
شاخه درخت صنوبر يا كاج

دستورالعمل :
1 - در ابتدا سه تيكه پارچه كه از جنس نمد و به رنگ كرم و روشن هستند را به اندازه هاي يكسان و به صورت مثلثي برش مي زنيم .
2 - پارچه هاي مثلث شده را به شكل مخروطي به هم وصل كرده و آنها را با نخ مي دوزيم و نكته ي مهم آن است كه بايد پائين پارچه را تا كرده يا اصطلاحا پهن تو بگذاريم .در نهايت سه كلاه كشيده و مخروطي شكل داريم.
3 - به سر سه كاجي كه آماده كرده ايم سه توپ نسبتا بزرگ را به عنوان صورت مي چسبانيم.
4 - سه توپ كوچك ديگر را به عنوان بيني به صورت مي چسبانيم.
5 - كلاه هاي درست شده را به سر صورت ها مي كشيم.
6 - با استفاده از چسب چوب پنبه يا پشم هاي سفيد را به عنوان ريش به پائين سرهايي كه درست كرده ايم مي چسبانيم. و يا اينكه روبان ها را فرفر كرده و ريش فرفري درست مي كنيم و يا اينكه مي توان با روبان سبيل درست كرد و در نهايت مي توان سه مدل ريش و سبيل براي بابانوئل ها درست كرد.
7 - در آخربه سرهر كلاه يك روبان بلند گره مي زنيم و سر ديگر آن را به شاخه درخت آويزان ميكنيم. به اين ترتيب مي توانيم به راحتي يك وسيله ي تزئيني زيبا براي ايام كريسمس درست كنيم.
منبع : seemorgh.com


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۳۳:۵۰ توسط:sana موضوع:

چند تا چيز كه دخترا دووس دارن...

‫چند تا چيز كه دخترا دووس دارن

۱- پوشيدن پيراهن مردونه ي عشقشون

۲-پوشيدن كت عشقشون وقتي سردشون ميشه و اون كتشو درمياره بهت ميده كه بپوشي
... ۳- وقتي اس ام اس ميزنه كه سالم رسيدي؟

۳-وقتي كه دعواشون ميشه اس ام اس ميده هنوز قهري؟؟

۴-وقتي يه پسر بد نگاشون ميكنه و طرف غيرتي ميشه.

۵-خوردن آب با ليوان طرف و تو يه بشقاب غذا خوردن

۶-وقتي گشنه هستن طرف واسشون لقمه مي گيره و غذا ميزاره تو دهنشون

۷-وقتي از خواب پا ميشي اس ام اس داده گلم هنوز خوابي؟

۸- وقتي داره رانندگي ميكنه و دستتونو مي گيره.

۹-وقتي حواست نيست نگات ميكنه...

۱۰- تو خريد لباس و وسايل شخصي و رنگ مو و مدل مو نظر ميده


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۳۳:۴۲ توسط:sana موضوع:

دانشجو در كشور هاي مختلف

ژاپن: به شدت مطالعه مي‌كند و براي تفريح روبات مي‌سازد!مصر: درس مي‌خواند و هر از گاهي بر عليه حسني‌مبارك، در و پنجره دانشگاهش را مي‌شكند!هند: پس از چند سال درس خواندن، عاشق دختر خوشگلي مي‌شود و همزمان برادر دوقولويش كه سالها گم شده بود را پيدا مي‌كند. سپس ماجراهاي عاشقانه و اكشن پيش مي‌آيد و سرانجام آن دو با هم عروسي مي‌كنند و همه چيز به خوبي و خوشي تمام مي‌شود

]عراق: مدام به تيرها و خمپاره‌هاي تروريست‌ها جاخالي مي‌دهد و در صورت زنده ماندن درس مي‌خواند!

چين: درس مي‌خواند و در اوقات فراغت مشابه يك مارك معروف خارجي را مي‌سازد و با يك دهم قيمت جنس اصلي مي‌فروشد!


