بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

درخت روز تولد شما چيست ؟


شخصيت شما بر اساس روز تولد (نسبتا" جديد)


1 فروردين تا 10 فروردين - درخت زبان گنجشك (حساسيت)
سرشار از جذابيت، با نشاط و سرزنده است و دوست دارد توجه ديگران را به خود جلب كند. عاشق زندگي، فعاليت و حتي پيچيدگي ها است. مستقل، خوش سليقه، پراحساس، يار و هم صحبتي خوب است. كسي كه تمايل به عفو و گذشت ندارد.
11 فروردين تا 20 فروردين - درخت افرا (استقلال فكري)
فردي معمولي نيست و سرشار از تصور و خلاقيت و ابتكار، خجالتي و تودار، بلندپرواز و مغرور است. متكي به نفس، به دنبال تجارب جديد و گاهي عصبي است اما حافظه و ذهني قوي دارد و به آساني ياد مي گيرد و هميشه مي خواهد اثري خوب روي ديگران داشته باشد.
21 فروردين تا 31 فروردين - درخت گردو (اشتياق و شور)
نجيب و با ديد وسيع نسبت به جهان، خودجوش و بلندپروازي او نامحدود است. فردي غيرقابل انعطاف، شريكي استثنائي اما بدقلق است. هميشه مورد علاقه نيست اما اغلب تمجيد و تحسين مي شود. مدير و باهوش، بسيار پر حرارت اما گاهي اوقات مغرور است.
1 ارديبهشت تا 14 ارديبهشت - درخت سپيدار (ترديد و عدم ثبات)
جذاب به نظرمي آيد. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالايي ندارد. در مواقع لزوم بسيار شجاع است و به مهرباني و جوي خوشايند نياز دارد. بسيار مشكل پسند و غالباً تنها است و طبعي هنرمندانه دارد. هماهنگ كننده خوبي است و به فلسفه علاقمند است. در هر موقعيتي قابل اعتماد است و به طور جدي در امور مشاركت دارد.
14 ارديبهشت تا 24 ارديبهشت - درخت شاه بلوط (درستكاري)
هيكل و اندامي خارق العاده، پرابهت، حس عدالت خواهي بالا، يك طراح و سياستمدار است. به راحتي آزرده خاطر مي شود. بسيار حساس، كوشا، گاهي اوقات برتر از ديگران عمل مي كند و گاهي در ارتباطات خود با سايرين سوء تفاهم برايش بوجود مي آيد. خانواده مدار و از لحاظ فيزيكي روي فرم است.
25 ارديبهشت تا 3 خرداد - درخت ون (بلندپروازي)
فوق العاده جذاب، پرانرژي، خودجوش و پر مسئوليت است.انتقاد را دوست ندارد. جاه طلب، بلند پرواز، باهوش، مستعد و قابل اطمينان است. به پول اهميت مي دهد. خواستار توجه از سوي ديگران است و به پشتوانه و حمايت احساسي نياز دارد.
4 خرداد تا 13 خرداد - درخت ممرز (خوش سليقگي)
زيباست و به اوضاع و احوال و ظاهر خود توجه دارد. خوش سليقه و فداكار است وزندگي را تا جايي كه ممكن باشد راحت مي گيرد. زندگي را به سوي منطق و انضباط سوق مي دهد. به دنبال مهرباني و تقدير از دوستان است. تصميم گيري براي او سخت است و فردي بسيار قابل اعتماد به شمار مي رود.
14خرداد تا 23 خرداد - درخت انجير (حساسيت)
فردي مستقل، درستكار، با وفا كه از ضد و نقيض گويي و بحث متنفر است. زندگي و دوستانش را دوست دارد. از بچه ها و حيوانات لذت ميبرد. اجتماعي و شوخ طبع است و دوست دارد كه بعد از ساعت هاي طولاني كار سخت استراحت كند و از استعداد هنري و هوش بالايي برخوردار است.
24 خرداد تا 4 تير - درخت سيب (عشق)
فردي آرام، گاهي اوقات خجالتي، بسيار جذاب و دلربا با رفتاري مناسب و سنجيده، ماجراجو و بي باك، حساس و ... دوست دارد كه ديگران را دوست داشته باشد و سايرين هم او را دوست داشته باشند. با وفا، حساس و بسيار بخشنده و با استعداد. عاشق بچه ها است.
5 تير تا 15 تير - درخت صنوبر (رمز و راز )
فوق العاده با سليقه است و نمي تواند تنش و فشار عصبي را تحمل كند. زيبايي را دوست دارد. گاهي افسرده مي شود. سرسخت و لجباز است و به همان نسبت كه دوست دارد نزديكان خود را حمايت و مراقبت كند با افراد غريبه هم به همان شكل رفتار ميكند. نسبتاً كم ادعا، سخت كوش، با استعداد، فداكار، دور از خودپسندي و فردي كه دوستان زيادي دارد و بسيار قابل اعتماد است.
16 تير تا 25 تير - درخت نارون (بزرگواري)
قيافه و ظاهري خوب دارد و در پوشيدن لباس خوش سليقه است. تقاضا و خواسته هاي او در حد اعتدال است. كم ادعا است و اشتباهات را فراموش نمي كند. با نشاط و سرزنده است و دوست دارد راهنمايي بشود اما نه اينكه از ديگران اطاعت كند. شريكي درستكار و با وفا و دوست دارد براي سايرين تصميم بگيرد. بزرگوار و نجيب، سخاوتمند و شوخ طبع و فردي كارآمد است.
26 تير تا 4 مرداد - درخت سرو (اعتماد به نفس)
فردي با توان و قدرت فوق العاده، كسي كه مي داند چطور خود را با شرايط مختلف در زندگي وفق بدهد.هدياي غير منتظره را دوست دارد و از سلامتي بدني برخوردار است. خجالتي نيست و اعتماد به نفس دارد. سخنراني برجسته، فردي مصمم و با اراده، كمي عجول و بي طاقت و دوست دارد كه ديگران را تحت تأثير قرار بدهد. با استعداد، سخت كوش و اغلب خوش بين است و قادر است سريع تصميم بگيرد.
5 مرداد تا 13 مرداد - درخت سپيدار (ترديد و عدم ثبات)
جذاب به نظرمي آيد. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالايي ندارد. در مواقع لزوم بسيار شجاع است و به مهرباني و جوي خوشايند نياز دارد. بسيار مشكل پسند و غالباً تنها است و طبعي هنرمندانه دارد. هماهنگ كننده خوبي است و به فلسفه علاقمند است. در هر موقعيتي قابل اعتماد است و به طور جدي در امور مشاركت دارد.
14 مرداد تا 23 مرداد - درخت سدر (وفاداري)
فردي قوي، عضلاني، انعطاف پذير، كسي كه آنچه زندگي به اجبار به او مي دهد مي پذيرد و اما لزوماً آن را دوست ندارد. سعي مي كند ساده و خوش بين باشد.دوست دارد از نظر مالي مستقل عمل كند. مهربان و عاطفي، از تنهائي متنفر، با وفا و گاهي اوقات هم به زودي عصباني مي شود. با احتياط، تحصيل علم و دانش و كمك به ديگران را دوست دارد.
24 مرداد تا 2 شهريور - درخت كاج (صلح و آشتي)
عاشق مصاحبت و شركت در گفتگوهايي است كه به توافق منجر بشود. بايد در زندگي آرامش داشته باشد. عاشق كمك كردن به ديگران است و تخيلي پويا دارد. دوست دارد شعر بسازد و به مد علاقه ندارد. هميشه ملاحظه ديگران را مي كند. با همه خيلي دوستانه رفتار مي كند. احساسات لطيفي دارد و به عاطفه و اطمينان خاطر نياز دارد.
3 شهريور تا 12 شهريور - درخت بيد مجنون (اندوه)
فردي كه دوست دارد از فشارهاي روحي دور باشد. زندگي خانوادگي را دوست دارد و سرشار از اميد و رؤيا است. جذاب، بسيارمهربان، عاشق زيبايي، با استعداد زياد در موسيقي، عاشق سفر به نقاط غيرمعمول، خستگي ناپذير، غيرقابل پيش بيني، درستكار و فردي كه مي تواند تحت تأثير قرار بگيرد اما نه هنگامي كه در تنگنا باشد. حس ششم خوبي دارد و عاشق خنداندن ديگران است.
113 شهريور تا 22 شهريور - درخت ليمو ترش (شك و ترديد)
با هوش و سخت كوش است و آنچه را زندگي به او مي دهد مي پذيرد. البته بعد از آنكه سعي مي كند شرايط بد را به خوب تغيير بدهد. از فشارهاي عصبي نفرت دارد. از مسافرت و تعطيلات كوتاه لذت ميبرد. ممكن است خشن به نظر بيايد اما واقعاً روحي لطيف دارد. هميشه آماده جانفشاني براي افراد خانواده و دوستان است. بسيار بااستعداد است اما براي استفاده و بهره بردن از آنها بايد زمان پيدا كند. خصلت رهبري بالايي دارد و فوق العاده وفادار است.
23 شهريور - درخت زيتون (عقل)

