بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

شخصيت مشكي پوش ها را بهتر بشناسيد

رنگها پيامهاي مختلفي دارند و انتخاب هميشگي يك رنگ از لايههاي پنهاني شخصيت ما خبر ميدهد. در صورتيكه خودتان يا يكي از اطرافيان نسبت به انتخاب رنگ مشكي تمايل نشان ميدهد و بيشتر مواقع او را مشكيپوش ميبينيد ، همين جا فرصت خوبي است تا بعضي از ابعاد شخصيتي او را بهتر بشناسيد.

1. قدرت طلب
اگر به پوشيدن لباسهاي اجتماعي علاقهمند هستيد، پرستيژ اجتماعي و قدرت براي شما مهم است. فردي مستقل هستيد كه بيشتر مواقع تصميم آخر را خودتان ميگيريد و دلتان ميخواهد روي پاي خودتان بايستيد، زندگي را به تنهايي اداره كنيد و از پس موقعيتهاي دشوار زندگي بر آييد. با اين وجود گاهي اوقات محافظهكار ميشويد و به دليل حفظ شرايط و از دست ندادن قدرت، آهسته و آرام پيش ميرويد. رنگ مشكي گاهي اوقات عاملي محدودكننده است و شما را از ريسك و خطر كردن باز ميدارد كه اين موضوع گاهي اوقات دردسرهايي براي مشكي دوستان ايجاد ميكند.


2. جدي و تهديدآميز
يك مشكيپوش بيشتر مواقع خيلي جدي است و از داشتن اين شخصيت لذت ميبرد. با اين وجود گاهي اوقات مشكي بيش از حد براي مشكيپوشان خوشايند نيست. درصورتيكه اگر كمي رنگ متفاوت هم به محيط زندگي و لباسهايشان راه دهند خشونتشان كاهش مييابد و شادي بيشتري را تجربه ميكنند. شايد ميل به سرگروهي و قدرتطلبي مشكيپوشان سبب شود گاهي اوقات دوستان و همكاران مشكيپوشان با ديدن اين افراد احساس خطر كنند و رفتارهاي ديكتاتورانه يك مشكيپوش برايشان آزاردهنده باشد.

3. بياحساس و پيچيده
افرادي كه به رنگ مشكي زياد علاقه دارند، به احساسات و عواطف توجه نميكنند و ممكن است از نظر شخصيتي پيچيده به نظر برسند. درنتيجه ممكن است ديگران هنگام نشست و برخاست با آنها احساس خوبي نداشته باشند. دوستداران مشكي نميتوانند به سادگي اعتماد طرف مقابل را جلب كنند، از اين رو ممكن است دوستان صميمي زيادي نداشته باشند. از سوي ديگر انتظار نداشته باشيد كه سياهپوشان افرادي رمانتيك باشند. اين افراد كمتر رمانتيك هستند و بيشتر اوقات با بخش جدي زندگيشان همزيستي دارند.

مانيفست زندگي مشكيپوشان دوري و دوستي است و در هر شرايطي فاصلهشان را از ديگران حفظ ميكنند. عواطف و احساسات شخص مشكيپوش به او اجازه نميدهد به ديگران زياد نزديك شود و يك ديوار حائل بين او و سايرين وجود دارد. رفتارهاي غير دوستانه در ميان طرفداران رنگ مشكي ديده ميشود و كمتر نسبت به برقراري ارتباط صميمي دو طرفه تمايل دارند.

4. نوجوانان علاقه مند به مشكي
بعضي از نوجوانان ناگهان به رنگ مشكي علاقهمند ميشوند و در همه بخشهاي زندگيشان ردپايي از مشكي را ميبينيد. ماهيت دوران نوجواني اين است كه فرد ميخواهد هويت خود را پيدا كند و شايد رنگهايي را برگزيند كه ديگران آنها را طرد ميكنند يا برايشان مقبول نيست. در واقع ممكن است نوجوان در پاسخ به مخالفت اطرافيان به سمت اين رنگ جذب شود و انتخاب رنگي كه مورد قبول والدين نيست، برايش جذاب باشد.

به هر حال روانشناسان به والدين توصيه ميكنند كه اگر متوجه شدند فرزندشان بهطور افراطي به مشكي علاقه دارد، نگران نشوند و او را از رنگ مورد علاقهاش منع نكنند. شايد اين افراد مايل باشند عليه سنتها و فرهنگ رايج خانواده رفتار كنند و شنا برخلاف جهت آب را ترجيح دهند. مشاهده اين رفتار از يك نوجوان يا جوان مشكيپوش بعيد نيست و انتظار ميرود مشكيپوش چنين رفتاري را از خودش بروز دهد.

افرادي كه مشكي دوست دارند با داشتن رنگ مورد علاقهشان در قالب پوشاك، دكوراسيون، اتومبيل و. . . به آرامش ميرسند. بعضي وقتها با انتخاب رنگ مشكي از دنياي واقعي فاصله ميگيرند و در افكار انتزاعي فروميروند.

5. به دنبال بهترينها
آرمانگرايي ويژگي ديگر آدمهاي علاقهمند به رنگ مشكي است. وقتي ميبينيد افرادي در هر شرايطي اول از همه به مشكي فكر ميكند، بايد بدانيد كه اين افراد ميتواند خودشان را از وضعيت و شرايط ناگوار خارج كرده و حتي از شرايط بد و منفي، به نفع خودشان استفاده كنند. با اين وجود ممكن است برحسب شرايط لذت و خوشيهاي زيادي در زندگيشان نداشته باشند و هر روز احساس كنند زندگيشان خالي از احساسات خوشايند است. استقلالطلبي ويژگي ديگر اين افراد است.

اگر قرار است با رئيسي كار كنيد كه هر روز لباس مشكي ميپوشد، بهتر است بدانيد راضي كردن او كار سادهاي نيست. افراد مشكيپوش در كارشان چارچوبهاي مشخصي دارند و كمتر به مشورت و تبادل نظر با ديگران معتقد هستند. از ايستادن مقابل ديگران نميترسند و براي به كرسي نشاندن نظرات و عقايدشان تلاش ميكنند. از جمله ويژگي ديگرشان اين است كه به جزئيات زياد اهميت ميدهند و دلشان ميخواهد هر كاري را به بهترين نحو ممكن به پايان برسانند.


6. منفي باف
اين احتمال وجود دارد كه علاقه به رنگ مشكي از يك منفينگري دروني خبر دهد. افرادي كه هميشه سراغ رنگ مشكي ميروند، احتمالا نيمه خالي ليوان در زندگيشان پررنگتر است و نسبت به داشتن افكار منفي گرايش دارند. شايد هم به دليل گذراندن يك دوره سخت در زندگي- مانند غم از دست دادن عزيزان، بيماري و سوگواري- دچار اين انتخاب شده باشند تا به كمك رنگ مشكي احساسات درونيشان را ترميم كنند و اين رنگ مرهمي بر زخمهاي آشكار و پنهاني آنها باشد.

- روانشناسي رنگها ميگويد كه بعضي از افراد با انتخاب مشكي از احساسات خودشان مراقبت ميكنند. در واقع مشكي حائلي بين دنياي بيروني و دروني فرد است و به او كمك ميكند به آرامش دروني برسد، احساسات و عواطفش را كمتر با ديگران در ميان بگذارد و كمبود اعتماد به نفس يا ساير بخشهاي آسيبپذير روحي را پشت مشكي پنهان كند.

- هنگام مصاحبههاي شغلي در مورد پوشيدن لباس مشكي محتاط باشيد چون ممكن است نشان دهد فردي تهديدآميز هستيد و اهداف خوبي در سر نداريد. البته در مهمانيهاي شب پوشيدن لباس مشكي شيكتر است و از قدرت شما حكايت ميكند. اين رنگ با برخي از احساسات منفي مانند حس گناه، ترس يا مرگ هم در ارتباط است. مشكي در كنار رنگهاي ديگري مانند سورمهاي و بنفش تيره براي مهمانيهاي رسمي مناسب به نظر ميرسد. به خانمها توصيه ميشود همراه با لباس شب مشكي، از زيورآلات براق استفاده كنند تا ظاهري شيك و آراستهتر داشته باشند.
منبع:مجله زندگي ايده آل

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۰۴:۰۴ توسط:sana موضوع:

معماي جمله حياتي

شخصي توسط يك قبيله ي وحشي دستگير شد به او اجازه دادند كه قبل از مرگش يك جمله بگويد كه اگر جمله اش صحت داشته باشد او را با روغن جوشان بسوزانند و اگر حرفش غلط باشد او را با تير زهر آگين بكشند.
مرد باهوش با يك جمله خود را از مرگ نجات داد آن جمله چي بود؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب معما :
جمله: شما مرا با تير زهر آگين خواهيد كشت.
اگر جمله اش درست باشد بايد او را با روغن بسوزانند كه امكان ندارد.
اگر جمله اش غلط باشد بايد او را با تير زهر آگين بكشند كه امكان ندارد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۰۳:۴۸ توسط:sana موضوع:

معماي فشنگ هاي شكارچي

دو شكارچي به هم رسيدند.

يكي از ديگري پرسيد:
تو امروز چند فشنگ به همراه داشتي؟

ديگري پاسخ داد:
نصف تيرهايم را به طرف كبك ها نشانه رفتم. چهار برابر جذر تيرها را به خرگوش ها شليك كردم. با 6 تير هم يك گرگ را از پا در انداختم و 3 تير نيز به سوي يك روباه شليك كردم كه البته بي نتيجه بود. با آخرين تيرم نيز يك قرقاول شكار كردم! همين.

هرچند كه دوست اين شكارچي از حرف هاي او چيزي نفهميد، اما قطعا شما مي توانيد شمار فشنگهاي او را مشخص كنيد.

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب معما:

از داده هاي معما، معادله زير را تشكيل مي دهيم:

X/2 +4√x + 6 + 3 + 1 = xاز حل اين معادله درجه دوم، به پاسخ هاي 4 و 100 مي رسيم، و به راحتي معلوم است تنها جواب 100 قابل قبول است.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۰۳:۳۷ توسط:sana موضوع:

معماي 9 بچه در خانه

9 تا بچه توي يه خونه هستن و هر كدوم دارن كاري انجام ميدن…

1- اتو ميكنه

2- تلويزيون ميبينه

3- آشپزي ميكنه

4- شطرنج بازي ميكنه

5- دوش ميگيره

6- راديو گوش ميده

7- خوابيده

8- لباس ميشوره

9- داره چيكار ميكنه؟

اين معما از طرف يكي از مراكز بزرگ علمي دنيا براي تيز هوشان مطرح شده. جواب هم داره. سر كاري هم نيست!!!

◊◊◊◊

◊◊◊◊

◊◊◊◊

◊◊◊◊

◊◊◊◊

◊◊◊◊

◊◊◊◊

◊◊◊◊

◊◊◊◊

◊◊◊◊

◊◊◊◊

جواب معما :
چون شطرنج يك بازي دو نفرست پس 9 داره با 4 شطرنج بازي مي كنه..

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۰۳:۲۵ توسط:sana موضوع:

درآمدزايي از طريق اخموترين گربه جهان (عكس)تا كنون به اين مسئله انديشيده ايد كه آيا يك حيوان خانگي هم مي تواند درآمد زايي كند يا خير؟ اگر اين سوال براي شما وجود داشته است بايد بگوييم كه واقعا يك حيوان خانگي هم مي تواند درآمد داشته باشد.به گزارش ايران ناز، دو سال پيش فيلم جالبي از يك گربه اخمو در اينترنت پخش شد كه نزديك به 15.5 ميليون نفر آن را مشاهده كردند. پس از آن اين گربه اخمو بسيار معروف شد و كتاب هاي زندگي او به 15 زبان مختلف منتشر شد.اين گربه تا به حال در محصولات و وسايل مختلفي بوده است و صاحب آن حتي از فيلم هاي مختلف او نيز درآمدزايي كرده است. اين گربه حالا به درآمد باورنكردني 64 ميليون پوند رسيده است كه عددي معادل 320 ميليارد تومان است.صاحب اين گربه اخمو يك دختر 28 ساله است كه پيش از اين گارسون يك رستوران بود ولي حالا گربه اش درآمدي بيشتر از ستارگان بزرگ هاليوود دارد. او ديگر كار نمر كند و كارهاي گربه اش را مديريت مي كند.اين گربه اخمو كه به نام “گرومپي” شناخته مي شود احتمالا تا چند ماه آينده يك نوع كاپوچينو خاص خود را نيز به نام “گرومپيچينو” وارد بازار خواهد كرد و احتمال فروش بالاي آن وجود دارد

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۰۳:۱۳ توسط:sana موضوع:

قدم زدن خرس قطبي در خيابان هاي لندن (عكس)مردم لندن روز گذشته در خيابان يك خرس قطبي ديدند؛ البته، اين حيوان بزرگ كه آزادانه در خيابانها قدم ميزد، يك حيوان واقعي نبود، بلكه يكي از لوازم ويژه فيلم جديد تلويزيون اسكاي آتلانتيك بريتانيا «فورتيتود» بود كه براي تبليغ اين فيلم، وارد زندگي لندنيها شده است.اين خرس به دست يك تيم تخصصي ساخته شده و گردش آن در خيابانهاي لندن نيز زير نظر موسسه تخصصي معروف «وار هورث» انجام گرفت.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۰۳:۰۳ توسط:sana موضوع:

ازدواج دختر جوان براي درمان سرطان برادرش (عكس)
در مورخه 24 ژانويه ايستگاه قطار كانمينگ شاهد حضور دختر جوان 24 ساله اي بود كه با پوشيدن لباس سفيد عروسي در ميان سيل جمعيت به دنبال فردي مي گشت كه حاضر باشد در ازاي پرداخت هزينه درمان برادرش با او ازدواج نمايد.

خانم هوانگ شيجو اهل زيجين از توابع ايالت گوئيزو چين با درد دست داشتن پلاكارد سعي داشت هر طور شده هزينه درمان برادر سرطاني خود را جور نمايد.به همين خاطر با پوشيدن لباس عروسي در ايستگاه قطار حاضر شد..در ميان بهت و حيرت شهروندان روي پلاكارد نوشته شده بود حاضر است هر كسي كه بتواند هزينه درمان برادرش را بپردازد با او در همان لحظه روانه محضر شده و عقد نمايند.

خانم هوانگ مي گويد قبلا با تلاش بسيار توانسته 300 هزار يوان قرض بگيرد و هزينه پيوند استخوان برادرش نمايد.اما مشكل بوجود مي ايد و تصلب بافتها رخ مي دهد.وي مي افزايد هم اكنون پزشكان 300 هزار يوان ديگر جهت درمان برادرش درخواست نموده اند اما خانواده قادر به تامين هزينه نيست.همين خاطر خانم با ظاهر شدن در مكان عمومي سعي دارد به هر وسيله شده فردي را بيابد كه هزينه را متقبل شود.وي مي گويد افرادي كه حاضرند در اين امر همكاري نمايند مي توانند به بيمارستان Kunming People’s Liberation Army General Hospital مراجعه نمايند.وي در پايان مي افزايد نام برادرش هوانگ شيجائو است و نام دكترش لي يو مي باشد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۰۲:۵۳ توسط:sana موضوع:

دختر معلولي كه با يك پا رمان مي نويسد (عكس)
قطعا مي دانيد تايپ كردن با يك دست مي تواند بسيار كار سخت و دردآوري باشد. حالا تصور كنيد كه كسي بخواهد يك مطلب را با يك پا تايپ نمايد و اين مي تواند كابوس هر تايپيستي باشد.“هو هوي يوان” دختر 21 ساله است كه از بدو تولد با يك بيماري بسيار سخت دست و پنجه نرم مي كند.تمام بدن وي تقريبا فلج است و تنها مي تواند پاي چپش وسرش را تكان دهد و حركات محدودي در بدن داشته باشد.


وي با اين وضعيت كه بسيار سخت است تصميم گرفت تا يك رمان تخيلي را بنويسد و تايپ كند. او به مدرسه نرفته است اما با كمك مادرش مي تواند بخواند و بنويسد و حالا تايپ كردن با پايش را نيز آموخته است.وي رمان خودش را آغاز كرده و چند فصلي از آن را نوشته است.در تمام اين مدت او تنها با پاي چپش اين رمان را تايپ مي كند و اين نشان از كوشش و تلاش او دارد. “هو” خودش را نابغه نمي داند اما خودش را فردي با تمركز بسيار مي پندارد.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۰۲:۴۲ توسط:sana موضوع:

عشق شده هوس

نرسيده از راه ميان و ميگن چرا ميگي عشق شده هوس
عشقهمون عشقه هوس نيست
نه عزيزم عشق ديگه عشق نيست ...حرفه دروغه
..خـــــــــــــــــــــــ ــــــــــيانته...!!
طرف با كلي ابراز احساسات با همون
دوســـــــــــــــتت دارم ها
معشوقشو هوايي ميكنه ..هه. يـــــــــــادته..!!
اره همون حرفاي كه هممون يه روزي
شنيديم همون دروغارو ميگم
اره مياد جلو و مختو ميزنه با هر ترفندي..!!
اگه طرف مث خودش بي احساس و گرگ
باشه خيالي نيس به درك
اما اگه دل و وجودشو درگير عشقت كرده
لعنتي چجور تو چشاش
نگاه ميكني و عشق نافرجام پوچتو فرياد ميزني
مياد جلو .........تو اوج رابطه ..همون موقع
كه دوريش عذابت ميده
دلت زود به زود واسش تنگ ميشه
از روي عشق زيادي بهش غر ميزني
ميگه ديوونم كردي........دست از سرم بردار..
اره بوي اونو حس ميكني
يه تازه وارد ..بوي خيانت بوي رفتن..
اره ميگه هر جور راحتي..
بـــــــــــــــــــــاي.. !!!
اين بدترين نوع جمله تو عشق و عاشقيه..
نگو لعنتي نگو
قبلنا يكي بهت ميگفت دوست دارم بعدش از اوج احساس
قلبت ميلرزيد حس خوبي بود اما الان بعد دوست دارم
تخت زير پا ميلرزه........!!!
عزيزم اينا اسمش عشق نيست
اينا ارضاي احساسات پوچ و زود گذريه
كه دل بعضي ادما رو بازي ميده
پس بهم حق بدين بگم عشـــــــــق شده هـــــــــــوس
اين روزا گرگ نباشي و دروغ و خيانت تو چشات موج نزنه
به درد نميخوري كارت پيش نميره..!!
عشق پاك و ناب و خالص بود مث بارون
ولي عشق الان يعني " ع " :عوق زدن خاطرات و ارزوهاي
اون دوستت دارم هاي واهي..
" ش " :شهوت خالص تو اوج خيانت و دروغ..
" ق " قساوت قلباي سياه و سرد امروزيه..
عــــــــــــــــــــــــ ــــــــشق شـــــــــــــده هـــــــــــــــــوس..!!

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۰۲:۳۱ توسط:sana موضوع:

يادش بخير قديما….

خاطرات جالب از زمان قديم (دهه شصت)
شبا بيشتر از ساعت ۱۲ تلويزيون برنامه نداشت سر ساعت
۱۲ سرود ملي و پخش مي كرد و قطع مي شد…. سر زد از افق…مهر خاوران !
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ يادش بخير قديما ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
اين تبليغ رو يادتونه؟
به به هوا آبيه آبيه آفتابيه
ماشينه قلابيه نه بابا بنزين نداره خاليه
يه پمپ بنزين اونجاست بنزين واسش مهياست …
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ يادش بخير قديما ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
يادش بخير قديما:
بازي پي پي پينوكيو
بازي هركي شكلك دراره شكل عروسك دراره 1 2 3
بازي چام چام
بازي سلام سلام خاله بزغاله
آتاري دستي كه هركدوم 4 تا ازش داشتيم
واكمنايي كه از مشهد ميخريديم(آخ چه پزي باهاش ميداديم)
واي خدا چه خوب بوديم اونوقتا.چه مهربون و بي آلايش
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ يادش بخير قديما ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
يادش بخير :
من كارم ، من كارم ، بازو و نيرو دارم ، هر چيزي رو ميسازم ، از تنبلي بيزارم ، از تنبلي بيزارم …
بعد اون يكي ميگفت : اسم من ، انديشه ه ه ه ه ه ، به كار ميگم هميشه ، بي كار و بي انديشه، چيزي درست نميشه ، چيزي درست نميشه!!!
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ يادش بخير قديما ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
كيا يادشونه وقتايي كه معلم مي خواست سوال بپرسه پاك كنمونو مينداختيم زير ميز كه بريم بياريمش و تو تيررس نگاه معلم نباشيم ؟
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ يادش بخير قديما ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
يادتونه قديما موقع پخش فوتبال ميگفتن “كساني كه تلويزيون سياه سفيد دارن بازيكناي مثلا پرسپوليس رو به رنگ تيره ميبينن” ؟؟؟
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ يادش بخير قديما ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
مامانم كه شيشه پاك كن مي خريد ، لحظه شماري مي كردم تا اون ماده داخلش تمومه بشه بعد توش آب پر كنم بازي كنم …
اين بلندمدت ترين برنامه ريزي بود كه تو بچگي انجام ميدادم !!!
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ يادش بخير قديما ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
“بي سرو صدا ، وسايلتونو جمع كنين با صف بيايد بريد تو حياط ؛ معلمتون نيومده”
يكي از ناگهاني ترين و سورپرايز كننده ترين جملات دوران مدرسه…
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ يادش بخير قديما ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
يادش بخير: دبستان كه بوديم وقتي معلممون ميگفت “يه خودكار بديد به من” ؛ زير دست و پا همديگه رو له و لورده ميكرديم تا زودتر برسيم و معلم خودكار ما رو بگيره …
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ يادش بخير قديما ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
يادش بخير: بچه كه بوديم وقتي ميبردنمون پارك، ميرفتيم مثل مظلوما مي چسبيديم به ميله ي كنار تاب، همچين ملتمسانه به اونيكه سوار تاب بود نگاه ميكرديم، كه دلش بسوزه پياده شه ما سوار شيم، بعدش كه نوبت خودمون ميشد، ديگه عمرا پياده مي شديم
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ يادش بخير قديما ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
يادش بخير: اون قديما هر روزي كه ورزش داشتيم با لباس ورزشي مي رفتيم مدرسه… احساس پادشاهي مي كرديم كه ما امروز ورزش داريم، دلتون بسوزه
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ يادش بخير قديما ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
يادش بخير: يه زماني به دوستمون كه ميرسيديم دستمون رو دراز ميكرديم كه مثلا ميخوايم دست بديم، بعد اون واقعا دستش رو دراز ميكرد كه دست بده، بعد ما يهو بصورت ضربتي دستمون رو پس ميكشيديم و ميگفتيم: يه بچه ي اين قدي نديدي؟؟ (قد بچه رو با دست نشون ميداديم) و بعد كركر ميخنديديم كه كنفش كرديم
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ يادش بخير قديما ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
يادش بخير: تو كلاس وقتي درس تموم ميشد و وقت اضافه ميآورديم، تا زنگ بخوره اين بازي رو ميكرديم كه يكي از كلاس ميرفت بيرون، بعد بچه هاي تو كلاس يك چيزي رو انتخاب ميكردند، اونكه وارد ميشد، هرچقدر كه به اون چيز نزديك تر ميشد، محكمتر رو ميز ميكوبيديم
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ يادش بخير قديما ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
يادش بخير قديما به جاي بخوانيم بنويسيم
كتاب فارسي بود كه هر سال يه گل بهش اضافه ميشد

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۰۲:۲۰ توسط:sana موضوع:

چت باکس


صفحات وبلاگ

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ]

RSS

POWERED BY
sitearia.ir

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبچت رومطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / لوله PVC / اتوبار / اجاره جرثقیل