اسرائيل: بيشتر واحدهايي كه او پاس كرده، عملي است، او دوره كامل آموزشهاي رزمي‌ و كماندويي را گذرانده! مادرزادي اقتصاددان به دنيا مي‌آيد!

گينه بي‌صاحاب!: او منتظر است تا اولين دانشگاه كشورش افتتاح شود تا به همراه بر و بچ هم قبيله‌اي درس بخواند!

كوبا: او چه دلش بخواهد يا نخواهد يك كمونيست است و بايد باسواد باشد و همينطور بايد براي طول عمر فيدل كاسترو و جزجگر گرفتن جميع روساي جمهوري آمريكا، دعا كند!

پاكستان: او بشدت درس مي‌خواند تا در صورت كسب نمره ممتاز، به عضويت القاعده يا گروه طالبان در بيايد!

اوگاندا: درس مي‌خواند و در اوقات بيكاري بين كلاس، چند نفر از قبيله توتسي را مي‌كشد!

انگليس: نسل دانشجوي انگليسي در حال انقراض است و احتمالا تا پايان دوره كواترناري! منقرض مي‌شود ولي آخرين بازماندگان اين موجودات هم درس مي‌خوانند!

ايران: عاشق تخم‌مرغ است! سركلاس دروس عمومي، ‌چرت مي‌زند و سر كلاس دروس اختصاصي، جزوه مي‌نويسد! سياسي نيست ولي سياسي‌ها را دوست دارد. معمولا ليگ تمام كشورهاي بالا را دنبال مي‌كند! عاشق عبارت «خسته نباشيد» است، البته نيم ساعت مانده به آخر كلاس! هر روز دوپرس از غذاي دانشگاه را مي‌خورد و هر روز به غذاي دانشگاه بد و بيراه مي‌گويد! او سه سوته عاشق مي‌شود! اگر با اولي ازدواج كرد كه كرد، والا سيكل عاشق شدن و فارغ شدن او بارها تكرار مي‌شود! جزء قشر فرهيخته جامعه محسوب مي‌شود ولي هنوز دليل اين موضوع مشخص نشده، كه چرا صاحبخانه‌ها جان به عزرائيل مي‌دهند ولي خانه به دانشجوي پسر نمي‌دهند! او چت مي‌كند! خيابان متر مي‌كند و در يك كلام عشق و حال مي‌كند! نسل دانشجوي ايراني درسخوان، در خطر انقراض است...چين: درس مي‌خواند و در اوقات فراغت مشابه يك مارك معروف خارجي را مي‌سازد و با يك دهم قيمت جنس اصلي مي‌فروشد!


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۳۳:۳۱ توسط:sana موضوع:

تولد آبجي هستيه بچه هااااا همگي بيااااايد

امروز 6 دي هستش و تولد دوستداشتني ترين فردا انجمن
به به
ميخوايم همگي باهم جشن بگيرييييمااااا
بلههههههههههههههههههههه
امروز آبجيه من وارد 21 سالگييي شددددددد
Khansariha (59) Khansariha (59) Khansariha (59) Khansariha (59)
Khansariha (3) Khansariha (3)
هووووووووووووووووووووووراااااااااااااااااا

تولدت مبارك آبجيه ناز من
اميدوارم هم سن جنتي عمر كني و با اون رقابت تنگاتنگي داشته باشييييي
Khansariha (30) Khansariha (30)
اينا همه اشك شوقه آبجيه من همششششششش
بچه ها ديگه غم و قصه بسه
حالا همگي بياين وسسسسط كه ميخوايم باهم برقصيممم
حاااالا دست دست
Khansariha (19) Khansariha (19) Khansariha (19)
Khansariha (40) Khansariha (40) Khansariha (40) Khansariha (40)
Khansariha (84) Khansariha (84) Khansariha (84) Khansariha (84) Khansariha (84) Khansariha (84)
Khansariha (57) Khansariha (57)
نبينم كسي وسطو خالي گذاشته هاااا
حالا خودم ميام يه بيريك دنس واسطون ميزنننمممم
Khansariha (57) Khansariha (57)
آآآآآآآآها
آبجي چه مجلسيه
بچه حواست باشه گشت ارشاد نياد بگيره مارو
مهدي ام اومد بندازش وسط تا اونم برقصه هاااا
Khansariha (4)
بييييييييييييييييييخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
حاااالا همگييييي دست دست
Khansariha (17) Khansariha (17) Khansariha (17)
Khansariha (136) Khansariha (136) Khansariha (136) Khansariha (136)
Khansariha (71) Khansariha (71) Khansariha (71) Khansariha (71)
Khansariha (22) Khansariha (22)
چه مجلسي شده
جووووونم همگي دارن بالا و پايين ميپرن
آقا خوب تخليه كنيييدا ديگه مث اين مجلس پيدا نميشه براتوووون
Khansariha (72) Khansariha (72) Khansariha (19)

حالا بريم سراغ كيك
آبجي جون يه كيك سفارش دادم برات بييي نظيييييييييير
مخصوص خودته


آقا سرش دعوا نكنييييدا به همه ميرسهKhansariha (101)

در ضمن به كسايي كه كادو نياوردن كيك نميديم
خجالت نميكشيد بدون كادو ميايد؟؟؟
Khansariha (58) Khansariha (58)

آبجي جوووون بريم سراغ كادو هاااااا
اين از كادوي منننن
آبجي جون مباركت باشه اميدوارم خوشت بياد
و اما يه كادوي ويژه ام برات دارم كه مخصوص خودته
فقط خودمو خودتاااااا
خوب ميدوني چيه
ميخواي ببينيش؟؟؟
برووو پايين
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.


.
.

.
.
.
.


اينم فقط مخصوص آبجي هستيه خوووودمهههههههه
بووووووووووووس
همگي دوستت داريم


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۳۳:۲۱ توسط:sana موضوع:

داستانك

پسر كوچكي وارد مغازه اي شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد. روي جعبه رفت تا دستش به دكمه هاي تلفن برسد و شروع كرد به گرفتن شماره. مغازه دار متوجه پسر بود و به مكالماتش گوش مي داد.
پسرك پرسيد: خانم، مي توانم خواهش كنم كوتاه كردن چمن هاي حياط خانه تان را به من بسپاريد؟
زن پاسخ داد: كسي هست كه اين كار را برايم انجام مي دهد.
پسرك گفت: خانم، من اين كار را با نصف قيمتي كه به او مي دهيد، انجام خواهم داد.
زن در جوابش گفت كه از كار اين فرد كاملا راضي است.
پسرك بيشتر اصرار كرد و پيشنهاد داد: خانم، من پياده رو و جدول جلوي خانه را هم براي تان جارو مي كنم. در اين صورت شما در يكشنبه زيباترين چمن را در كل شهر خواهيد داشت. مجددا زن پاسخش منفي بود. پسرك در حالي كه لبخندي بر لب داشت، گوشي را گذاشت.
مغازه دار كه به صحبت هاي او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: پسر، از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اينكه روحيه خاص و خوبي داري دوست دارم كاري به تو بدهم. پسر جوان جواب داد: نه ممنون، من فقط داشتم عملكردم را مي سنجيدم. من همان كسي هستم كه براي اين خانم كار مي كند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۳۳:۱۲ توسط:sana موضوع:

چند بازي شب يلدايييلدا شبي به ياد ماندني است چرا كه خانواده ها به دور يكديگر جمع شده و از ميوه ها و آجيل هاي تازه مي خورند و مهم‌تر از آن بازي هاي مختلفي را به دور از تمام تكنولوژي ها انجام مي دهند.
به گزارش گروه خواندني هاي باشگاه خبرنگاران، شب يلدا بلندترين شب سال است كه خانواده ها به دور هم چمع شده و لحظات خوشي را در كنار هم تجربه مي كنند. اين شب در حالي كه بلند است مي تواند بهترين شب زندگي نيز باشد. براي اينكه آن را به يكي از بهترين شب هاي زندگي تبديل كنيد مي توانيد چند بازي زيبا و ساده را پيشنهاد دهيد كه به كمترين امكانات نياز مند هستند.
اسم و فاميل
يكي از بازي هاي سنتي كه در بچگي به تكرار از آن لذت برده ايم. "اسم و فاميل" بازي بسيار شيريني است كه هم حس رقابت و هم هوش و سرعت عمل شما را در يك لحظه به چالش مي كشد. تنها مواد لازم براي آن قلم و كاغذ به تعداد تمامي افرادي است كه مي خواهند در بازي شركت كنند.
در بالاي هر برگه بايد سر فصل هاي خاصي مانند اسم، فاميل، ميوه، غذا، ماشين، شهر، كشور و حيوان را يادداشت كنيد و با انتخاب يك حرف شروع به بازي كنيد. نوع امتياز دهي نيز بسيار آسان است، براي هر موردي كه منحصر به فرد است 10 امتياز و موارد مشترك تنها 5 امتياز نسيبشان مي شود. در انتها هر كه امتياز بيشتري داشته باشد برنده بازي مي شود.
پانتوميم
بازي بسيار جذاب و سرگرم كننده "پانتوميم" يا "لال بازي" يكي از سرگرمي هاي است كه مي تواند شب يلداي شما را به ياد ماندني تر كند. در اين بازي بايد به دو گروه مختلف تقسيم شويد و افراد گروه اول كلمه اي را انتخاب مي كنند و پس از توافق يك نفر از گروه دوم براي شنيدن كلمه برگزيده مي شود. كلمه مورد نظر تنها به اين فرد گفته مي شود و او بايد با استفاده از دستان و حركاتي كه انجام مي دهد اين كلمه را به هم گروه يانش بفهماند. براي اينكه بازي جذابيت بيشتري نيز داشته باشد مي توانيد زمان نيز براي هر كلمه انتخاب كنيد براي مثال تنها 3 دقيقه براي اجراي نمايش به افراد زمان دهيد.
بيست سوالي
در اين بازي نيز كه تقريبا با قوانين آن آشنا هستيد بايد به دو گروه تبديل شويد. گروه اول كلمه اي را انتخاب مي كنند و اين بار گروه دوم بايد با پرسيدن سوالات مختلف مانند: جسم جامد است؟ يا تو جيب جا مي شود؟ به كلمه مورد نظر دست پيدا كنند. اين بازي بيشتر هم شما را درگير حس ششم و همچنين به جواب رسيدن از طريق سوالات است. اين بازي مي تواند حداقل چند ساعتي شما را سرگرم كند و گاها اتفاقات جالبي نيز در حين بازي رخ مي دهد.
گل يا پوچ
يكي از بازي هاي جنجالي تيمي كه لحظات خوشي را براي شما به همراه خواهد داشت گل يا پوچ است. ر اين بازي بايد به دو تيم مختلف تقسيم شويد و جسم ريزي را نيز به عنوان گل انتخاب كنيد. يكي از گروه ها گل را بين دستان بازيكنان مي چرخانند و البته گروه دوم نيز بايد تشخيص دهد كدام دست ها خالي و كدام يكي گل بازي است. در اين بازي هر چه تعداد افراد گروه بيشتر باشد تعداد دست ها نيز دو برابر آن است و اين باعث مي شود تا تعداد انتخاب ها افزايش پيدا كند و هيجان بازي بيشتر مي شود.
مشاعره
مشاعره بيشتر شبيه به يك سرگرمي ادبي مي ماند اما مي تواند قدرت حفظ شعر شما را محك بزند. در اين سرگرمي افرادي كه شعرهاي بسياري از شاعران مختلف بلد هستند دور هم جمع شده و با سرودن يك بيت افراد ديگر بايد بيتي را بخوانند كه حرف اول آن دقيقا همان حرف آخر بيت قبلي باشد.
اين سرگرمي را مي توانيد البته به صورت ساده تر با اسم كشورها و شهرها انجام دهيد و با اعمال قانون اين كه هيچ اسمي نبايد تكرار شود بازي را جذاب تر كنيد. يكي ديگر از قوانيني كه بازي را بسيار جذاب مي كند زمان گذاشتن براي هر فرد است.
شاه دزد وزير
اين بازي معمولا با 4 نفر انجام مي شود و لحظات حساسي را دردل خودش دارد. در اين بازي ابتدا بايد 4 تكه كاغذ كوچك را انتخاب كرده و روي ان ها كلمات شاه، دزد، وزير و جلاد را يادداشت كنيد. سپسبركه ها را تا كرده و پس از آن هر فرد يك برگه را به تادف بر مي دارد. در ابتداي بازي هيچ كس به جز شاه نوشته روي برگه اش را اعلام نمي كند. سپس شاه وزير خدار ا صدا مي زند و وزير نيزخودش را معرفي مي كند.
لحظه حساس بازي اينجاست كه وزير بايد دزد را از ميان دو نفر باقي مانده انتخاب كند. اگر به رستي دزد را انتخاب كند كه شاه دستور مي دهد و جلاد مجازاتي را زوي دزد اجرا مي كند اما اگر وزير جلاد را به اشتباه انتخاب كند آن وقت جلاد به دستور شاه، وزير را تنبيه مي كند. مجازات ها در اين بازي بسيار ساده هستند و از سبيل آتشين و بشين و پاشو و.. فراتر نمي رود.منبع:yjc.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۳۳:۰۳ توسط:sana موضوع:

5مرحله پس از سوزيدن هارد

تصورش را بكنيد. هارد ديسك كامپيوترتان ناگهان از كار مي افتد و شما متوجه مي شويد كه تمام اطلاعات تان را از دست داده ايد. اگر با چنين فاجعه اي مواجه شديد بايد بدانيد كه بعد از حادثه اين مراحل را پشت سر خواهيد گذاشت. ‏

اگر هم قبلا اين حادثه برايتان رخ داده است احتمالا تجربه گذر از اين مراحل را داشته ايد! ‏

مرحله اول: انكار
‏‪ با خودتان مي گوييد اين امكان ندارد! اين فقط يك مشكل نرم افزاري است. احتمالا با يك بار ريستارت درست مي شود. من سال ها است كه اين هارد ديسك را دارم و مثل ساعت كار مي كرده. امكان ندارد بسوزد. ‏

معمولا حتي بعد از پنج بار ريستارت كردن هم همچنان در فاز انكار قرار داريد و فكر مي كنيد كه شايد مشكل از درايو سي دي است. ‏

مرحله دوم: عصبانيت
در اين مرحله متوجه شده ايد كه همه چيز از دست رفته است. و عصبانيت شروع مي شود. لعنت به هاردهاي تقبلي. لعنت به وسترن ديجيتال با اين هاردهاي ..... من فروشنده اي كه اين هارد را به من فروخته مي كشم! و خلاصه بقيه حرف هاي اين مرحله قابل نوشتن نيست. اما مي توانيد خودتان تصورش را بكنيد. ‏

مرحله سوم: كلنجار رفتن
‏‪ خب شايد بتوانم يك نرم افزار دانلود كنم و با آن هارد ديسك را به عنوان هارد دوم يك كامپيوتر بالا بياورم تا اطلاعات را داشته باشم. بايد يك هارد جديد بخرم و روشي پيدا كنم تا بتوانم آن را بالا بياورم. شايد يك شركت بتواند به من براي بازيابي اطلاعات ام كمك كند؟ آره مطمئن هستم كه بالاخره مشكل حل مي شود. ‏

مرحله چهارم: افسردگي
‏‪ تمام آن عكس ها از دست رفته است. من ديگر انها را نمي بينم. تمام نوشته هايم ديگر وجود ندارد. اوه خداي من تمام موسيقي هايي كه داشتم ديگر وجود ندارند. من سال ها براي جمع كردنشان وقت گذاشته بودم. فيلم هايم چي؟ بدبخت شدم. درست مثل اين است كه ده سال گذشته زندگي ام را پاك كرده ام. ‏

مرحله پنجم: پذيرش حادثه
مدتي گذشته و حالا كه هيچ كاري نتوانسته ايد براي برگرداندن اطلاعات بكنيد وارد مرحله قبول واقعه مي شويد. آه، تمام آن اطلاعات خيلي هم مهم نبودند. بعضي از آن ها را جاهاي ديگر هم دارم. مثلا برخي عكس ها را قبلا در سايت فليكر گذاشته بودم. حداقل مهم هايشان آنجا هست. جمع كردن تمام آن موسيقي ها هم از اول مي تواند كار سرگرم كننده اي باشد! تازه به نظرم يك شروع مجدد كار خوبي است. به علاوه هارد داريو ها اين روزها حسابي ارزان شده اند. ‏

اگر مي خواهيد كه مشابه اين داستان براي شما رخ ندهد. فراموش نكنيد كه از اطلاعات تان به طور مرتب پشتيبان گيري كنيد. اين داستان خيلي راحت و بدون خبر قبلي براي هر كسي پيش مي آيد. بنابراين آن را جدي بگيريد. ‏

اگر از ميان خوانندگان كسي تجربه اش را داشته مي توانيد خاطره اش را نظرات بنويسيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۳۲:۵۴ توسط:sana موضوع:

قليون با پورت يو اس بي

كارشناسان موفق شدند يه قليون الكترونيكي با پورت USB به نام شهاب ۴ طراحي كنن. روش كار به اين شكله كه قليون رو با يك سيم به كامپيوتر يا لپ‌تاپ متصل كرده، سي‌دي نصب رو گذاشته، طعم مورد نظرتون رو انتخاب مي‌كنين و دكمه NEXT را مي‌زنيد. تازه اگر device مورد بحث يعني همون قليون رو به صورت اورجينال خريداري كنيد، اين امكان را خواهيد داشت كه قليان خودتان را از طريق سايت مخصوص upgrade هم بكنيد. چون فعلا اين قليان با ۵ طعم پرتغال، ليمو، نعنا، هلو و خوانسار در بازار عرضه شده و طعم‌هاي جديد هم در راه هستند.

سيستم حرارتي قليون هم از يك المنت به جاي ذغال استفاده مي‌كنه كه با برق USB داغ مي‌شه. يك كنترل‌گر حرارتي هم داره كه هر وقت داشت مي‌سوزوند، حرارت رو كم يا زياد كنيم باهاش.
يك تصوير هم از نحوه نصب قليون الكترونيكي ببينيد :

نام اين محصول هم شهاب ۴ است چون پيش‌بيني مي‌شه كه بازار رو بتركونه.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۳۲:۴۵ توسط:sana موضوع:

برابر+10 هست اگه بداني

يكي از بزرگان خودرا ميكشد

بزرگتري ها هم از مرگ آن سر در نياوردند

اوخود را به يه تناب(اعدام) آويزان كرده بود در حالي كه

دست هايش بسته بود وخود را كشته بود

فرد مورد نظر چگونه اعدام شده است

(در گوشه اتاق يه نم از( شيه تري)خيسي هست )Khansariha (49) Khansariha (49) Khansariha (49) Khansariha (49) Khansariha (49) Khansariha (49)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۵:۳۲:۳۶ توسط:sana موضوع:

چت باکس


صفحات وبلاگ

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ]


اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبچت رومطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا