بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

بزرگترين وبلاگ تغذيه و سلامت

در مان سينوزيتسينوزيت از دو كلمه سينوس و يت گرفته شده است. سينوسها حفرههاييتوخالي در استخوانهاي جمجمه و صورت ما هستند و يت به معناي التهاباست.تعداده افرادي كه دچار سينوزيت هستند بسيار زياد است،شايدشما هم از اين بيماري رنج ميبريد.
در اين بيماري، مخاطي كه سطح سينوسها را ميپوشاند دچارالتهاب ميشود و بيمارياي به نام سينوزيت اتفاق ميافتد. اين حفرههايتوخالي از طريق سوراخهايي به بيني راه پيدا ميكند. التهاب و تورمسينوسها مجاري را تنگتر كرده و مانع از خروج ترشحات بيني به خارجشده و تخليه با مشكل روبهرو ميشود و فرد نيز احساس ناراحتي زياديميكند.سينوزيت به دو نوع حاد و مزمن تقسيم ميشود؛ نوع حاد كمتر از يكماه و نوع مزمن بيش از سه ماه طول ميكشد.

سينوزيت حاد

اغلب بيماران به نوع حاد مبتلا هستند. شايد هر يك از ما دستكم يك باردر طول زندگي اين بيماري را تجربه كنيم. بروز سينوزيت حاد دراغلب اوقات علت ويروسي دارد كه ويروس سرما خوردگي در آن دخيلاست.

بيماران علائم زيادي را ذكر ميكنند؛ از جمله گرفتگي وانسداد بيني. احساس فشار در دندانها و درد، خروج ترشحات غليظ بهرنگ زرد يا سبز از بيني،سرفه، سردرد، بوي بد تنفس، احساسكوفتگي و خستگي مفرط، كمشنوايي و احساس پري درگوش و كاهش حس بويايي از نشانههاي بارز اين بيماري است. شروعبيماري تا بهبود آن حدود هفت الي ده روز است، ولي گاه مدت بيماريبه درازا ميكشد يا بيماران دچار علائم ديگر از قبيل تب،تاري ديد، تنگي نفس و... ميشوند كه حتما بايد به پزشكمراجعه كنند.

درمان سينوزيت حاد

درمان اين گروه از بيماران چندان دشوار نيست. اغلب مواقعدرمانهاي سادهاي مانند تجويز مسكن، ضدالتهابها و قطرههاي بيني (اينقطرهها نبايد به طور مداوم مصرف شود و استفاده از آنها بايد محدود وبا نظر پزشك باشد) و آنتيبيوتيك ـ در صورت بودن عامل عفوني ـكفايت ميكند. شستوشوي مرتب سينوسها نيز كمككننده است.

فوايد شستوشو با سرم

شستوشوي بيني با سرم يا آب نمك باعث پاكسازي ترشحات آلوده و موادمحرك از بيني ميشود. به علاوه، شستوشو در مرطوبسازي سينوسها و مجاريبيني نيز موثر است و مطالعات نقش آن را در بهبود كاركردسلولهايپاكسازيكننده بيني نشان داده است.

براي شستوشو ميتوان از يك سرنگ 30 سيسي يا بطريهاي پلاستيكيقابل فشردهشدن يا ظرفهاي مخصوص شستوشوي بيني كه بي شباهت به قورينيست، استفاده كرد. در صورت استفاده از سرنگ بايد هر دو تا سههفته آن را با يك سرنگ جديد جايگزين كرد تا باعث انتقالآلودگي و عفونت نشود. براي تهيه محلول شستوشو در منزل ميتوان يكتا يك و نيم قاشق چايخوري پر از نمك خالص را به حدود يكليتر آب جوشيده خنكشده اضافه كرد. ميتوانيد به اين محلول يك قاشقچايخوري بيكربنات (بيكينگ پودر) هم اضافه نمود.محلولتهيه شده در منزل يا سرم شستوشو بايد در دماي اتاق نگهداريشود.

اين محلولها حداكثر تا يك هفته قابل استفاده است و پس از آن بايددور ريخته شود. دستكم دو بار شستوشو در روز ضروري است. در صورتي كهبيمار همزمان از ساير داروهاي بيني مثل اسپري استفاده ميكند،شستوشو بايد حتما پيش از استفاده از دارو انجام شود، زيرا وقتيدارو روي مخاط تميز اسپري شود تاثير بسيار بيشتري خواهد داشت.مقدار مايع لازم براي شستوشو را بايد داخل يك كاسه كوچك ريخت،زيرا سرنگ استفاده شده نبايد هيچوقت با ظرف اصلي محلولشستوشو يا سرم تماس پيدا كند. 

ميتوان براي گرمكردن سرم از مايكروفر استفاده كرد، اما بايدمواظب بود محلول شستوشو داغ نشود. براي شستوشو، سر خود را روي سينكدستشويي خم كنيد و مايع را به داخل بيني بريزيد. دقت كنيد در اين حالتجهت جريان مايع بايد به سمت پشت بيني باشد، نه رو به بالا.بلعيدن غيرارادي اندكي از مايع شستوشو اشكالي ندارد. احساس سوزش جزئيدر دفعات اول استفاده از محلول شستوشو طبيعي است.

سينوزيت مزمن

همانطور كه از نامش پيداست، سينوزيت مزمن بيمارياي است كه مدتزمان بيشتري براي بهبود طول ميكشد. اين زمان بيش از سه ماه است. عللآن متنوعتر و درمان نيز دشوارتر است. علائم آن شباهت زيادي به نوع حاددارد و عمده بيماران از گرفتگي بيني و عدم تنفس از راهمجاري بيني و نداشتن حس بويايي، درد، خستگي، كسالت،بيحوصلگي و جمعشدن ترشحات پشت حلق و بيني شكايت ميكنند.

در سينوزيت مزمن سه عارضه مهم مشاهده ميشود: بيماراني كهپوليپ ندارند، بيماراني كه در حفره بيني پوليپيوجود دارد و دسته آخر كه در اثر حساسيت به مواد آلرژن مانند موادشيميايي، دود سيگار، آلايندهها و مواد حشرهكش، كپك و...دچار سينوزيت مزمن ميشوند.در بيماراني كه پوليپ ندارندو سينوزيت طول كشيده دارند، عواملي مانند عفونتها و مواد آلرژن موجبپيدايش بيماري ميشود، اما در انواع پوليپدار،پوليپ حتما بايد توسط جراحي خارج شود.

درمان سينوزيت مزمن

در سينوزيت مزمن اغلب اوقات وجود يك عامل خارجي ديده ميشود. پسبايد اين عامل خارجي برداشته شود. ابتدا براي بررسي از مجاري و حفرههايك سيتياسكن از سينوس درخواست ميكنيم.راه ديگر تشخيصي كه بسيارهم دقيق است، آندوسكوپي از مجاري است كه در آن توسط دوربين بافتمخاطي و حفرهها به دقت بررسي ميشود. اين تصاوير اطلاعات خوبي بهپزشك ميدهد. در بيماراني كه دچار حساسيت به مواد آلرژنهستند، عامل ايجاد آلرژي بايد حذف شود. اسپري بيني به شكل محدودو شستوشوي روزانه نيز كمككننده است.

پرهيز غذايي و دارويي

طبيعي است افراد مبتلا به سينوزيت و آلرژي بايد از مواد غذاييتحريككننده و از خوردن داروهايي مانند آسپيرين پرهيزكنند.

كدام گروه از بيماران بايد جراحي شوند؟

وجود پوليپهاي مسدودكننده و انحراف تيغه بيني بايد توسطجراحي ترميم شود. تا وقتي اين عوامل وجود دارد، درمان سينوزيت از طريقدارو يا ساير درمانها بينتيجه است و حتي بعد از جراحي، بيماران مبتلابه سينوزيت مزمن لازم است توصيههاي پزشك را گوش دهند و حتيممكن است مدتي طولاني به درمان دارويي نياز داشته باشند.

هر سردردي سينوزيت نيست

اگرچه بسياري از پزشكان و بيماران سينوزيت را علتسردردهاي مزمن ميدانند اما سينوزيت در موارد اندكي عامل اصلي بروزسردرد است.در حقيقت، تعداد زيادي از اين افراد دچار ميگرنهستند. سردرد بيشتر در نوع حاد و همراه با تب و ترشح چركي بينيديده ميشود. سردرد ناشي از سينوزيت معمولا به صورت يك درد مبهم يااحساس فشار حس ميشود كه بيشتر دوطرفه و در ناحيه دور چشمهاست.البته سينوزيتهاي يكطرفه ناشي از انحراف شديد تيغه بيني به يك سمتميتواند سردرد يك طرفه بدهد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۰۲:۳۱ توسط:sana موضوع:

شوره سر داريد؟ سرما خورده‌ايد؟ شلغم و خواص آن

شلغم داراي مواد معدني است كه براي پيشگيري از انواع سرطانمفيد ميباشد و همچنين در تصيفه خون و تقويت سيستم ايمني در برابربسياري از بيماريهاي عفوني نقش دارد.

 
 
يك كارشناس تغذيه گفت: شلغم را بدون پوست گرفتن و قطعهقطعه كردن و به صورت پخار پز پخت كنيد.
شلغم سبزي است كه از نظر طب قديم ايران گرم و تر به شمار ميرفتهو به علاوه براي درمان اكثر دردها استفاده مي شده است.
 
وي معتقد است شلغم مواد معدني فراواني دارد كه كلسيم و منيزيم ازمهمترين اين مواد است و براي رشد و نمو استخوان خصوصاً در نوجوانان،زنان باردار و زنان شيرده توصيه مي شود.

به گفته اين كارشناس تغذيه مقداري پتاسيم نيز در شلغم وجوددارد كه در تنظيم فشارخون نقش دارد و همچنين فسفر و آرسنيك موجوددر اين گياه براي تقويت گلبولهاي سفيد و سيستم ايمني مفيداست و از همين رو شلغم براي پيشگيري از سرماخوردگي درفصلهاي سرد سال كاربرد بيشتري دارد.
 
شلغم, تغذيه سالم, پيشگيري از سرطان
 
شلغم سرشار از ويتامينهاي گروهB است كه براي درمان وپيشگيري از شوره سر مفيد ميباشد و همچنين اسيد فوليكموجود در آن در درمان كم خوني كارآيي دارد.
وي افزود: شلغم داراي مواد معدني است كه براي پيشگيري ازانواع سرطان مفيد ميباشد و همچنين در تصيفه خون و تقويت سيستمايمني در برابر بسياري از بيماريهاي عفوني نقش دارد.
 
گوگرد، ويتامين C و فيبر از ديگر مواد موجود در شلغماست كه اين كارشناس تغذيه از آنها نام برد و يادآوري كرد: فيبر موجوددر اين گياه در كاهش اسيد اوريك، تري گليسريد و كلسترولمفيد است و از سرطان روده پيشگيري مي كند.
 
تركيباتي در شلغم وجود دارد كه براي كاهش قند خون در افراد ديابتيمفيد است و همچنين مدر بودن شلغم مي تواند در دفع سنگ مثانهتاثير گذار باشد.
وي با بيان اينكه شلغم منبع خوبي از ويتامين A است، تصريح كرد: اينويتامين براي درمان شب كوري و تقويت حافظه مفيد است.
 
شلغم, تغذيه سالم, پيشگيري از سرطان

اين كارشناس تغذيه معتقد است موادي كه در شلغم وجود دارد براي تسكينسرفه هاي سرماخورگي و تقويت سيستم تنفسي مفيد مي باشد.
 
به گفته شيرمستي شلغم سبزي كم كالري است و در رژيمهاي لاغري جزسبزيجات آزاد محسوب مي شود.
وي گفت: همچنين در گذشته شلغم را به صورت پخته وله شده به صورت پمادي براي رفع ترك پا به كار مي بردهاند.
 
اين كارشناس تغذيه در خصوص نحوه صحيح پخت شلغم هم اظهارداشت:شلغم را با پوست و بدون اينكه قطعه قطعه شود بايد پخت، زيراقطعه قطعه كردن موجب ميشود بخش زيادي از مواد مغذي آن وارد آب شود وهدر برود.
 
شيرمستي خاطرنشان كرد: همچنين بهتر است موقع پخت شلغم ازتماس مستقيم آن با آب جلوگيري كرد و شلغم را بر روي توري قرارداد تا با بخار آب قابلمه بخارپز شود.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۰۲:۲۴ توسط:sana موضوع:

ادويه اي كه از پيشرفت سرطان جلوگيري مي كند


 
پيشگيري از سرطان,خواص زردچوبه,خواص ادويه كاري
 ?

ادويه اي كه از پيشرفت سرطان جلوگيري مي كند
كاركامين يكي از اجزاي اصلي زردچوبه و ادويه كاري است كه در مهارواكنش هاي التهابي نقش دارد.
اين ماده يك تركيب پلي فنلي است كه موجب ايجاد رنگ زرد درزردچوبه و ادويه كاري مي شود. پودر زردچوبه  ازسال ها قبل براي درمان بيماري هاي التهابي مختلف مانند آرتروز كاربردداشته است.

در مطالعات ساليان اخير كاربردهاي درماني بسياري براي كاركامين مشخصشده است. به عنوان مثال در ماه مارس سال 2012 مطالعات محققان ايالتميشيگان نشان داد كه كاركامين براي بيماران مبتلا بهپاركينسون مفيد است. مطالعات دانشمندان آلماني نشان مي دهد كهكاركامين گسترش (متاستاز) سرطان پروستات را متوقف ميكند.

سرطان پروستات يكي از شايع ترين موارد بدخيمي است كه اغلب ديرتشخيص داده مي شود و زماني درمان آغاز مي گردد كه سرطان به بافتهاي ديگر بدن سرايت كرده است (متاستاز) و خطر مرگ بيمار راتهديد مي كند.
مطالعات قبلي نشان داده بود كه كاركامين متاستاز تومور در سرطان ريه،سينه و سرطان هاي سر و گردن را نيز متوقف مي كند. كاركامين موجبكاهش سنتز تركيباتي موسوم به سيتوكين توسط سلول هاي تومور مي شود.سيتوكين ها موجب پيشرفت سرطان و متاستاز ميشوند.پژوهشگران معتقدند كه مي توان از كاركامين به عنوانعامل پيشگيري كننده در بيماران مبتلا به BHP (تكثير خوش خيمسلول هاي پروستات) و يا زنان با سابقه خانوادگي سرطان سينهاستفاده نمود.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۰۲:۱۶ توسط:sana موضوع:

پاسخ به سوالات شما درباره ايدز
 ?

 

ايدز,بيماري ايدز,راههاي انتقال بيماري ايدز
پاسخ به سوالات شما درباره ايدز
در اين مقاله سعي شده است به تمامي سوالاتي كه شما در ذهن خود دربارهبيماري ايدز داريد پاسخ داده شود.

چرا نيش حشرات بيماري، را منتقل نمي كند؟
خون آلوده مكيده شده بوسيله حشرات به سرعت توسط آنزيمهاي حشرهپاره شده و ويروس خارج شده از سلول ميزبان قادر به ادامه حيات درداخل بدن حشره نمي باشد و حشره با گزش فرد ديگر، نمي تواندويروس فعال را منتقل كند.

آيا تيغ استفاده شده كه خوني روي آن ديده نشود هم مي تواند بيماري رامنتقل كند ؟
بلي ، تيغ به ظاهر سالم مي تواند لخته هاي خون بسيار كوچك كه باچشم غير مسلح ديده نمي شود داشته باشد و ويروس تا يك هفته درچنين لخته هايي زنده و عفونت زا باقي بماند.

 آيا مصرف مشروبات الكلي مي تواند عامل ابتلا به ويروس  HIVباشد ؟
مشروبات الكلي باعث اختلال در قدرت تصميم گيري مي شود و هم ميلجنسي فرد افزايش پيدا مي كند و قادر به تصميم گيري صحيح جهتحفظ سلامت خودش نمي باشد و اكثر تماس هاي جنسي همراه با استفاده ازمشروبات الكلي بدون استفاده از كاندوم است .

آيا دستشويي هاي فرنگي راه انتقال ويروسHIV  محسوب مي شود؟
امكان انتقال HIV از سطح پوست سالم و عرق بدن كه در تماس با ايننوع دستشويي ها ميباشند ، وجود ندارد .

چرا تماس جنسي راه انتقال محسوب مي شود ؟
در ترشحات جنسي مرد آلوده و يا زن آلوده? HIV  وجود دارد و ويروسقادر است به مخاط دستگاه تناسلي چسبيده و به داخل بدن راهيافته و خود را به سلولهاي ميزبان اصلي يعني "لنفوسيت هاي كمك كننده"برساند.

 چرا احتمال انتقال HIV در همجنس بازان بيشتر است ؟
اين مربوط به نوع تماس جنسي است :
1-  مخاط روده ظريفتر از مخاط دستگاه تناسلي زنان (واژن )است .
2-  مويرگهاي زير مخاط روده بيشتر از مويرگهاي زيرمخاط دستگاه تناسلي است .
3-  احتمال آسيب و زخم شدن در روده بيشتر است .
4-  مدت زمان تماس ترشحات آلوده با مخاط روده بيشتر است.
علاوه بر اين فاكتور هاي اندامي افراد همجنس باز? داراي شركاء جنسي وفعاليت آميزشي بيشتر هستند و اين عوامل احتمال ابتلا را افزايش ميدهد.

 آيا در اثر تماس جنسي انسان با حيوان احتمال ابتلا به بيماريوجود دارد؟
يكي از فرضيه هاي اوليه در پيدايش اين بيماري تماس جنسي انسان باميمون بوده است اما با شناخت ويروس و مشخص شدن محدوديت ميزبان اينويروس، احتمال انتقال ويروس از اين راه ممكن نمي باشد.

 آيا همجنس بازي زن با زن راه انتقال محسوب مي شود ؟
با توجه به اين امر كه معمولا اين زنان از وسايل مصنوعي استفاده ميكنند و قادر به انتقال ترشحات جنسي بطور مستقيم نمي باشند ،احتمالانتقال كمتر ميشود.

آيا همجنس بازي در صورت سالم بودن افراد راه انتقال محسوب مي شود؟
خير بيماري ايدز يك بيماري عفوني است و ايجاد بيماري بدون حضور عاملعفونت امكان پذير نمي باشد. همانطوري كه تا قبل از پيدايشاين بيماري افراد هم جنس باز و معتاد تزريقي در همه جوامع بوده استاما بيماري ايدز مشاهده نشده بود .

چرا آزمايش تشخيص قبل از ازدواج اجباري نمي شود ؟
داشتن يك پاسخ منفي دليلي بر اينكه فرد آلوده نمي باشد، نيست. وممكن است فرد در چند ماه اخير آلوده شده باشد و هنوز جواب ايشانمثبت نشده باشد . از طرفي فردي كه داراي رفتارهاي پر خطر ماننداعتياد تزريقي و داشتن آميزش با شركاء جنسي متعدد باشد مي تواند در هرزمان آلوده شود و داشتن سلامت قبل از ازدواج ضامن پايداري وسلامت خانواده نخواهد شد.(گر چه انجام اين آزمايش قبل ازازدواج  هيچ اشكالي ندارد.)

فاصله زماني بين ابتلا و ظهور علائم باليني چقدر است ؟
از زماني كه ويروس وارد بدن و وارد اولين سلولهاي دفاعي مي شود ابتلاصورت پذيرفته است. اما بطور معمول حداقل 15-10 سال طول ميكشد كه شخص وارد مرحله بيماري ايدز شود.
 
اين مدت در صورت وجود عواملي مانند فقر غذايي و عدم رعايت بهداشت وابتلا به عفونت هاي مختلف و تعداد بيشتر ويروس وارد شده? مدت زمانكوتاه تر مي شود و استفاده از غذاي مغذي  و بهداشتي، مصرفويتامين هاي لازم، انجام ورزش و داشتن روحيه بالا و تشخيص و درمانعفونت ها در اين مسير? مدت زمان را طولاني تر كرده و منابع پزشكيتا 20 سال را هم گزارش نموده اند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۰۲:۰۸ توسط:sana موضوع:

درمان قطعي آكنه يا جوش با طب چيني و طب سوزني


درمان قطعي آكنه يا جوش با طب چيني و طب سوزني
درمان قطعي آكنه يا جوش به هر فرمي با طب چيني و طب سوزني
 
درمان جوش صورت,درمان آكنه,درمان جوش صورت با طب چيني,درمان آكنه با طب سوزني
 
درمان قطعي آكنه يا جوش با طب چيني و طب سوزني:
آكنه يا جوش چيست؟ آكنه يا جوش ، ضايعه يا عارضه اي است كهدر اثر بسته شدن منافذ و خروجي هاي غدد چربي و غدد سبابه كه درپوست وجود دارند بوجود مي آيد .
در يكسري از موارد آكنه به دليل مويي كه از زير پوست مي خواهدخارج شود ايجاد مي شود، وقتي كه مومستقيم  از پوست بيروننيايد ،در فاصله اي كه در پوست رشد مي كند به عنوان يك جسم خارجيتوسط بدن و سيستم دفاعي بدن شناخته شده ،واكنش سيستم دفاعي بدن رابرانگيخته، ترشح و تجمع گلبولهاي سفيد را ايجاد مي كند وعارضه اي به نام جوش پديد مي آيد.
انواع آكنه و جوش صورت
آكنه يا جوش با توجه به اينكه در چه ناحيه و لايه اي ازپوست تجمع و التهاب ايجاد كند ، به شكلهاي مختلفي دسته بندي ميشود:
از يك لكه قرمز رنگ و يك التهاب شديد يا اصطلاحا" جوشهاي زيرپوستي با سر سفيد يا سياه شروع مي شود تا جوشهايي چركيملتهب و قرمز رنگ متغيير مي باشد.
حتي سيستم دفاعي مي تواند با شدتي به اين ناحيه حمله كند كهبرجستگي هاي بسيار بزرگ و عفونت هاي شديدي ايجاد كند واصطلاحا" عارضه اي به نام آكنه ي ولگاريس يا جوشهاي گوشتيرا تشكيل دهد.
اگرآكنه اي كه ايجاد شده و نيزواكنش سيستم دفاعي بدن زياد باشدحتي مي تواند به لايه ي زير پوست كه درم نام دارد آسيب برساند ودر صورت آسيب ديدن درم،جاي جوشها نيز روي پوست مي ماند.تركاندن وفشار دادن جوشها منجر به پخش شدن التهاب در لايه ي زير پوستمي شود و باعث مي شود كه عفونت و التهاب اين جوش به لايه ي عمقي ترپوست نيز نفوذ كند و احتمال ايجاد جاي جوش را با صدمه زدن به درمبيشتر مي كند.
به طور خلاصه علت ايجاد جاي جوش اين هست كه لايه ي زيرين پوستآسيب مي بيند و اصطلاحا" نقشه ي باز سازي پوست خراب مي شود وبههمين جهت پوست جديدي جايگزين خواهد شد چون نقشه اي درلايه زيرين پوست ندارد، خود به خود اثري ماندگار از جاي جوشباقي مي ماند.
علت اينكه غدد چربي و غدد سباسه بسته مي شوند و جوش بوجود مي آيدچيست؟
در وهله ي اول افزايش هورمونهاي مردانه باعث تغيير ميزان چربيپوست مي شود. به دليل اينكه هم در مردان هم در زنان درصدي ازهورمون مردانه وجود دارد.در آقايان از بيضه ها و غدد فوق كليوي ودرخانم ها از غدد فوق كليوي، درصدي هورمون  مردانه آزاد ميشود.
اين هورمون توانايي چرب كردن پوست و رشد موهاي بدن رادارد،در خانمها باعث رشد موهاي ناحيه آنه و زير بغل مي شود و درآقايان ،هم اين نواحي و هم صورت باعث رشد مو مي شود و در عين حالچربي پوست را تغيير مي دهد،بوي عرق بدن آرام آرام ايجاد ميشود و باعث تحريك غدد نواحي عرق،صورت و بالا تنه مي شود.
مويي كه مي خواهد رشد كند مي تواند عاملي براي جوش باشد، چربيپوست كه افزايش پيدا مي كند عاملي است كه مي تواند جوش راايجاد كند و به اصطلاح عدم تحمل و عادت كردن پوست به اينهورمونها و تغييرات هورموني باعث ايجاد جوش، كه به اصطلاح جوش غرورجواني مي گويند مي شود.
نوع ديگري از جوش در سنين بالاتر و حتي بعد از عادت كردنپوست بدن به اين هورمونها ايجاد مي شود كه آن هم به همين علتها وبسته شدن اين منافذ خروجي است.
روشهاي كنترل آكنه و جوش در طب غربي:
در طب غربي براي كنترل آكنه از داروهاي مختلفي مصرف مي كنند،مثلا"دارويي با تركيب ايزوترتئويين كه با اسم تجاري كترل در داروخانهها موجود مي باشد، اين دارو با برداشتن و پوسته ريزي يك لايه ازسطح پوست و تغيير ميزان ويتامين آ در پوست ،باعث مي شودسراين مجاري عرق،سباسه و چربي باز بماند و خود به خود مكانيزمايجاد جوش كمتر شود.
همچنين دارو هاي آنتي بيوتيكي مانندآزويتروماكسين،سفكسين،سفالكسين نيز براي اين درمان وجود دارد. بعد ازمصرف اين داروها همان مكانيزمي كه سلولهاي التهابي وگلبولهايسفيد به ناحيه حمله مي كردند كمتر مي شود و ميكروبهاي آنجا با آنتيبيوتيك ها از بين مي روند و سيستم دفاعي در آنجا تجمع پيدا نميكند و خود به خود التهاب وعفونت جوشها كمترمي شود.
داروهاي ديگري كه در داروخانه است،داروي شبه هورموني است مثلاسپلين و لاكتون كه براي جوش داده مي شود و اين دارو با تغييرميزان هورمونهايي كه از غدد فوق كليوي آزاد مي شوند در درمان جوشهاتاثير دارد.
داروي ديگري به نام فلوتاميد وجود دارد كه به صورت رقابتي باتستسترون عمل مي كند ومي تواند باعث شود تا مكانيزم هورموني ايجاد جوشاز بين برود. ولي نكته اينجاست كه تمام اين داروها فقط باعث كنترلايجاد جوش مي شوند و در عمل تا وقتي كه پوست به اين تغيير وتوازن هورموني عادت نكند اين مشكل وجود نخواهد داشت.
 
درمان جوش صورت,درمان آكنه,درمان جوش صورت با طب چيني,درمان آكنه با طب سوزني
 
هدف از درمان جوش در طب چيني:
هدف از درمان جوش در طب چيني - هدف از درمان جوش در طب چينيفقط زيبايي براي فرد نيست تا با فواصل طولاني تر و با دوره هاي كوتاهتري درمانجو را اذيت كند تا پوست به اين تغيير و اين بالانسهورموني عادت كند وبا كمتر شدن دفعات جوش و كم شدن التهاب ،احتمالايجاد جوش كمتر شود در حقيقت يك اثر آني مد نظراست كه صورت وپوست زيباتر شود و نيز يك اثر دراز مدت كه جاي جوش كه به صورتدائم در بدن و صورت مي ماند كمتر شود.يكسري از جوشها هستند كه درنواحي تحت فشار بدن مثل پشت كتف ها،كمر و يا در نواحينشيمنگاه ديده مي شوند، زيرا در اين نواحي غده اي قرار است ترشحيداشته باشد، مويي قرار است خارج شود و در اثر نشستن،دراز كشيدن،اين موپيچ مي خورد و اين غده سرش بسته مي شود و جوش بوجود ميآيد.
تفاوتهاي درمان آكنه در طب چيني و طب غربي:
در طب چيني نگاهي كه به آكنه مي شود بسيار متفاوت با طبغربي مي باشد،در طب چيني اعتقاد بر اين است كه هر جوشي در اثرگير كردن خون و انرژي در ناحيه اي از صورت و بدن به شكل جوش قرمزرنگ يا سر سياه و زير پوستي بوجود مي آيد واگر جوشهمراه با چرك يا خيلي قرمز و ملتهب باشد، اصطلاحا" در اثرگير كردن خون و حرارت در آن ناحيه مي باشد.
در طب چيني اعتقاد بر اين است كه خون و حرارت بايد در بدن بهصورت متعادل حركت كنند،اگر خون، انرژي و گرما ( يانگ)درست در بدن حركت نكنند و در مسير حركت آنها گرفتگي وجودداشته باشد، احتمال ايجاد جوش بالا خواهد رفت،ارگاني كه مي توانددر طب چيني باعث شود كه اين گيركردن در حركت از بين رود ومي تواند پوست را كنترل كند ارگان ريه است.
 
درمان جوش صورت,درمان آكنه,درمان جوش صورت با طب چيني,درمان آكنه با طب سوزني
 
درمان آكنه و جوش صورت با طب چيني:
در طب چيني اعتقاد بر اين است كه بيشترين ارگاني كه در بدنگرما و حرارت توليد مي كند و به طبع آن باعث ايجاد جوش مي شودمعده و كبد است،كبد طب چيني اولين سد دفاعي بدن در برابر احساساتاست به همين سبب با هر عصبانيت واسترس ، مي تواند گرما توليد كندو اين گرما باعث ايجاد جوش در بالا تنه مي شود.به اين سبب ميگوييم بالا تنه زيرا در طب چيني مي گويند كه گرمابه بالاترين ناحيه بدن مي رود و اگر جوش بوجود بيايد در وهله اولدر ناحيه صورت و گردن و بعد پايين بدن ايجاد مي شود.
معده ارگاني است كه مي تواند حرارت بالايي را توليد كند،هر غذايچرب،هر غذايي كه حرارت بالايي داشته باشد و هرغذايي كه طبيعتگرم داشته باشد مانند: لبنيات چرب و خصوصا" پنيرپيتزا،فست فود،گردو،زنجبيل،دارچين وفلفل باعث توليدحرارت و گرما مي شوند و به بالاترين قسمت بدن مي رود و باعث بستهشدن مسير خون و انرژي در زير پوست و ايجاد آكنه مي شود.
در بسياري از موارد حتي با يك جلسه ممكن است فرد درمان شود و مدتها وساليان سال از شر آكنه ها خلاص شويد.يكي از ساده ترين درمانهايي كه درطب چيني انجام مي شود و جوابدهي بسيار خوبي دارد.
يكي  ديگراز ساده ترين درمانهايي كه در طب چيني انجاممي شود گرفتن چند قطره خون با وسيله اي به نام لنست يا سرسوزن ، بدون درد و اذيت از نقاط خاصي ازطب سوزني مي باشد و براي خارجكردن گرما از مسيرانجام مي شود.
 
درمان جوش صورت,درمان آكنه,درمان جوش صورت با طب چيني,درمان آكنه با طب سوزني
 
شما اگر به عكسهاي طب سوزني و مسير هاي صورت دقت كنيد چندمسير عمده در سر و صورت قرار دارد كه مهمترين آن معده است وعمده مسيريكه از شقيقه و پيشاني رد مي شود مسير كيسه صفرا است كه با خارجكردن گرما از اين دو مسير و گرفتن چند قطره خون ميتوان سخترين جوشها يا آكنه ها را به صورت كامل درمان كرد،براي آكنههايي كه گرماي زياد و چرك به همراه دارند با وسيله اي بهنام سوزن هفت ستاره در طب چيني كه يك چكش ظريف فنري است وهفت سوزن روي آن قرار دارد استفاده مي كنند و مي توان به صورت موضعيروي آكنه هاي بزرگ بزنيم و به راحتي حرارت را از آنها خارج كنيمو وقتي كه حرارت را خارج كرديم، بدون اينكه جاي جوش بماند اين درمانانجام مي شود.
داروهاي خنك كننده اي كه هم در طب چيني وسنتي وجود دارد كمك هايدرماني خوبي مي تواند داشته باشد ولي در بسياري از موارد لازمنيست.
خيلي از خوانندگان اين مقاله شايد شنيده باشند كه جوشهاي صورت وبدن را با حجامت كردن نيز مي توان درمان كرد و حجامت ايراني در بسياريموارد ارتباط بسيار نزديكي با  كار روي نقاط طب سوزني دارد وخيلي  ازحجامت كاران ايراني بعد از آموزش ديدن حجام چينيگفته اند كه شباهت زيادي را در اين دو روش ديده اند ولي در حجامتچيني خون بسيار كتر از بدن خارج مي شود و همان اثر را نسبت بهحجامت ايراني دارد.
بسياري از شما ممكن است شنيده باشيد كه فردي با زالو درماني جوشهايصورت و بدنش درمان كرده است، زالو مي تواند حرارتي را كه در ناحيه ايآكنه گير كرده است را از آن قسمت خارج كنددر اصل همه ي اين طب هاتقريبا" يكسان هستند و در طب چيني هم اين كار انجام مي شود.
البته در طب چيني ابتدا با طب سوزني  و روش كت گوتريشه ي ايجاد اين جوشها در صورت و بدن درمان مي شودمثلا" معده اي كهحرارت زياد توليد مي كند و يا روده اي كه حرارت را در خود نگه ميدارد.
معمولا" در1 تا 3 جلسه اين درمان انجام مي شود و ماندگاري بسياربالايي دارد و نيازي به مصرف دارو نيست.تحمل كردن اين درمان اصلا" سختنيست ونسبت به درمان دارويي،پيلينگ و لايه برداري و هردرمان فيزيكي،شيميايي،عوارض خاصي هم ندارد و طبق گزارشي كهدرمانجو ها  بعد از درمان به ما داده اند اين درمان 3 تا 5 سالماندگاري دارد. و گفته اند فقط گاهي در اثر استرس وعصبانيت زياد مقداري جوش بر مي گردد ولي دوباره از بين مي روند وديگر نياز به درمان دوباره نيست.
افراد مبتلا به آكنه دچار بيماريهاي ديگري مي شوند كه دراثر گرما و گير كردن خون در مسير انرژي ها و خون در بدن بهوجود مي آيند. مانند:يبوست،سوزش سر معده،بي خوابي،بي قراري،سردرد هايميگرني و غير ميگرني،عادت ماهانه ي سنگين،درد ناك ولخته دار،اين بيماريها در طب چيني ارتباط بسيار نزديكي با همدارند و فردي كه براي آكنه درمان مي كند همزمان بعضي از اين بيماريهاهم بر طرف مي شود.
طب چيني يك طب كل نگر است كه اعتقاد دارد كه اگرگرما و حرارت در صورت و سر قرار داشته باشد از يك ارگانيدرون بدن در حال نشات گرفتن است كه يا معده است يا كبد و يا رودهبزرگ كه به عنوان علت اصلي ايجاد آكنه مي باشند كه با درمان ريشهاي اين ارگان ها مي توان مشكلات ديگر فرد مبتلا به آكنه رابر طرف كرد.
حتي در مواردي علتي كه باعث جوش مي شود ،كيستهاي تخمدان است و باعثعدم تعادل هورموني مي شود و علاوه بر آكنه علائم ديگري نيز بااين مشكل بوجود خواهند آمد و با درمان ريشه اي اين بيماري مي توانيدآكنه را نيز از بين ببريد.
عوارض رواني آكنه:
آكنه اثرات رواني زيادي بر روي فرد مي گذارد واهميت بسيار بالاييدارد،يك نوجوان دختر يا پسر را در نظر بگيريد كه در اثرايجاد جوشها يا آكنه هاي شديد و قرمز يا چركي چه مشكلاتاجتماعي در كار زندگي براي آنها بوجود مي آيد، زيرا نمي توانندارتباط خوبي به خاطر ظاهر خودشان داشته باشند در صورتي كه با ايندرمان بسيار ساده و و بدون اذيت اين مساله رواني هم بر طرف مي شود.مابه شما توصيه مي كنيم كه در رابطه با اين موضوعات تحقيق و بررسي داشتهباشيد و ببينيد كه چقدر راحت مي توان از اين بيماري نجاتپيدا كنيد و بدون درد و صرف وقت زياد از طريق طب سوزني و روش كتگوت و طب چيني با آكنه خداحافظي كنيد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۰۲:۰۰ توسط:sana موضوع:

ويژگي‌هاي يك تشك خوب


تشك,ويژگيهاي يك تشك خوب,ويژگي يك تشك مناسب
ويژگيهاي يك تشك خوب
بعضي ها فكر مي كنند پيشگيري و درمان بيماري ها فقط با قرصو دارو امكان دارد و بقيه امور زندگي، اينكه كجا بروند، كجانروند، چطور بخورند و چطور بخوابند، ربطي به بيماري وسلامتي شان ندارد، براي مثال گمان مي كنند هرجا كه شد و با هروضعيتي كه بخوابند، در سلامت آنها تاثيري ندارد.

پدر سرفه مي كند. پدر سال هاست كه سرفه مي كند. نيمه شب هابچه ها با صداي سرفه پدر از خواب بيدار مي شوند، اما ازجايشان تكان نمي خورند. دراز كشيده در رختخواب در اتاق خودشان،چشم ها باز و دوخته به سقف گوش مي دهند به صداي سرفه ها؛مادر به آشپزخانه مي رود و براي پدر آب مي آورد و آرامپشتش مي زند. پدر سرفه مي كند... بچه ها آرام به خوابمي روند و باز پدر سرفه مي كند. سال هاست كه سرفه مي كند.

شايد شما هم در خانواده تان مشابه چنين موردي را داشته باشيد:سرفه ها و تنگي نفس هاي شبانه.
در برخي بيماري هاي تنفسي، مثل آسم و بيماري انسداد مزمن ريوي، اينحالت اتفاق مي افتد، يعني مدتي در حالت دراز كش بودن، باعث تشديدانسداد راه هاي هوايي و تنگ شدن آنها مي شود و به اين ترتيب سرفهو تنگي نفس اتفاق مي افتد.

در نارسايي قلبي، وقتي قلب به اندازه كافي و موثر نتواند كارپمپ مانند خود را انجام دهد، چنين وضعيتي رخ مي دهند؛يعني ريه فرد به حالت خوابيده نمي تواند كار خودش را به سرانجامبرساند.

همين طور در بيماري هاي ديگري مانند بازگشت اسيد از معده بهمري كه به دليل بدكاركردن دريچه بين مري و معده به وجود مي آيدممكن است چنين حالتي اتفاق بيفتد و درازكشيدن باعث برگشتناسيد از معده به مري شود و بنابراين فرد صبح ها با حالت ترش كردن وحتي تهوع و استفراغ بيدار مي شود.

همه اينها نشان مي دهد كه خوابيدن در بعضي شرايط به جاي آن كه باعثتمدد اعصاب و آرامش و نيرو براي كار روزانه شود، مي تواند نيرو و توانانسان را بگيرد و حتي او را دچار مشكلات مرگباريكند.
تنگي نفس، به خصوص اگر در بيماري آسم و يا نارسايي قلبي رخدهد، مسئله اي ساده نيست و اگر به موقع به فرد كمك نشود، ممكناست جان او را هم بگيرد.
 
پس براي ايمني و سلامت، حتي در اتاق خواب هم بايد فكر كرد وبرنامه ريزي داشت. اگر تا حالا گذرتان به بيمارستان افتادهباشد، شايد دقت كرده باشيد كه چطور تخت هاي بيمارستان، پشتيهاي قابل تنظيم دارند. دسته اي در كنار تخت ها در نظر گرفته شدهكه با چرخاندن آن مي توان محلي را كه زير سر بيمار قرار ميگيرد بالا و پايين برد.

اين تنظيم ارتفاع، براي جلوگيري از همه اين اتفاقاتي است كه دربالا گفته شد.
كساني كه دچار هر يك از مشكلات آسم، نارسايي قلبي، ريفلاكس(بازگشت اسيد از معده به مري) و يا بيماري انسداد مزمن ريوي وبرونشيت مزمن هستند، بايد ارتفاع سر خود را تا حدي كه احساس راحتي درتنفس مي كنند بالا بياورند.
 
اما اين بيماران وقتي از بيمارستان مرخص مي شوند، چه بايدكنند؟
تخت ها و تشك هايي كه قابليت تنظيم ارتفاع دارند و مي توان آنها را درمنزل هم استفاده كرد، براي اين بيماران مناسب است. اما لازم نيست حتماتشك يا تخت شما شكل ويژه اي داشته باشند تا از خطرات فوقپيشگيري كنيد. كافي است چند عدد بالش اضافه تر دردسترس داشته باشيد و ارتفاع سر خود را با آنها هر تعداد كه مي خواهيدتنظيم كنيد.

اتفاقا ارتفاعي كه در آن تنگي نفس يا ساير علايم را نداشتهباشيد، شاخص خوبي براي تعيين درجه پيشرفت بيماري تان خواهد بود.به اين معنا كه اگر در طي يك ماه متوجه شديد كه براي يك خوابراحت بايد بالش اضافه خارج كنيد، بايد براي تنظيم دوز داروهايتان بهپزشك خود مراجعه كنيد.
 
 تشك,ويژگيهاي يك تشك خوب,ويژگي يك تشك مناسب
 
 آيا هر چه تشك سفت تر باشد، طبي تر است؟
البته فرورفتگي يكساني كه در اثر وزن بدن روي تشك ايجاد مي شود،ممكن است باعث تشديد كمردرد در افراد حساس شود. ولي صرف اينكه تشك سفتبه پيشگيري از كمردرد كمك مي كند، يا آن را از بين مي برد،موضوعي است كه از لحاظ علمي ثابت نشده است.براي رفع اين مشكل، تشك هاياسفنجي هوشمند ساخته شده كه مي تواند درست متناسب با شكل بدن فرو برودو به اين ترتيب از فشار نامتناسب روي كمر جلوگيري كند.

نكته اي كه در مورد سفتي تشك وجود دارد آن است كه براي برخي افراد تشكهاي سفت نه تنها مفيد نيست، بلكه ضرر هم دارد. نمونه مهم، افراد مبتلابه ديابت هستند كه چون مستعد ابتلا به زخم هايي موسوم به زخمناشي از فشار هستند، بايد از واردشدن فشار زياد و مستمر روي هر قسمتاز بدن خود جلوگيري كنند، مثلا پاشنه پا در اين افرادممكن است دچار اين نوع فشار مستمر و درنتيجه زخم ناشي از فشارشود.
به همين علت افراد مبتلا به ديابت هرگز نبايد از تشك هاي سفتاستفاده كنند.

همچنين افراد سالمند به دليل آنكه چربي زير پوست كمتريدارند، نبايد روي تشك هاي سفت بخوابند.چربي زير پوست بهعنوان يك بالشتك محافظ عمل مي كند و نمي گذارد فشار ناشي از وزنبدن روي پوست وارد شود. وقتي مقدار اين چربي كم شود و همينطور به دليل شكنندگي و حساس شدن پوست در سنين بالا، حتيفشار كم نيز مي تواند باعث آسيب پوست و زير پوست شود.
 
سالمنداني كه مشكل حركتي دارند و در موقع خوابيدن كمتر مي توانند جابهجا شوند، بايد كاملا متوجه اين نكته باشند. زخم بستر مشكلي است كه بههمين ترتيب در اين افراد به وجود مي آيد و متاسفانه اگرپيشگيري نشود، درمان آن به سختي ممكن خواهد بود.

براي اين منظور تشك هايي كه به تشك مواج معروفند ساخته شده اند كهعلاوه بر حالت اسفنجي كه در بالا گفتيم، مي توانند لرزه هايي همايجاد كنند. اين لرزه ها تا حدودي كار همان حركات طبيعي را براي عضلاتانجام مي دهند، يعني نمي گذارند خون در آنها تجمع پيداكند.

همچنين اين تشك ها براي كساني كه در پاهايشان مشكل عروقيوجود دارد، مثل واريس يا پاهايشان زود ورم مي كند يا به كمردرددچارند، مي تواند تشك هاي مطلوبي باشد.برخي انواع پيشرفتهتر اين تشك ها ممكن است علاوه بر ماساژهاي آهسته و مداوم، كميگرما هم توليد كند كه هم باعث آرامش بيشتر در حين خواب مي شود وهم دردهاي عضلاني و خستگي هاي مفرط را تسكين مي دهد.

تشك مناسب بالاخره چه جور تشكي است؟
غير از نكاتي كه گفته شد، شايد بهترين راه تشخيص يك تشك مناسب آناست كه آن تشك، مناسب شما باشد، يعني در صورتي كه بيماري خاصي نداريد،خودتان بهترين شخصي هستيد كه مي توانيد تشك مناسب خود را انتخاب كنيد.بنابراين دقت كنيد و سعي نماييد قبل از خريد، حتما انتخابتان راامتحان كرده باشيد.
با اين حال، همه مشكلات خواب با تشك حل نخواهد شد؛ مشكلاتي مثل بيخوابي، خرخر موقع خواب، وقفه هاي تنفسي حين خواب يا برخي دردهايعضلاني با منشا ناشناخته كه تشك ها نمي توانند براي رفع آنها كمكي بهشما كنند.
ولي توجه داشته باشيد كه ممكن است خواب نامناسب شما مثل زياد خوابديدن و يا نداشتن خواب عميق، يا بيدار شدن و از خواب پريدن مكرردر طي شب، به علت تشك يا وضعيت خوابيدن نامناسب شما باشد. پسهرچه سريع تر درباره رفع آن فكري كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۰۱:۴۸ توسط:sana موضوع:

بهداشت دختران در دوران قاعدگي


قاعدگي,اولين قاعدگي در دختران,پريود شدن
بهداشت دختران در دوران قاعدگي
بروز اولين قاعدگي در دختران جوان نبايد موجب ترس و نگرانيآنها شود. اين امر نشان مي دهد كه آنها سالم هستند و آمادگي مادرشدن را در آينده دارند. در ضمن مادر و خواهر بزرگ تر، اوليايمدرسه و معلمان بهداشت مي توانند درباره اين پديده با نوجوانانصحبت كرده و نگراني و ترس آنها را برطرف كنند و به آنها توضيحدهند كه قاعدگي نه تنها بيماري نيست، بلكه امري ضروري و طبيعيبراي بدن است، اگرچه ممكن است به ظاهر موجب ناراحتيشود.
دوران قاعدگي يكي از مهم ترين دورههاي زندگي هر خانمي است واز آنجا كه به طور معمول، خانم ها را يك هفته در ماه درگير ميكند، اهميت ويژهاي دارد.
بايد بدانيد كه رعايت بهداشت فردي در اين دوران بسيار ضروري است ورعايت نكردن آن ممكن است به ايجاد عفونت و عوارضي مانند نازايي درآينده منجر شود.
اين عوارض مي تواند فرد را از نعمت مادر شدن محروم كند و ممكن استزندگي خانوادگي آينده وي را دچار مشكل گرداند،بنابراين توجه به نكات بهداشتي و رعايت آنها اهميت دارد:
?- لباس زير مناسب:
از لباسهاي نخي استفاده كنيد و آنها را زود به زود عوض كنيد. لباسهايزير را بايد جدا از ساير لباسها بشوييد و در آفتاب خشك كنيد.هيچگاه از لباس زير ديگران استفاده نكنيد.
?- ورزش:
انجام فعاليتها و ورزشهاي عادي و سبك در اين دوران نه تنها هيچگونه منعي ندارد، بلكه مفيد هم است و به آرامش عضلات كمك مي كند.بايد بدانيد كه بدترين كار، درازكشيدن روي تخت و بيحركت ماندناست.
?- تغذيه:
براي جبران خون از دست رفته در اين دوران مي توانيد از غذاهاي مقويمانند شير، گوشت، حبوبات، انواع سبزي، لبنيات و انواع ميوههايتازه و… بيشتر استفاده كنيد. توصيه مي شود براي كاهش عوارض اختلالاتپيش از قاعدگي، از يك هفته پيش از شروع قاعدگي ازرژيم غذايي حاوي ويتامين B? و آهن مانند گوشت، ماهي، آجيل بدوننمك و غلات سبوسدار مصرف كنيد.
غذاهاي غني از آهن عبارتند از: گوشت ها، تخم مرغ ، جگر،سبزي هاي داراي برگ سبز تيره مثل اسفناج تازه و جعفري، حبوباتمثل عدس و لوبيا، نخود سبز، نان سبوس دار ، آجيل، خشكبار مثل انواعبرگه، برگه آلو و هلو و زرد آلو ، توت خشك، انجير خشك وكشمش .
ويتامين B? در نان ها و بيسكويت هاي سبوس دار، ماءالشعير، جوانهگندم ، مرغ، ماهي، جگر، ميوه ها مثل موز، آب پرتقال،سيب، سبزيجات مثل هويج، گل كلم، گوجه فرنگي و در مغزهاوجود دارد.
?- حمام كردن:
حمامكردن در دوران قاعدگي نه تنها ضرر ندارد، بلكه لازم است.البته بايد از نشستن كف حمام خودداري كرده و تا حد امكان به شكلايستاده حمام كنيد تا بدن شما به آلودگيهاي ميكروبي كف حمامآلوده نشود.
اما لازم است بدانيد كه در اين دوران بايد از رفتن به استخر يا دريااجتناب كنيد.
?- نوار بهداشتي:
سعي كنيد در دوران قاعدگي از نوار بهداشتي استفاده كرده و آن رامرتب و زود به زود تعويض كنيد. اهميت اين موضوع بهخصوص زماني كهخونريزي بيشتر است، روشن مي شود. با اين كار، علاوه بر رعايت بهداشتجسم، از آلوده شدن لباسهاي ديگر نيز خودداري مي شود. هنگامتعويض نوار بهداشتي، بايد آن را داخل كاغذ پيچيده و دوربيندازيد.
دقت كنيد نوار بهداشتي را نبايد به طور مستقيم در توالت بيندازيد،زيرا موجب گرفتگي چاه توالت مي شود. چنانچهامكان استفاده از نوار بهداشتي را نداريد، مي توانيد ازپارچههاي معمولي و قابل شستشو استفاده كرده و سپس آنهارا با آب سرد و صابون شسته و در آفتاب خشك و در صورت امكان اتو كنيد.سعي كنيد تا حد امكان از پنبه يا دستمال كاغذي استفاده نكنيد ودر صورت استفاده، يك عدد گاز استريل روي پنبه قرار دهيد،زيرا ممكن است قطعات خرد شده دستمال و پنبه جذب شده و موجب عفونتشود.
با توجه به اينكه در اوايل بلوغ، شروع قاعدگي نامنظم است، ميتوان با علامتزدن تاريخ شروع قاعدگي در تقويم، آن را به خاطربسپاريد و نوار بهداشتي را بهخصوص در مدرسه به همراه داشته باشيدتا مشكلي ايجاد نشود.
?- استفاده از مسكن:
وجود درد در روزهاي اول قاعدگي، مسئلهاي طبيعي است. علت اين امر،آزاد شدن موادي در جداره داخلي رحم است كه موجب انقباض رحم و در نتيجهدرد مي شود. در صورت شدت درد مي توانيد با تجويز پزشك، ازداروهاي تسكيندهنده استفاده كنيد. البته بهتر است ?? تا ?? ساعتپيش از شروع قاعدگي از اين داروها استفاده شود. در ضمن،استفاده از حوله يا پارچه گرم در موضع درد هم مفيداست، زيرا گرما موجب شلشدن عضلات شده و مي تواند انقباضات رامتوقف كند.
استراحت كافي و رژيم غذايي مناسب و اجتناب از مصرف زياد شكر، قهوه وچاي نيز مي تواند در تسكين درد موثر باشد.
?- بهداشت ناحيه تناسلي:
در خانمها به علت نزديك بودن مقعد به فرج و نيز مجراي خروج ادرار،امكان انتقال انواع ميكروبها به دستگاه تناسلي وجود دارد،بنابراين براي پيشگيري از وقوع عفونت، به هنگام طهارتبايد ابتدا فرج يا قسمت جلويي دستگاه خارجي تناسلي و سپسمقعد شسته شود.
در دوران قاعدگي نيز بايد پس از هر بار دستشويي رفتن بهخصوصپس از اجابت مزاج، شستشو به طريقه فوق صورت گيرد و پساز شستشو، در صورت امكان با دستمال تميز خشك شود.
تا حد امكان سعي كنيد براي طهارت از آب سرد استفاده نكنيد، زيرا ممكناست سبب به وجود آمدن انقباض و درد زير شكم شود. دقت كنيدهيچگاه با دست كثيف يا آلوده طهارت نگيريد.
?- آكنه:
يكي از عوارض شايع دوران نوجواني آكنه يا جوش غرور است كه علت آنتغييرات هورموني در بدن است و در دختران، به خصوص پيش از شروععادت ماهيانه شدت مي يابد. آكنه با عواملي مانند پوست چرب وشيوه تغذيه نادرست شدت مي يابد.
بنابراين راه درمان آكنههاي معمولي رعايت بهداشت پوست ، شستشويمرتب صورت با صابونهاي غيرمحرك و پرهيز از دستزدن به آنهاست وبراي آكنههاي شديد بايد به متخصص پوست مراجعه كرد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۰۱:۳۷ توسط:sana موضوع:

7درمان سرماخوردگي

گلودردتان را اينگونه درمان كنيد گلو درد, درمان گلودرد, علائم سرماخوردگي
گلودرد هميشه يكي از دردناكترين علائم سرماخوردگي است امااگر سرما خورديد و دچار خارش و التهاب شديد و  حتي وقترفتن به دكتر را نداريد و از آمپول زدن هم مي ترسيد مي توانيد بااين 5 روش گلو درد خود را از بين ببريد.
 
گلو درد, درمان گلودرد, علائم سرماخوردگي

1- جوش شيرين گزينه خوبي براي از بين بردن گلو درد استمقدار كمي از آن را داخل آب گرم حل كرد و آن را قرقره كنيد.
 
گلو درد, درمان گلودرد, علائم سرماخوردگي
 
2- عسل و ليمو يكي از بهترين نوشيدني هاي مخصوص است  اين محلولحتي صداي شما را صاف مي كند.
 
گلو درد, درمان گلودرد, علائم سرماخوردگي
 
3- شايد باور نكنيد اما سركه سيب سرشار از ويتامين هاي ضد باكتري استكه مي توانيد از آن استفاده كرده و حتي قرقره كنيد.
 
گلو درد, درمان گلودرد, علائم سرماخوردگي
 
4-مي توانيد جو و عناب را با هم بجوشانيد و هرشب كمي از آن را ميلكنيد اين كار حتي سرفه هاي شما را هم تسكين مي دهد.
 
گلو درد, درمان گلودرد, علائم سرماخوردگي
 
5- براي تسكين گلو دردتان از هويج پخته هم مي توانيداستفاده كنيد اما يادتان باشد هويج به صورت خام گلودرد شما رابدتر مي كند البته فراموش نكنيد مراجعه به پزشك هميشه در اولويتاست.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۰۱:۳۰ توسط:sana موضوع:

آيا از داشتن ميخچه رنج مي بريد؟


ميخچه, پينه, درمان ميخچه
ميخچه چيست؟ ميخچه يا پينه عبارت است ازضخيمشدگي يا برجستگي لايههاي خارجي پوست، كه معمولاًروي نواحي استخواني مثل مفاصل انگشتان پا به وجود ميآيد.پينه عبارت است از ضخيمشدگي بدون درد پوست كه در اثرفشار يا تحريك مداوم به وجود ميآيد.
معمولاً ميخچه بر روي برآمدگيهاي استخواني و قسمتهايي ازبدن كه در معرض ضربه قرار دارند ايجاد ميشود.اين دو ضايعه پوستياز لحاظ علت بوجود آمدن با يكديگر متفاوت هستند و به منظور درماناين دو ضايعه بايد با پزشك متخصص مشورت كرد.
ميخچه و پينه براي محافظت پوست در برابر آسيب ناشي ازتحريك مداوم (اصطكاك يا فشرده شدن) به وجود ميآيند. فشار باعث ميشودسلولهاي ناحيه تحت فشار با سرعت بيشتري تكثير يابند و رشد كنند، كهاين امر باعث به وجود آمدن رشد خارج از اندازه بافت به صورتبرجستگي ميشود.
سخت ترين ميخچه ها آنهايي هستند كه بر روي قسمت خارجي انگشتكوچك پا ايجاد مي شود و خوشخيم ترين آنها بين انگشتانپا ايجاد مي شوند. درمان هاي دارويي تنها علائم بيماري را از بينمي برند و در واقع هيچ اقدامي در جهت از بين بردن علت ايجادكنندهميخچه انجام نمي دهند.
اقداماتي كه مي توانيم به منظور بهبود انجام دهيم:
• دنباله روي كردن از هشدارهايي كه مراكز بهداشتي در مورد ميخچهمي دهند
• استفاده كردن از كفش مناسب و در كل حذف كردن فشارها و سايش ها ازمنطقه مورد نظر
• رعايت بهداشت پا و استفاده از مواد كمك كننده به سلامتپوست
• اگر در ناحيه ميخچه زخم يا عفونت ايجاد شد بايد حتماًَ بهپزشك مراجعه شود و بافت صدمه ديده با جراحي خارج گردد.درمان با آنتي بيوتيك در اين موارد لازم است.
نكته:اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان ميخچه ياپينهاي داريد كه عليرغم خود درماني برطرف نشده است. اگر دراطراف ميخچه يا پينه، هرگونه علايم عفونت، مثل قرمزي،تورم، درد، گرما، يا حساسيت به هنگام لمس، به وجودآمده ،اينعلايم را جدي گرفته و به پزشك مراجعه كنيد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۰۱:۲۳ توسط:sana موضوع:

تصفيه ي خون با مواد غذايي

منظور از تصفيه به طور معمول عبارت از پاك سازي خون از مواد مضرو خطرناك است. لازم به يادآوري است كه در بدن انسان مواد غذايي واكسيژن از طريق خون به تمام سلول هاي بدن ارائه شده و مواد زايد وگاز كربنيك دفعي سلول ها نيز توسط خون جمع آوري مي شود. اين مواددفعي اگر در خون بمانند و يا در بدن تجمع يابند براي سلامتي فردبسيار خطرناك خواهند بود. خوشبختانه در حين عبور خون از كليه و كبد،مواد مضر آن جدا شده و توسط ادرار و مدفوع به خارج از بدن منتقل ميشود.
در اين مطلب چند ماده ي غذايي كه به تصفيه ي خون كمك مي كند رابه شما معرفي مي كنيم:

هندوانه
مامان هميشه مي گفت: هندوانه بخور تا خونت صاف شود. من وقتيكوچك بودم فكر مي كردم فقط به خاطر آب زياد و صاف آن است كه اينخاصيت را دارد و خون را رقيق مي كند، اما هندوانه از سيفي جات تب براست نوعي ملين گياهي نيز به حساب مي آيد و فشار خون را كاهش ميدهد و صفرابر است.
در طب سنتي مصرف آب هندوانه مخلوط با كمي عسل را براي دفع بلغم توصيهمي كنند.
خوردن هندوانه با شير خشت خاصيت تببر بودن آن را افزايش مي دهد و آبهندوانه در تركيب با عصاره تمبر هندي ، نوشيدني خوشمزه اي پديدمي آورد كه صفرابر است.
مصرف آن همراه با سكنجبين باعث خرد شدن سنگ كيسه صفرا ميشود.
هندوانه، خيار، گوجه فرنگي، پرتقال، گريپفروت، كاهو، شاهپسند وحشي و انار از جمله مواد غذايي اي هستند كهخاصيت تصفيه كنندگي خون را دارا مي باشند
افرادي كه در معده آن ها صفراي زيادي توليد مي شود، بهتر است ازهندوانه استفاده كنند. لازم به ذكر است، ناشتا خوردن اين ميوه برايسلامتي مضر است.
هندوانه, يرقان, تصفيه ي خون با مواد غذايي
خيار
خيار يكي ديگر از ميوه هايي است كه خون را تصفيه مي كند. اينگياه مُدر، اسيد اوريك را در خود حل مي كند. آب خيار براى درمانو رفع يرقان بسيار مفيد است. اما كساني كه معده هاي ضعيف دارند نبايداز آن زياد استفاده كنند.
مصرف خيار نارس و نازك بهتر است، زيرا هم براى بيمارانى كه مبتلا بهمرض قند هستند مفيد است و هم درجه قليائي را بالا مى برد و هم تب هاىصفراوى را درمان مى كند و براي كبد نيز تاثير مثبتي دارد.
برطرف كردن بيمارى هاى صفرا، فشار خون، التهاب، حرارت داخلى وسنگ مثانه از خواصي است كه براي خيار شمرده اند.
در پوست اين ميوه مقدار فراوانى كلروفيل و ويتامين C وجود داردكه مصرفش باعث ازدياد خون و همچنين باعث تقويت عضله ي قلب ميشود. پس سعي كنيد بعد از ضدعفوني كردن خيار آن را با پوستميل كنيد. آب خيار نه تنها براى پوست هايى كه دچار خارش مىشوند مفيد است، بلكه به حفظ شادابى پوست كمك مى كند. شربتي كه ازتركيب خيار رنده شده و شكر تهيه شده است صفرا را پايين ميآورد.
هندوانه, يرقان, تصفيه ي خون با مواد غذايي
گوجه فرنگي
براي درمان نقرس ، رماتيسم، اسكوربوت، سرطان و كم خوني مفيد است.
زناني كه هر روز در وعده هاي غذايي خود گوجه فرنگي مصرف ميكنند، كمتر از ساير افراد دچار حمله هاي مغزي يا قلبي ميشوند.
گوجه فرنگي سرشار از ويتامين C و E است كه هر كدام از اينويتامين ها خاصيت آنتي اكسيداني دارند.
كارشناسان تغذيه توصيه مي كنند گوجه فرنگي هاي رسيده باروغن زيتون كه خود نقش محافظتي براي رگ ها دارد كمي پختهشود و سپس مصرف گردد.
هندوانه, يرقان, تصفيه ي خون با مواد غذايي
پرتقال
شايد اين خاصيت پرتقال را كمتر شنيده باشيد و فقط آن را به عنوانمنبع ويتامين C بشناسيد، اما اين ميوه نيز تصفيه كننده ي خون، برطرفكننده ي خونريزي هاي شديد و تشنجات است.
پرتقال براي مرض قند مفيد است، مدر، ضد سنگ مثانه، زكام وگريپ است و دندان ها را تقويت كرده و براي رفع سوء هاضمهاثربخش است.
هندوانه, يرقان, تصفيه ي خون با مواد غذايي
گريپ فروت
گريپ فروت تصفيه كننده ي خون است، عطش را رفع و اختلالاتمفصلي را درمان مي كند. گريپ فروت سرشار از ويتامين C وپتاسيم ، فولات ، آهن و كلسيم و ويتامين هاي گروه B و Aاست.
گريپ فروت داراي بيوفلاوونوئيد است كه از بدن انسان درمقابل بروز سرطان و بيماري هاي قلبي محافظت مي كند و سيستم ايمني بدنرا تقويت مي كند.
گريپ فروت عمل هضم را آسان مي كند و به دليل داشتن ويتامينC و بيوفلاوونوئيد براي حفظ سلامت قلب و عروق مفيد است.
گل هاي گريپ فروت خاصيت ضد تشنج دارد همچنيناگر افراد گريپ فروت را صبح ناشتا مصرف كنند، خواصادرارآور آن زياد مي شود و سموم را از بدن خارج مي كند.
گريپ فروت خون را تصفيه و كليه و كبد را پاك مي سازد،عطش را رفع و اختلالات مفصلي را درمان مي كند و براي كساني كه عفونتهاي ريوي و تب خيز دارند، مفيد است.
هندوانه, يرقان, تصفيه ي خون با مواد غذايي
كاهو
كاهو سبب تصفيه خون شده و به حفظ هوشياري مغز و سلامت بدن كمك ميكند.
كاهو همچنين مملو از سلولز است كه حجم مواد داخل روده و حركاتروده را افزايش مي دهد بنابراين در درمان يبوست بسيار مفيد است.
شايان ذكر است، كاهو براي درمان كم خوني نيز مفيد است.
هندوانه, يرقان, تصفيه ي خون با مواد غذايي
شاه پسند وحشي
شاه پسند وحشي قلب را تقويت و خون را پالايش مي كند. سرشاخههاي سبز شاه پسند وحشي كاربرد دارويي دارد.
اين گياه گس و تلخ، سرد و خشك است و در بهبود سرماخوردگي  موثر است. اين گياهِ خلط آور براي درمانبيماري هاي پوستي نيز مفيد است.
شاه پسند وحشي سبب دفع كرم معده شده و خون ريزي لثه را متوقف ميكند.
هندوانه, يرقان, تصفيه ي خون با مواد غذايي
انار
انار شيرين از نظر طبيعت، سرد و معتدل است. ملين شكم و مدّر است.
اگر آب انار شيرين بعد از طعام خورده شود براي تصفيه ي خون وتقويت كبد، صاف شدن صدا و باز شدن رنگ صورت نافع است.
اسراف در خوردن آن مضر است. غذا را در معده فاسد و معده را سست ميكند.همچنين ايجاد نفخ مي كند. در اين قبيل موارد بايد از انارترش براي رفع عوارض حاصله استفاده شود و در مورد اشخاص سرد مزاجزنجبيل پرورده بخورند.
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۰۱:۱۵ توسط:sana موضوع:

چت باکس


صفحات وبلاگ

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]

RSS

POWERED BY
sitearia.ir