عاشق مهرباني و رأفت، منطقي و متعادل است و از خشونت دوري مي كند. بردبار و شكيبا، با نشاط و سرزنده، آرام و عادل است و قلبي رئوف و مهربان دارد. از هرگونه بخل و حسادت دوري مي كند. عاشق مطالعه است و از معاشرت با افراد آگاه و فرهيخته لذت مي برد.
24 شهريور تا 3 مهر - درخت فندق (خارق العادگي)
جذاب و گيرا، شوخ طبع، بسيار فهميده و فردي كه مي داند چطور روي ديگران تأثير ماندگار داشته باشد. در امور اجتماعي فعال، مردمي و اغلب اوقات دمدمي مزاج، درستكار، كمال گرا و در رعايت عدل و انصاف قاضي خوبي است .
4 مهر تا 13 مهر - درخت زبان گنجشك (حساسيت)
سرشار از جذابيت، با نشاط و سرزنده است و دوست دارد توجه ديگران را به خود جلب كند. عاشق زندگي، فعاليت و حتي پيچيدگي ها است. مستقل، خوش سليقه، پراحساس،يار و هم صحبتي خوب است. كسي كه تمايل به عفو و گذشت ندارد.
14 مهر تا 23 مهر - درخت افرا (استقلال فكري)
فردي معمولي نيست و سرشار از تصور و خلاقيت و ابتكار، خجالتي و تودار، بلندپرواز و مغرور است. متكي به نفس، به دنبال تجارب جديد و گاهي عصبي است اما حافظه و ذهني قوي دارد و به آساني ياد مي گيرد و هميشه ميخواهد اثري خوب روي ديگران داشته باشد.
24 مهر تا 11 آبان - درخت گردو (اشتياق و شور)
نجيب و با ديد وسيع نسبت به جهان، خودجوش و بلندپروازي او نامحدود است. فردي غيرقابل انعطاف، شريكي استثنائي اما بدقلق است. هميشه مورد علاقه ديگران نيست اما اغلب تمجيد و تحسين مي شود. مدير و باهوش، بسيار پر حرارت اما گاهي اوقات مغرور است.
12 آبان تا 21 آبان - درخت شاه بلوط (درستكاري)
هيكل و اندامي خارق العاده، پرابهت، حس عدالت خواهي بالا، يك طراح و سياستمدار است. به راحتي آزرده خاطر مي شود. بسيار حساس، كوشا، گاهي اوقات برتر از ديگران عمل مي كند و گاهي در ارتباطات خود با سايرين سوء تفاهم برايش بوجود مي آيد. خانواده مدار و از لحاظ فيزيكي روي فرم است.
22 آبان تا 1 آذر - درخت ون (بلند پروازي)
فوق العاده جذاب، پرانرژي، خودجوش و پر مسئوليت است.انتقاد را دوست ندارد. جاه طلب، بلند پرواز، باهوش، مستعد و قابل اطمينان است. به پول اهيمت مي دهد. خواستار توجه از سوي ديگران است و به پشتوانه و حمايت احساسي نياز دارد.
2 آذر تا 11 آذر - درخت ممرز (خوش سليقگي)
زيباست و به اوضاع و احوال و ظاهر خود توجه دارد. خوش سليقه و فداكار است وزندگي را تا جايي كه ممكن باشد راحت مي گيرد. زندگي را به سوي منطق و انضباط سوق مي دهد. به دنبال مهرباني و تقدير از دوستان است. تصميم گيري براي او سخت است و فردي بسيار قابل اعتماد به شمار مي رود.
12 آذر تا 21 آذر - درخت انجير (حساسيت)
فردي مستقل، درستكار، با وفا كه از ضد و نقيض گويي و بحث متنفر است. زندگي و دوستانش را دوست دارد. از بچه ها و حيوانات لذت ميبرد. اجتماعي و شوخ طبع است و دوست دارد كه بعد از ساعت هاي طولاني كار سخت استراحت كند و از استعداد هنري و هوش بالايي برخوردار است.
22 آذر تا 1 دي - درخت راش (خلاقيت)
فردي با سليقه،كسي كه به ظاهر خودش اهميت زيادي مي دهد. يك برنامه ريز خوب براي زندگي و كار و مسائل اقتصادي، فردي كه بدون لزوم بي گدار به آب نميزند. منطقي و مونس و ياري بي نظير در زندگي به شمار مي رويد.
2 دي تا 11 دي - درخت صنوبر (رمز و راز)
فوق العاده با سليقه است و نمي تواند تنش و فشار عصبي را تحمل كند. زيبايي را دوست دارد. گاهي افسرده مي شود. سرسخت و لجباز است و به همان نسبت كه دوست دارد نزديكان خود را حمايت و مراقبت كند با افراد غريبه هم به همان شكل رفتار ميكند. نسبتاً كم ادعا، سخت كوش، با استعداد، فداكار، دور از خودپسندي و فردي كه دوستان زيادي دارد و بسيار قابل اعتماد است.
12 دي تا 24 دي - درخت نارون (بزرگواري)
قيافه و ظاهري خوب دارد و در پوشيدن لباس خوش سليقه است. تقاضا و خواسته هاي او در حد اعتدال است. كم ادعا است و اشتباهات را فراموش نمي كند. با نشاط و سرزنده است و دوست دارد راهنمايي بشود اما نه اينكه از ديگران اطاعت كند. شريكي درستكار و با وفا و دوست دارد براي سايرين تصميم بگيرد. بزرگوار و نجيب، سخاوتمند و شوخ طبع و فردي كارآمد است.
25 دي تا 3 بهمن - درخت سرو (اعتماد به نفس)
فردي با توان و قدرت فوق العاده، كسي كه مي داند چطور خود را با شرايط مختلف در زندگي وفق بدهد. هداياي غير منتظره را دوست دارد و از سلامتي بدني برخوردار است. خجالتي نيست و اعتماد به نفس دارد. سخنراني برجسته، فردي مصمم و با اراده، كمي عجول و بي طاقت و دوست دارد كه ديگران را تحت تأثير قرار بدهد. با استعداد، سخت كوش و اغلب خوش بين است و قادر است سريع تصميم بگيرد.
4 بهمن تا 8 بهمن - درخت سپيدار (ترديد و عدم ثبات)
جذاب به نظرمي آيد. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالايي ندارد. در مواقع لزوم بسيار شجاع است و به مهرباني و جوي خوشايند نياز دارد. بسيار مشكل پسند و غالباً تنها است و طبعي هنرمندانه دارد. هماهنگ كننده خوبي است و به فلسفه علاقمند است. در هر موقعيتي قابل اعتماد است و به طور جدي در امور مشاركت دارد.
9 بهمن تا 18 بهمن - درخت سدر (وفاداري)
فردي قوي، عضلاني، انعطاف پذير، كسي كه آنچه زندگي به اجبار به او مي دهد مي پذيرد و اما لزوماً آن را دوست ندارد. سعي مي كند ساده و خوش بين باشد. دوست دارد از نظر مالي مستقل عمل كند. مهربان و عاطفي، از تنهائي متنفر، با وفا و گاهي اوقات هم به زودي عصباني مي شود. با احتياط، تحصيل علم و دانش و كمك به ديگران را دوست دارد.
19 بهمن تا 30 بهمن - درخت كاج (صلح و آشتي)
عاشق مصاحبت و شركت در گفتگوهايي است كه به توافق منجر بشود. بايد در زندگي آرامش داشته باشد. عاشق كمك كردن به ديگران است و تخيلي پويا دارد. دوست دارد شعر بسازد و به مد علاقه ندارد. هميشه ملاحظه ديگران را مي كند. با همه خيلي دوستانه رفتار مي كند. احساسات لطيفي دارد و به عاطفه و اطمينان خاطر نياز دارد.
1 اسفند تا 10 اسفند - درخت بيد مجنون (اندوه)
فردي كه دوست دارد از فشارهاي روحي دور باشد. زندگي خانوادگي را دوست دارد و سرشار از اميد و رؤيا است. جذاب، بسيارمهربان، عاشق زيبايي، با استعداد زياد در موسيقي، عاشق سفر به نقاط غيرمعمول، خستگي ناپذير، غيرقابل پيش بيني، درستكار و فردي كه مي تواند تحت تأثير قرار بگيرد اما نه هنگامي كه در تنگنا باشد. حس ششم خوبي دارد و عاشق خنداندن ديگران است.
11 اسفند تا 21 اسفند - درخت ليمو ترش (شك و ترديد)
با هوش و سخت كوش است و آنچه را كه زندگي به او مي دهد مي پذيرد. البته بعد از آنكه سعي مي كند شرايط بد را به خوب تغيير بدهد. از فشارهاي عصبي نفرت دارد. از مسافرت و تعطيلات كوتاه لذت ميبرد. ممكن است خشن به نظر بيايد اما واقعاً روحي لطيف دارد. هميشه آماده جانفشاني براي افراد خانواده و دوستان است. بسيار بااستعداد است اما براي استفاده و بهره بردن از آنها بايد زمان پيدا كند. خصلت رهبري بالايي دارد و فوق العاده وفادار است.
22 اسفند تا 30 اسفند - درخت فندق (خارق العادگي)
جذاب و گيرا، شوخ طبع، بسيار فهميده و فردي كه مي داند چطور روي ديگران تأثير ماندگار داشته باشد. در امور اجتماعي، فعال، مردمي و اغلب اوقات دمدمي مزاج، درستكار، كمال گرا و در رعايت عدل و انصاف قاضي خوبي است

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۳۵:۲۱ توسط:sana موضوع:

اينجا ايران است. سرزمين خنده و شادي !برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۳۴:۵۹ توسط:sana موضوع:

قوانين مورفي....

قوانين مورفي را ياد بگيريد ولي استفاده نكنيد!
*وقتي جوراب پاته، حتما دمپايي دستشويي خيسه!

*اگه سال تا سال يه قرون تو جيبت نباشه مامان و بابات نمي فهمند، كافي يه نخ سيگار تو جيبت باشه همه ميفهمن!

*موقع فوتبال نگاه كردن هشتاد دقيقه ميشيني چش تو چش تلويزيون هيچ اتفاقي نمي افته، يه دقيقه ميري دستشويي، مياي ميبيني بازي 2-2 تموم شده!

*هرچقدر هم دليل منطقي واسه خريد يه چيز داشته باشي، هميشه يكي اون نزديكي ها هست كه بگه سرت كلاه گذاشتن عجيب!


*وقتي پياده باشي تاكسي گيرت نمي آد، اما وقتي با ماشين باشي توي ترافيكي از تاكسي ها گير مي كني.

*هروقت گرسنه مياي خونه، اون شب اتفاقي غذا ندارين. اما يه شب كه بيرون غذا مي خوري وقتي مياي خونه مي بيني غذاي مورد علاقت رو درست كردن.

*تو يه ظرف آجيل اولين چيزي كه مي خوري يه بادوم تلخه.

*موقع درس خوندن پرزهاي موكت هم واسه آدم جذاب مي شه. دوست داري ساعت ها بشيني بهشون نگاه كني.

*سر جلسه به دوستت كه هيچي نخونده كل سوال ها رو برسوني و برگه هاتون با هم مو نزنه، نمره اون بيشتر مي شه. اين از قوانين ثابت مورفي هستش، شك نكن!

*اگه يك بار سر كلاس نري و استاد بگه جلسه بعد امتحانه، هيشكي بهت خبر نميده! اما امان از اون روزي كه يكي از اساتيد حذف كنه، شونصد نفر يادت مي افتن و باباي گوشيت رو در ميارن از بس مسيج ميدن كه فلاني، استاد گفت حذفي!


*براي موفق شدن تنها يك راه وجود دارد، اما براي شكست خوردن راه هاي زياد.

*اگه يه ماشين صفر بخري، هرچقدر هم مواظبش باشي و سعي كني جاي مطمئني پاركش كني، بازم خط روش مي افته، ولي ماشين كهنه داغونت رو بزار وسط اتوبان كرج، شب بيا سالم برش دار.

*يه وقت هايي كه خيلي عجله داري اگه لاستيك هواپيما هم زير ماشين انداخته باشي، مياي مي بيني 2تاش پنچره!

*دقيقا همون روزي كه 5 دقيقه ديرتر بيدار شدي تمام وسايلت مفقود ميشن!

*دقيقا وقتي جفت دستات تا آرنج گريسي يا گلي هستش، چشمت خارش مي گيره!

*اگر يك تاريخ براي شما خيلي مهمه، 10 روز قبل از اون يادتونه و دقيقا همون روز يادتون ميره. 355 روز بعدش هم داريد حرص از يادرفتنش رو مي خوريد. اين قضيه فقط تا وقتي كه اون تاريخ مهمه ادامه داره و بعدش برعكس ميشه.

*اگر شما از يك صف به صف ديگري رفتيد، سرعت صف قبلي بيشتر از صف فعلي خواهد شد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۳۴:۴۸ توسط:sana موضوع:

موجودي ناشناخته در پاكت بستني

به تصوير زير دقت كرده، آرامش خود را حفظ كنيد و با كمال خونسردي به سوالات زير پاسخ دهيد:حدس بزنيد اين موجود ناشناخته كه از پاكت بستني خارج شده چيست؟
الف) نسل جهش يافته پاندا
ب)وقتي پاندا كودك بود
ج)پسر عموي "ميكي موس" پاندا
د)مردي كه دندان درد داشته و لپش باد كرده است

شباهت بين تصوير سمت راست و چپ چيست؟(ذكر يك نمونه كافي است)

الف)داشتن دماغ
ب)داشتن كاكائو
ج)بستني
د)چوب بستني

پاندا اصولا چه موجودي است؟

الف)بزرگي‌هاي ميكي موس است
ب)موجدي يك سر و دو گوش است كه يك دماغ هم دارد
ج)هيچكدام
د)همه موارد

عكس روي پاكت بستني نشانه چيست؟

الف)نكته انحرافي براي رد گم كردن است
ب)تست هوش است
ج)رو كم كني است
د)تصويري خيالي است

با توجه به اين كه هنور نسبت اين موجود با پاندا شناخته نشده و بر همگان روشن نيست لذا به محض اعلام نتايج كارشناسي به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد
.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۳۴:۳۷ توسط:sana موضوع:

فقط واقعيتها

فقط واقعيتها

يادتونه سر كلاس تخته پاك كن رو خيس مي كرديم مي كشيديم رو تخته فكر مي كرديم خيلي تميز شد بعد كه تخته خشك مي شد مي ديدم چه گندي زديم…! الان همين حس رو نسبت به زندگي دارم۲- دوس دارم يه روز آنقد پولدار بشم كه وقتي راني مي خورم؛ اون تيكه آخر آناناس كه ته قوطي گير مي كنه واسم مهم نباشه!
۳- بعضي آدما آنچنان گنج هاي بي بديلي هستن كه بايد حتما دفنشون كني!
۴- اگه سال تا سال يه قرون تو جيبت نباشه مامان و بابات نمي فهمند، كافيه يه نخ سيگار تو جيبت باشه همه عالم مي فهمن!
۵- موقع فوتبال نگاه كردن ۸۰ دقيقه مي نشيني چش تو چش تلويزيون هيچ اتفاقي نمي افته، يه دقيقه ميري دستشويي، مياي مي بيني بازي دو دو تموم شده.
۶- موقع درس خوندن پرزهاي موكت هم واسه آدم جذاب مي شه، دوست داري ساعت ها بشيني بهشون نگاه كني.
۷- ديدن يه سوسك توي اتاق خواب درواقع مساله خاصي نيست، مساله خاص از اونجا شروع مي شه كه: سوسكه ناپديد مي شه
۸- دوغ قبول!

شير كاكائو قبول!

آبميوه پاكتي قبول!

اصلا نوشابه هم قبول!

آب معدني رو ديگه برا چي تكون ميدي؟

همش همونه !
۹- نمي دونم چه حكمتيه، اينا كه ميرن بدنسازي اصرار دارن كه اصلا سردشون نمي شه!
۱۰- ايندر كه ما لگد به بخت خودمون زديم بروسلي به حريفاش نزد.
۱۱- سر جلسه امتحان نشستي هرچي تو كلته رو برگه خالي مي كني آخرش نصف صفحه هم پر نمي شه بعد يه نفر بلند مي شه مي گه آقا يه برگه ديگه بدين جا ندارم. اون لحظه مي خواي صندلي رو از پهنا بكني تو حلقش!
۱۲- حالا چرا تخم مرغ گنديده بوي گلابي ميده؟
۱۳- روز زن نزديكه. خانوما هشيار باشين آقايون دعوا الكي راه نندازن همش سياسته. توطئه رو در نطفه خفه كنيد.
۱۴- امروز رفتم از دستگاه خودپرداز پول بگيرم مبلغ رو زدم ۵۰۰۰۰ تومان

يه ۱۰ هزار تومني داد!

سه تا پنج هزار تومني داد!

پنج تا دو هزار تومني داد! پونزده تا هزاري!

يه لحظه دلم واسه دستگاه سوخت، نزديك بود پولو برگردونم تو دستگاه !

طفلي خودشو كشت ۵۰ تومن منو جور كرد!
۱۵- نمونه سوال هاي رايج توي همه خونه ها:

اين تلويزيون بي صاحاب واسه كي روشنه؟

چي از جون اين يخچال بدبخت مي خواي؟

كي لامپ دستشويي رو روشن گذاشته؟

كي دمپايي دستشويي رو خيس كرده؟

اين موقع شب با كي حرف مي زني؟

چشمات در نيومد پاي اين كامپيوتر كوفتي؟

كي غذاي منو خورده؟
۱۶- شش ماه به دوستت مهربوني مي كني، خوبي باهاش، هر كاري ميگه مي كني كه بفهموني دوستش داري… دو روز كه اعصاب نداري، ميگه: حالا شناختمت
۱۷- اينقده بدم مياد وقتي دارم روي آهنگ مي خونم خواننده اشتباه ميخونه!دقت كردين!؟
۱۸- الان شما اگه همينطوري بيكار هم نشسته باشيد تو خونه، از نظر پدر و مادرتون، بچه همسايه يا بچه فاميل بهتر از شما بيكار مي شينه
۱۹- من هر روز، از خونه كه بيرون مي زنم رو يه كاغذ مي نويسم «امروز قراره بميرم» كه اگه احيانا مردم، بگن يارو چقد خفن بوده، مي دونسته!…
۲۰- دقت كردين اگه انگشتت با تبر قطع شه، دردش كمتره تا اينكه با كاغذ بريده بشه؟! دقت كردين؟

۲۱- دو ساعت پشت تلفن معطلي كه گوشي رو برداره، تا ميايي خميازه بكشي يارو ميگه الو! دقت كردين!؟
۲۲- وقتي جوراب پاته، حتما دمپايي دستشويي خيسه!
۲۳- باباي شما هم جلو تلويزيون خوابش مي بره بعد تا تلويزيونو خاموش مي كني بيدار مي شه ميگه چرا خاموشش كردي؟

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۳۴:۲۶ توسط:sana موضوع:

سال شمار ازدواج !


قبل از ازدواج :
عزيزم من بي تو ميميرم تو اين يك ساعتي كه نبودي براي من يك سال گذشت
ديگه خواهش ميكنم تركم نكن
دوران نامزدي :
اي تو محبوب ترين محبوبها اي زيبا ترين موهبت الهي اي ادامه حيات من نميدانم
اگر فردا تو نباشي من فرداي آن روز را خواهم ديد

دوران ازدواج : عزيزم شام داريم؟ يا بايد برم از همسايه خوبمان رستوران نويد
غذا بخرم ! لباسام هم كه نشستي اشكال نداره اتو شويي هم بايد نون بخوره


دوسال بعد از ازدواج :
خانوم من حوصله مهمونهاي شما رو ندارم يعني از خواهرت با اون شوهر مدعي اش
نفرت دارم من ميرم خونه مامانم شب هم نميام


پنج سال بعد از ازدواج :
ديگه از دست تو ديونه شدم اون از دست پختت كه همش شفته پلو ميپزي اين هم وضع خونه
زندگيمونه همش پاي تلفن ميشيني با ابجي جونت از مد لباس و كلاسهاي لاغري حرف ميزنيديگه طاقت ندارم


هشت سال بعداز ازدواج:

طلاق !!!!!!!!!!!!!…..برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۳۴:۱۴ توسط:sana موضوع:

بيا ببين تو درحد بچه هاي مهدكودكي؟


از بچه‌هاي كودكستان سوال هوش زير پرسيده شد:«اتوبوس شكل زير به كدام طرف حركت مي‌كند؟» به دقت به شكل نگاه كنيد.

جواب اين تست هوش را مي‌دانيد؟


تنها دو جواب وجود دارد: «چپ» يا «راست»درباره‌اش فكر كنيد ...هنوز نمي‌دانيد به كدام طرف حركت مي‌كند؟عيب نداره! ما به شما مي‌گوئيم.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.تمام بچه كودكستاني‌ها جوابشان اين بود: به طرف چپ.


وقتي از آن‌ها پرسيده شد: «چرا فكر مي‌كنيد كه اتوبوس به طرف چپ حركت مي‌كند؟»جواب همه‌شان اين بود: «چون درب اتوبوس ديده نمي‌شود.»خجالت كشيديد، مگه نه؟عيب نداره! ناراحت نباشيد.من خودم هم جوابش را نمي‌دونستم.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۳۴:۰۳ توسط:sana موضوع:

نوشتن متن با اشك چشم (عكس)

نوشتن متن با اشك چشم

رو آنتينگ چيني كه هم اكنون 56 سال سن دارد، مي‌تواند با آبي كه از چشمانش بيرون مي‌پاشد، روي يك كاغذ متني بنويسد يا يك طرح ساده را نقاشي كند.
او در ابتدا آب را از بيني خود بالا كشيده و آن را با فشار فراوان، مانند اسپري از چشمان خود بيرون مي‌پاشد. رو وقتي نه ساله بود، براي شنا به رودخانه رفت كه ناگهان دچار گرفتگي پا شده و در آب فرو رفت و آب زيادي خورد.


او پس از نجات يافتن، متوجه شد كه آب از چشم او خارج مي‌شود و از آنجا بود كه به توانايي خود پي برد. اما رو تا 20 سالگي اين توانايي را از همه پنهان مي‌كرد. او مي‌تواند آب را به فاصله سه متر بيرون بپاشد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۳۳:۵۲ توسط:sana موضوع:

آقا ما بد....شما خوب!!!(طنز)
اقا ما سيب زميني زير خاك ، شما سن سيشن مزمز
اقا ما بوي بد جوراب ، شما ادوكلن ۲۱۲
اقا ما سوختگي درجه ۳ . شما برنزه شكلاتي
اقا ما كوير لوت ، شما جنگل بلوط
اقا ما كارتون هادي هدي ، شما انيميشن بن ۱۰
اقا ما كته شما بيف استروگانف
اقا ما جرز لاي ديوار . شما پتروس فداكار
اقا ما فلافل . شما هات رويال برگر با پنير و قارچ
اقا ما بن كارگري . شما بن تخفيف ديزني لند
اقا ما قطاري كه ترمز بريده . شما ريز علي خواجوي
اقا ما پشم گوسفند شما پشم شيشه
اقا ما ” زوزه نكش ” شما ” نازه نفست ”
اقا ما تبهكار . شما طلبكار
اقا ما شير تو شير . شما شير غني شده
اقا ما سيم مفتول . شما وايرلس…

اقا ما دمپايي ابري . شما كفش هوشمند آديداس
اقا ما كتك خور فيلم فارسي هاي قديمي . شما نقش اول تايتانيك
اقا ما يارو . شما عاليجناب والا مقام
اقا ما پر از توهم و دروغ . شما سرشار از استعداد و نبوغ
اقا ما آب حوض . شما شير موز
اقا ما قابلمه . شما بلور پير كس
اقا ما حوض شكسته وسط باغچه . شما جكوزي وسط پنت هاوس
اقا ما توپ دو لايه . شما توپ فينال جام جهاني
اقا ما دستمال توالت . شما دستمال مرطوب كننده
اقا ما ته تلخ خيار . شما ماسك آناناس و آوو كادو با رايحه هلو


آقا ما نماز قضا شما صف اول نماز جمعه .

ما تو خونه همش جنگ و دعوا، شما همش تمدن همش گفتمان!!!

آقا ما تو گزينش شركت نفتيم شما بابات شده وزير نفت ..!
آقا ما عشق و عاشقى ، شما عقل و منطق . .
آقا ما فـــ شما فرحزاد !!


آقا ما بتمرگ شما بفرما!

آقا ما هي آره شما هي نه .
آقا ما شورش قبيله اي ، شما گفتگوي تمدن ها
آقا ما لكنت زبون، شما سخنگوي دولت
ما پوچ شما گل !
آقا ما بنال بينيم با….شما خواهش ميكنم بفرماييد
آقا ما چي كوفت ميكني….شما چي ميل داري عزيزم؟!
آقا ما فلافل شما مدير عامل پخش فراورده هاي گوشتي
آقا شما هفت شهر عشق را گشتي ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم
آقا ما مُخـمون تاب داره شما حيـاطـتون !
آقا ما مينيمم نسبي، شما ماكسيمم مطلق


آقا ما jasjoo شما GooGle

آقا اصلا ما ماي بي بي، شما ويبولتين

آقا ما افتاده، شما پاس كرده

آقا ما افت ولتاژ شما اينورتر

آقا ما گوشي چيني شما apple 4G

آقا ما بن شده شما ادمين

اصلا من بازي كن تو بازي ساز

آقا ما خط شما سهميگون

آقا ما يه نقطه توي فضا شما مبدا مختصات

آقا ما صدف آزادشهر شما صدف احمد آباد. تازه با سس اضافه

آقا ما ژيان استيشن شما بوگاتي وايرون

آقا ما شرك شما سفيد برفي با هفت كوتوله

آقا ما ايرانسل شما دائمي

شما ماهيچه ما اشكنه

آقا ما تلخينه شما شيرينه
آقا ما ۸۰۵۱ شما پنتيوم ۵
آقا ما tp-link شما linksys
آقا ما فرش شما عرش
آقا ما پشم شما ابريشم
آقا ما پنج كيلومتر تا بهشت شما ۲۴


آقا ما سيمبيان شما آندرويد

آقا ما nokia 3310 شما vertu

آقا ما آپارات شما يوتيوب
آقا ما كلوب شما فيسبوك


آقا ما جرقه شما بيگ بنگ
آقا ما سحابي شما كهكشان
آقا ما آهن ربا شما سياهچاله
آقا ما ارسطو شما انيشتين
آقا ما متر شما سال نوري
آقا ما ما نوزده ساله شما سيزده ميليارد ساله
آقا ما سفير اميد شما اتلانتيس
آقا ما منجم آماتور شما اختر فيزيك دان


آقا ما ريشو شما صاف و صوف

آقا ما سنگ پا شما روشور

آقا ما تلويزيون كمدي شما سه بعدي
آقا ما مورچه شما فيل
آقا ما موكت شما فرش ابريشمي
آقا ما هزارتومني شما ۱۰۰دلاري
آقا ما مارمولك شما تمساح
آقا ما جوجه اردك زشت شما باربي


آقا ما پفك حلقه اي شما لوله اي

اقا ما cd شما بلو ري

آقا ما….
آقا ماااا….
اصلا ميدوني؟ما…..
آقا ما جيش داريم.


اقا ما جامدادي شما جعبه ابزار

اقا ما نيوك شما جوملا

اقا ما وبلاگ شما وب سايت

آقا ما چوق لباسي شما توتال كر

آقا ما چرتكه شما الجبرا
آقا ما x=2 شما e=mc2


آقا ما Ie شما فايرفاكس

آقا ما ماشين حساب شما تبلت
آقا ما كامپيوتر خانگي شما ابر كامپيوتر محاسباتي
ما محاسبات پايه شما محاسبات ابري


آقا ما كلپسه شما سوسمار
آقا ما ظرف يكبار مصرف شما كريستال اصل ايتاليا
آقا ما پيام بازرگاني شما فيلم سينمايي
آقا ما اپسيلون شما بينهايت
آقا ما بستني ساده شما بستني مغزدار طلاب
آقا ما نون خشك شما شيشليك
آقا ما ميريم اغذيه شما برين پديده
آقا ما مستشار شما جهانگيرشاه دولو


آقا ما ورودي ۹۰ شما فارغ از تحصيل

اقا ما سرزمين موجهاي ابي شما پارك ساحلي افتاب

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۳۳:۴۱ توسط:sana موضوع:

اخبار 50 سال ديگه ايران

 
ارسال: #1

اخبار ايران در 50 سال ديگر
نقل قول: اخبار ايران در ۵۰ سال ديگر
ايران خودرو: هفتادو نهمين مدل پژو با نام پژو ايكس دي اماده عرضه به بازار است كه نسبت به مدل قبلي تحول زيادي داشته. طول انتن آن 10 سانتي متر افزايش داشته چراغ ترمز ان هم پررنگتر شده و فقط 45 ميليون تومان گران تر است


با مسدود شدن سايت قرآن دات كام تعداد سايتهايي كه هنوز **** نشده اند به سه عدد رسيد.

دولت موفق شد نرخ تورم را كاهش دهد وآن را از 63% به 62.5 درصد برساند.يكصد و شصت وسومين قطعنامه شوراي امنيت در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران به تصويب رسيد. در عين حال رئيس آژانس هسته اي اعلام كرد عليرغم هشتصد و سي ودومين گزارش ايران در مورد فعاليتهاي هسته اي هنوز ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد كه اميدواريم به زودي بر طرف شود .به علت اتمام ذخاير نفت وگاز دولت در اطلاعيه اي از مردم عزيز ايران خواست امسال در مصرف ذغال جداً صرفه جويي نمايند.يكي از نمايندگان مجلس خواهان كاهش سن ازدواج شد. وي گفت دولت با تدابير صحيح واصولي سعي دارد متوسط سن ازدواج دختران را از 50 سال به 45 سال كاهش دهد.

وي گفت در نظام طبيعت اصولا مرد نيز مانند زن حق مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي را دارد


نيروي انتظامي كرج چند سارق را كه به سرقت ديش هاي ماهواره مردم اقدام مي كردند دستگير كرد وديش هاي مسروقه را به صاحبانشان بر گرداند.


شوراي نگهبان 2999 نفر از 3000 كانديداهاي اصلاح طلب نمايندگي مجلس را رد صلاحيت كرد


به علت برخي مشكلات و نواقص چشم انداز 20 ساله باز هم تمديد شد .قيمت هر كيلو مرغ به هفت ميليون تومان رسيد. جالب است بدانيد در 50 سال قبل مردم با هفت ميليون ميتوانستند يك اتومبيل بخرند.روءساي جمهوري اسلامي انگليس وجمهوري اسلامي آلمان از عمل نشدن وعدم اجراي صحيح اسلام در ايران ابراز نگراني كردند.امسال مراسم سالروز پيروزي انقلاب از 4 ماه به 5ماه افزايش مي يابد.70 در صد مردم زير خط فقر زندگي ميكنند اين در حالي است كه اين آمار نسبت به سال قبل كاهش خوبي را نشان مي دهد


از اين به بعد صدا وسيما براي انتخاب مجريان زن مسابقه ملكه زيبايي بر گزار مي كند.


نيروگاه اتمي بوشهر به زودي به بهره بر داري مي رسد.


مديرعامل سايپا: با تكيه به دانش بومي تانك و تراكتور پرايد را طراحي كرديم.


شركت ايرباس طي شكايتي به سازمان ملل خواستار آزاد سازي هواپيماهايش از دست ايران شد و خاطر نشان كرد كه اين هواپيماها 70 سال پيش از رده خارج شده.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ شهريور ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۳۳:۲۸ توسط:sana موضوع:

چت باکس


صفحات وبلاگ

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ][ ۳۵۱ ][ ۳۵۲ ][ ۳۵۳ ][ ۳۵۴ ][ ۳۵۵ ][ ۳۵۶ ][ ۳۵۷ ][ ۳۵۸ ][ ۳۵۹ ][ ۳۶۰ ][ ۳۶۱ ][ ۳۶۲ ][ ۳۶۳ ][ ۳۶۴ ][ ۳۶۵ ][ ۳۶۶ ][ ۳۶۷ ][ ۳۶۸ ][ ۳۶۹ ][ ۳۷۰ ][ ۳۷۱ ][ ۳۷۲ ][ ۳۷۳ ][ ۳۷۴ ][ ۳۷۵ ][ ۳۷۶ ][ ۳۷۷ ][ ۳۷۸ ][ ۳۷۹ ][ ۳۸۰ ][ ۳۸۱ ][ ۳۸۲ ][ ۳۸۳ ][ ۳۸۴ ][ ۳۸۵ ][ ۳۸۶ ][ ۳۸۷ ][ ۳۸۸ ][ ۳۸۹ ][ ۳۹۰ ][ ۳۹۱ ][ ۳۹۲ ][ ۳۹۳ ][ ۳۹۴ ][ ۳۹۵ ][ ۳۹۶ ][ ۳۹۷ ][ ۳۹۸ ][ ۳۹۹ ][ ۴۰۰ ][ ۴۰۱ ][ ۴۰۲ ][ ۴۰۳ ][ ۴۰۴ ][ ۴۰۵ ][ ۴۰۶ ][ ۴۰۷ ][ ۴۰۸ ][ ۴۰۹ ][ ۴۱۰ ][ ۴۱۱ ][ ۴۱۲ ][ ۴۱۳ ][ ۴۱۴ ][ ۴۱۵ ][ ۴۱۶ ][ ۴۱۷ ][ ۴۱۸ ][ ۴۱۹ ][ ۴۲۰ ][ ۴۲۱ ][ ۴۲۲ ][ ۴۲۳ ][ ۴۲۴ ][ ۴۲۵ ][ ۴۲۶ ][ ۴۲۷ ][ ۴۲۸ ][ ۴۲۹ ][ ۴۳۰ ][ ۴۳۱ ][ ۴۳۲ ][ ۴۳۳ ][ ۴۳۴ ][ ۴۳۵ ][ ۴۳۶ ][ ۴۳۷ ][ ۴۳۸ ][ ۴۳۹ ][ ۴۴۰ ][ ۴۴۱ ][ ۴۴۲ ][ ۴۴۳ ][ ۴۴۴ ][ ۴۴۵ ][ ۴۴۶ ][ ۴۴۷ ][ ۴۴۸ ][ ۴۴۹ ][ ۴۵۰ ][ ۴۵۱ ][ ۴۵۲ ][ ۴۵۳ ][ ۴۵۴ ][ ۴۵۵ ][ ۴۵۶ ][ ۴۵۷ ][ ۴۵۸ ][ ۴۵۹ ][ ۴۶۰ ][ ۴۶۱ ][ ۴۶۲ ][ ۴۶۳ ][ ۴۶۴ ][ ۴۶۵ ][ ۴۶۶ ][ ۴۶۷ ][ ۴۶۸ ][ ۴۶۹ ][ ۴۷۰ ][ ۴۷۱ ][ ۴۷۲ ][ ۴۷۳ ][ ۴۷۴ ][ ۴۷۵ ][ ۴۷۶ ][ ۴۷۷ ][ ۴۷۸ ][ ۴۷۹ ][ ۴۸۰ ][ ۴۸۱ ][ ۴۸۲ ][ ۴۸۳ ][ ۴۸۴ ][ ۴۸۵ ][ ۴۸۶ ][ ۴۸۷ ][ ۴۸۸ ][ ۴۸۹ ][ ۴۹۰ ][ ۴۹۱ ][ ۴۹۲ ][ ۴۹۳ ][ ۴۹۴ ][ ۴۹۵ ][ ۴۹۶ ][ ۴۹۷ ][ ۴۹۸ ][ ۴۹۹ ][ ۵۰۰ ][ ۵۰۱ ][ ۵۰۲ ][ ۵۰۳ ][ ۵۰۴ ][ ۵۰۵ ][ ۵۰۶ ][ ۵۰۷ ][ ۵۰۸ ][ ۵۰۹ ][ ۵۱۰ ][ ۵۱۱ ][ ۵۱۲ ][ ۵۱۳ ][ ۵۱۴ ][ ۵۱۵ ][ ۵۱۶ ][ ۵۱۷ ][ ۵۱۸ ][ ۵۱۹ ][ ۵۲۰ ][ ۵۲۱ ][ ۵۲۲ ][ ۵۲۳ ][ ۵۲۴ ][ ۵۲۵ ][ ۵۲۶ ][ ۵۲۷ ][ ۵۲۸ ][ ۵۲۹ ][ ۵۳۰ ][ ۵۳۱ ][ ۵۳۲ ][ ۵۳۳ ][ ۵۳۴ ][ ۵۳۵ ][ ۵۳۶ ][ ۵۳۷ ][ ۵۳۸ ][ ۵۳۹ ][ ۵۴۰ ][ ۵۴۱ ][ ۵۴۲ ][ ۵۴۳ ][ ۵۴۴ ][ ۵۴۵ ][ ۵۴۶ ][ ۵۴۷ ][ ۵۴۸ ][ ۵۴۹ ][ ۵۵۰ ][ ۵۵۱ ][ ۵۵۲ ][ ۵۵۳ ][ ۵۵۴ ][ ۵۵۵ ][ ۵۵۶ ][ ۵۵۷ ][ ۵۵۸ ][ ۵۵۹ ][ ۵۶۰ ][ ۵۶۱ ][ ۵۶۲ ][ ۵۶۳ ][ ۵۶۴ ][ ۵۶۵ ][ ۵۶۶ ][ ۵۶۷ ][ ۵۶۸ ][ ۵۶۹ ][ ۵۷۰ ][ ۵۷۱ ][ ۵۷۲ ][ ۵۷۳ ][ ۵۷۴ ][ ۵۷۵ ][ ۵۷۶ ][ ۵۷۷ ][ ۵۷۸ ][ ۵۷۹ ][ ۵۸۰ ][ ۵۸۱ ][ ۵۸۲ ][ ۵۸۳ ][ ۵۸۴ ][ ۵۸۵ ][ ۵۸۶ ][ ۵۸۷ ][ ۵۸۸ ][ ۵۸۹ ][ ۵۹۰ ][ ۵۹۱ ][ ۵۹۲ ][ ۵۹۳ ][ ۵۹۴ ][ ۵۹۵ ][ ۵۹۶ ][ ۵۹۷ ][ ۵۹۸ ][ ۵۹۹ ][ ۶۰۰ ][ ۶۰۱ ][ ۶۰۲ ][ ۶۰۳ ][ ۶۰۴ ][ ۶۰۵ ][ ۶۰۶ ][ ۶۰۷ ][ ۶۰۸ ][ ۶۰۹ ][ ۶۱۰ ][ ۶۱۱ ][ ۶۱۲ ][ ۶۱۳ ][ ۶۱۴ ][ ۶۱۵ ][ ۶۱۶ ][ ۶۱۷ ][ ۶۱۸ ][ ۶۱۹ ][ ۶۲۰ ][ ۶۲۱ ][ ۶۲۲ ][ ۶۲۳ ][ ۶۲۴ ][ ۶۲۵ ][ ۶۲۶ ][ ۶۲۷ ][ ۶۲۸ ][ ۶۲۹ ][ ۶۳۰ ][ ۶۳۱ ][ ۶۳۲ ][ ۶۳۳ ][ ۶۳۴ ][ ۶۳۵ ][ ۶۳۶ ][ ۶۳۷ ][ ۶۳۸ ][ ۶۳۹ ][ ۶۴۰ ][ ۶۴۱ ][ ۶۴۲ ][ ۶۴۳ ][ ۶۴۴ ][ ۶۴۵ ][ ۶۴۶ ][ ۶۴۷ ][ ۶۴۸ ][ ۶۴۹ ][ ۶۵۰ ][ ۶۵۱ ][ ۶۵۲ ][ ۶۵۳ ][ ۶۵۴ ][ ۶۵۵ ][ ۶۵۶ ][ ۶۵۷ ][ ۶۵۸ ][ ۶۵۹ ][ ۶۶۰ ][ ۶۶۱ ][ ۶۶۲ ][ ۶۶۳ ][ ۶۶۴ ][ ۶۶۵ ][ ۶۶۶ ][ ۶۶۷ ][ ۶۶۸ ][ ۶۶۹ ][ ۶۷۰ ][ ۶۷۱ ][ ۶۷۲ ][ ۶۷۳ ][ ۶۷۴ ][ ۶۷۵ ][ ۶۷۶ ][ ۶۷۷ ][ ۶۷۸ ][ ۶۷۹ ][ ۶۸۰ ][ ۶۸۱ ][ ۶۸۲ ][ ۶۸۳ ][ ۶۸۴ ][ ۶۸۵ ][ ۶۸۶ ][ ۶۸۷ ][ ۶۸۸ ][ ۶۸۹ ][ ۶۹۰ ][ ۶۹۱ ][ ۶۹۲ ][ ۶۹۳ ][ ۶۹۴ ][ ۶۹۵ ][ ۶۹۶ ][ ۶۹۷ ][ ۶۹۸ ][ ۶۹۹ ][ ۷۰۰ ][ ۷۰۱ ][ ۷۰۲ ][ ۷۰۳ ][ ۷۰۴ ][ ۷۰۵ ][ ۷۰۶ ][ ۷۰۷ ][ ۷۰۸ ][ ۷۰۹ ][ ۷۱۰ ][ ۷۱۱ ][ ۷۱۲ ][ ۷۱۳ ][ ۷۱۴ ][ ۷۱۵ ][ ۷۱۶ ][ ۷۱۷ ][ ۷۱۸ ][ ۷۱۹ ][ ۷۲۰ ][ ۷۲۱ ]

RSS

POWERED BY
sitearia.ir

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبچت رومطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا